toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

 n+28 chia hết mang lại n+4

=>n+4+20 chia hết mang đến n+4

=>20 phân chia hết đến n+4

=>n+4 thuộc -20;-10;-5;-4;-2;-1;1;2;4;5;10;20

=>n trực thuộc -24;-14;-9;-8;-6;-5;-3;-2;0;1;6;20

vậy n lớn nhất =20

bạn kiểm soát lại phần n trực thuộc nhé, mk ko chắc lắm do làm vội, nhưng lại còn n=20 là chuẩn rùi


n + 28 phân tách hết mang lại n + 4

=> n + 4 + 24 phân tách hết đến n + 4

Mà n + 4 phân chia hết mang đến n + 4

=> 24 phân tách hết mang đến n + 4

=> n + 4 trực thuộc Ư(24) = 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24

Mà n bự nhất

=> n + 4 lớn số 1 là 24

=> n lớn số 1 là 20.

Bạn đang xem: Số tự nhiên n lớn nhất để n+28 chia hết cho n+4 là n=


ta teo n+28 phân tách het cho n+4 

n+28=n+4+24

vi n+4 phân tách het đến n+4 va n+4+24 chia het mang đến n+4 nen 24 chia het mang lại n+4

=>n+4 thuoc uoc cua 24=1;2;3;4;6;8;12;24

 n thuoc-3;-2;-1;0;2;4;8;20


n+28 chia hết mang lại n+4

=>(n+4)+24 chia hết mang lại n+4

mà n+4 chia hết đến n+4

=>24 phân chia hết cho n+4

=>n+4 E Ư(24)=-24;-12;.....;24

Vì n phệ nhất=>n+4 béo nhất

=>n+4=24=>n=20

Vậy số tự nhiên n phệ nhất thỏa mãn nhu cầu là 20


Ta có:

(fracn+28n+4=fracn+4+24n+4=fracn+4n+4+frac24n+4=1+frac24n+4)

(Rightarrow n+4inƯleft(24 ight))

Vì n là số tự nhiên và thoải mái lớn độc nhất vô nhị suy ra Ư(24) là số từ bỏ nhiên

Ư(24)là:<1,2,3,4,6,8,12,24>

Suy ra n=27;26;25;24;22;20;16;0

Vậy số thoải mái và tự nhiên n lớn nhất là 27


Để n + 28 chia hết mang đến n + 4 thì : 

n + 28 - n + 4 phân tách hết mang lại n + 4 

Hay 24 chia hết cho n + 4 

=> n + 4 ∈ Ư(24)= +- 1 ; +-2 ; +-3 ; +-4 ; +- 6 ; +- 8 ; +- 12 ; +-24

Kết quả là 24 - 4 = 20 => n = 20


n + 28 phân chia hết mang lại n + 4 => (n + 4) + 24 phân chia hết cho n + 4 => 24 phân chia hết mang lại n + 4

=> n + 4 ở trong Ư(24) = 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24

Do n lớn nhất => n + 4 đề nghị = 24 => n = 20 


Để n+28 chia hết mang lại n+4 thì :

n+28 - n+4 chia hết đến n+4

Hay 24 phân chia hết cho n+4

=> n+4 ở trong Ư( 24 ) = -1;1;-2;2;-3;3;-4;4;-6;6;-8;8;-12;12;-24;24

Kết quả là 24 - 4 = 20 => n = 20 


Để n + 28 phân tách hết cho n + 4 thì:

n + 28 - n + 4 phân tách hết mang đến n + 4

Hay 24 phân chia hết mang lại n + 4

(Rightarrow)n + 4 (in)Ư(24) = -1;1;-2;2;-3;3;-4;4;-6;6;-8;8;-12;12;-24;24

Kết quả là 24 - 4 = 20 (Rightarrow)n lớn nhất là: 20


n+28

=n+4+24

n+4 phân chia hết cho n+4.

=>24 chia hết cho n+4.

=>n+4=24.(để n lớn nhất tự nhiên)

n=20.

Xem thêm: Cách Phân Biệt Các Danh Từ Tính Từ Động Từ Là Gì, Cách Phân Biệt Các Danh Từ

Vậy n lớn số 1 là 20.

Học tốt^^


ta có:n+28chia hết mang lại n+4 và n lớn nhất

=>(n+4)+24chia hết đến n+4

Vì n+4chia hết đến n+4,nên nhằm (n+4)+24 chia hết đến n+4

Thì 24 yêu cầu chia hết mang lại n+4

suy ra: n+4 ϵ1;2;3;4;6;8;12;24

do n lớn nhất nên n=24


Để n+28 phân chia hết cho n+4 (với n là số tự nhiên)

=> (fracn+28n+4in N)

Mà (A=fracn+28n+4=fracn+4n+4+frac24n+4=1+frac24n+4)

(1in N\ Ain N\ Rightarrowfrac24n+4in n\ n+4inƯ_left(24 ight)=left1;2;3;4;6;8;12;24 ight\)

Để n lớn nhất => n + 4 lớn nhất => n + 4 = 24 => n = 20

vậy n = 20


Để n+28 chia hết cho n+4 thì : 

n+28 - n+4 phân chia hết đến n+4

Hay 24 chia hết đến n+4 

=> n+4 ở trong Ư( 24 ) = -1;1;-2;2;-3;3;-4;4;-6;6;-8;8;-12;12;-24;24

Kết trái là 24 - 4 = 20 => n = 20


n+28 phân chia hết mang đến n+4

=> n+4+24 phân chia hết mang lại n+4

=> 24 chia hết cho n+4

Do đó n+4 là ước của 24. Các ước của 24 là: 1;-1;2;-2;3;-3;4;-4;6;-6;12;-12;24;-24