thắc mắc trong đề: Giải SGK Hóa 11 Chương 7: Hiđrocacbon thơm. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về hiđrocacbon
*
Giải bởi Vietjack

*


Cho benzen chức năng với lượng dư HNO3đặc gồm xúc tác H2SO4đặc để điều chế nitrobenzen. Tính khối lượng nitrobenzen thu được khi sử dụng 1,00 tấn benzen với hiệu suất 78,0%.

Bạn đang xem: C6h5chch2 hbr = c6h5chbrch3


Toluen và benzen thuộc phản ứng được với chất nào sau đây: (1) dung dịch brom trong CCl4; (2) hỗn hợp kali pemanganat; (3) hiđro tất cả xúc tác Ni, đun nóng; (4)Br2có bột Fe, đun nóng? Viết phương trình hoá học của những phương trình xảy ra.


Viết phương trình hoá học của những phản ứng xảy ra trong mỗi trường vừa lòng sau:

a. Toluen công dụng với hiđro gồm xúc tác Ni, áp suất cao, đun nóng.

b. Đun rét benzen với các thành phần hỗn hợp HNO3đặc cùng H2SO4đặc.


Trình bày phương thức hoá học tập phân biệt những chất: benzen, hex-1-en cùng toluen. Viết phương trình hoá học của các phản ứng đang dùng


Trình bày cách thức hoá học sáng tỏ 3 hóa học lỏng sau: toluen, benzen, stiren. Viết phương trình hoá học của những phản ứng hoá học đang dùng.


Từ etilen và benzen, tổng phù hợp được stiren theo sơ đồ:

C6H6→CH4(H+)C6H5C2H5→t0,  xtC6H5−CH=CH2

a. Viết những phương trình hoá học tiến hành sự chuyển đổi trên?

b. Tính trọng lượng stiren thu được từ 1,00 tấn benzen nếu công suất của quy trình là 78%.


So sánh đặc điểm hoá học của etylbenzen với stiren, viết phương trình hoá học tập của phản nghịch ứng để minh hoạ.


Hiđrocacbon X là chất lỏng tất cả tỉ khối tương đối so với ko khí bằng 3,17. Đốt cháy hoàn toàn thu được CO2có cân nặng bằng 4,28 lần trọng lượng của nước. Ở ánh sáng thường, X không làm mất màu hỗn hợp brom; lúc đun nóng, X làm mất màu KMnO4.

a. Tìm công thức phân tử và viết công thức kết cấu của X?

b. Viết phương trình hoá học tập của làm phản ứng giữa X với H2(xúc tác Ni, đun nóng), với brom (có mặt bột Fe), với hỗn hợp dư của axit HNO3và axit H2SO4đậm đặc.


Đánh vệt (+) vào ô cặp hóa học phản ứng cùng nhau theo chủng loại sau:

*


Khi bóc hiđro của 66,25 kilogam etylbenzen chiếm được 52,00 kg stiren. Thực hiện phản ứng trùng hợp tổng thể lượng stiren này thu được các thành phần hỗn hợp A tất cả polistiren với phần stiren chưa tham gia làm phản ứng. Biết 5,20 gam A vừa đủ làm mất đi màu của 60,00 ml hỗn hợp brom 0,15M.

a. Tính hiệu suất của làm phản ứng tách bóc hiđro của etylbenzen.

b. Tính khối lượng stiren đang trùng hợp.

c. Polistren có phân tử khối trung bình bởi 3,12.105. Tính thông số trùng phù hợp trung bình của polime.

Xem thêm: Khi Nào Vật Có Thế Năng Đàn Hồi, Thế Năng Trọng Trường Và Bài Tập


Trình bày cách dễ dàng để nhận được naphtalen tinh khiết từ tất cả hổn hợp naphtalen tất cả lẫn tạp chất không rã trong nước và không mờ hơi.


*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam