Câu hỏi :

Tại một điểm, đại lượng đo bởi lượng tích điện mà sóng âm truyền sang 1 đơn vị diện tích s đặt tại điểm đó, vuông góc cùng với phương truyền sóng trong một đối chọi vị thời hạn là


*