Kết quả phân tích các thể loại F1 cho thấy cho thấy gene quy định color thân với chiều dài cánh cùng nằm bên trên 1 NST nhưng lại ở giới mẫu đã xảy ra hoán vị gen, giới đực không xẩy ra hiện tượng thiến gen.

Bạn đang xem: Tần số hoán vị gen là gì

*
2. đại lý tế bào học tập của hiện tượng kỳ lạ hoán vị gen

*

- Trong quá trình phân bào, sinh sống kỳ trước I của quá trình giảm phân đã xảy ra hiện tượng bắt chéo cánh giữa 2 crômatit không giống nguồn trong 4 crômatit của cặp NST kép tương đồng. Sau đó, tại một vài tế bào nhiều khi xảy ra hiện tượng kỳ lạ trao đổi đoạn làm cho các gen bên trên 2 đoạn NST cũng dàn xếp chỗ đến nhau=>hoán vị gen, làm xuất hiện thêm các tổ hợp gen mới.

- Tần số hoán vị ren = tỉ lệ thành phần % những loại giao tử sở hữu gen hoán vị. Vào phép lai phân tích, tần số thiến gen được tính theo công thức:

f(%) = Số cá thể hoán vị gen ×100Tổng số cá thể trong phép lai phân tích

- Tần số hoạn phản ánh khoảng cách tương đối giữa 2 ren không alen trên cùng một NST. Khoảng cách càng to thì lực liên kết càng bé dại và tần số hoán vị gene càng cao. Phụ thuộc đó người ta lập bản đồ di truyền.

- Tần số hoán vị gene không vượt quá 50% vì hiện tượng lạ trao đổi chéo cánh chỉ xảy ra giữa 2 trong 4 crômatit trong cặp NST kép tương đồng.

3. Kết luận

- HVG là hiện tượng lạ các gene nằm trên cặp NST tương đồng có thể đổi chỗ lẫn nhau do sự trao đổi chéo giữa các crômatit trong quá trình phát sinh giao tử.

- Do những gen có xu hướng liên kết hoàn toàn nên hiện tượng lạ hoán vị ren ít xảy ra. Những giao tử thiến gen chiếm phần tỉ lệ thấp.

- Tần số hoán vị gen biểu hiện lực link và khoảng cách tương đối của những gen. Khoảng cách giữa 2 gen/NST càng khủng thì lực links càng nhỏ và tần số hoán vị càng cao nhưng ko vượt thừa 50%.

- Một số điểm cần lưu ý:

+ Sự trao đổi chéo kép để phát hiện được, phải cần có lôcut thứ cha mới có thể phát hiện được.

+ lúc xét 3 ren trở lên thì khái niệm trao đổi chéo và hoán vị gene không đồng nghĩa. Trao đổi chéo xảy ra giữa 2 gen với số lần lẻ thì mới có hoán vị gen. Trao đổi chéo có thể đồng nghĩa với hoán vị đoạn nhiễm sắc thể.

4. Ý nghĩa của hoán vị ren

- hoán vị gen có tác dụng tăng tần số biến tấu tái tổ hợp, tạo điều kiện cho những gen quý gồm dịp tổng hợp lại cùng nhau → cung ứng nguyên liệu cho chọn lọc nhân tạo và chọn lọc tự nhiên, có chân thành và ý nghĩa trong lựa chọn giống cùng tiến hoá.

- Dựa vào công dụng phép lai phân tích rất có thể tính được tần số hoán vị gen, tính được khoảng cách tương đối giữa những gen rồi nhờ vào quy luật phân bố gen theo đường thẳng mà thiết lập bản đồ di truyền.

5. Bạn dạng đồ di truyền (bản vật gen)

- Bản đồ di truyền (bản đồ gen) là sơ đồ phân bố các ren trên các nhiễm sắc thể của cùng một loài.

*
- Trong bạn dạng đồ di truyền (bản đồ gen)

+ Các nhóm gen liên kết được đánh số theo thứ tự của nhiễm sắc thể vào bộ 1-1 bội của loài như: I, II, III, IV…

+ Các ren trên nhiễm sắc thể chiếm một vị trí xác định (lôcut) và được kí hiệu bằng các chữ cái của tên các tính trạng bằng tiếng Anh.

+ Đơn vị bản đồ là centimoocgan (cM) ứng với tần số hoán vị ren 1%.

+ Vị trí tương đối của các gen trên một nhiễm sắc thể thường được tính từ một đầu mút của nhiễm sắc thể.

- Nguyên tắc lập bản đồ di truyền (bản vật dụng gen): Dựa vào việc xác định tần số hoán vị gen, người ta xác lập trình tự và khoảng cách phân bố của các gen trên nhiễm sắc thể. Như vậy, muốn xác định vị trí của một ren bất kì nào đó, phải tiến hành lai phân tích và qua hai bước lớn:

+ Căn cứ vào tỉ lệ phân li để xác định nhóm gene liên kết.

+ Dựa vào tần số tái tổ hợp để xác định khoảng cách tương đối giữa 2 gen, đồng thời so sánh với 2 ren khác để xếp vào vị trí phù hợp trên nhiễm sắc thể.

Xem thêm: Top 10 Thơ Về Đôi Mắt Buồn, Đẹp, Lưu Giữ 22 Bài Thơ Về Đôi Mắt Đẹp Đến Nao Lòng

- Ý nghĩa của bạn dạng đồ dt (bản trang bị gen)

+ dự đoán trước tính chất di truyền của các tính trạng nhưng mà gen được bố trí trên bạn dạng đồ.