Dựa vào hình 1.3b, em hãy cho thấy thêm theo phương phép chiếu hình này, khoanh vùng nào của bản đồ bao gồm xác, khoanh vùng nào kém đúng đắn ?

-->