inthepasttoys.net: Qua bài Công thức tính: Khối Chỏm Cầu & bài tập xem thêm cùng tổng đúng theo lại các kiến thức về khối chỏm mong và lý giải lời giải chi tiết bài tập áp dụng.

Bạn đang xem: Thể tích chỏm cầu


*

Trong hình học không gian, khối chỏm cầu, hình vòm cầu, tốt hình đới cầu là hình gồm phần đáy là một trong những phần của hình ước bị cắt vày một mặt phẳng. Nếu mặt phẳng ấy trải qua tâm của hình cầu, thì chiều cao của chỏm cầu chủ yếu bằng bán kính của hình cầu và khối chỏm cầu biến chuyển hình chào bán cầu.

II. DIỆN TÍCH BỀ MẶT KHỐI CHỎM CẦU


*

Công thức tính diện tích s hình mặt phẳng chỏm cầu bằng 2pi nhân với nửa đường kính mặt ước và chiều cao tính từ mặt phẳng cắt tới đỉnh chỏm cầu hay bởi tích của pi nhân cùng với tổng bình phương của bán kính mặt mong và độ cao tính từ mặt phẳng cắt tới đỉnh chỏm cầu, như sau:

(S=2 pi rh=pi (a^2+h^2))

Trong đó:

S: diện tích mặt phẳng chỏm cầu.r: độ dài nửa đường kính mặt cầu.h: độ dài độ cao tính từ mặt cắt tới đỉnh chỏm cầu.a: độ dài chào bán kính dưới đáy chỏm cầu.

III. THỂ TÍCH KHỐI CHỎM CẦU

Công thức tính thể tích khối chỏm cầu bằng pi bình phương độ cao tính từ mặt phẳng cắt tới đỉnh chỏm mong nhân với hiệu của nửa đường kính mặt ước và 1/3 chiều cao tính từ mặt cắt tới đỉnh chỏm cầu, như sau:

(V=pi h^2(r-dfrach3)=dfrac16 pi h(h^2+3 a^2))

Trong đó:

V: thể tích chỏm cầu.r: độ dài nửa đường kính mặt cầu.h: độ dài chiều cao tính từ mặt phẳng cắt tới đỉnh chỏm cầu.a: độ dài buôn bán kính mặt đáy chỏm cầu.

Xem thêm: Top 15 Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 7 Học Kì 2, Bộ Đề Thi Học Kì 2 Môn Tiếng Anh Lớp 7

IV. BÀI TẬP THAM KHẢO DIỆN TÍCH VÀ THỂ TÍCH KHỐI CHỎM CẦU

Ví dụ: Tính thể tích và ăn mặc tích mặt phẳng của khối chỏm cầu biết nửa đường kính mặt ước dài 10m và độ dài chiều cao tính từ mặt phẳng cắt tới đỉnh đầu là 6m.

Lời giải tham khảo:

Áp dụng công thức tính thể tích của chỏm cầu, ta hoàn toàn có thể tích của chỏm cầu đã mang đến là:

(V=pi h^2(r-dfrach3) \ =pi .6^2.(10-dfrac63)=252 pi (m^3))

Áp dụng phương pháp tính diện tích bề mặt chỏm cầu, ta gồm diện tích mặt phẳng chỏm cầu đã cho là:

(S=2 pi rh \ =2 pi .10.6=120 pi (m^2))


HìnhCông Thức

Khối Quạt Cầu
Diện tích Khối Quạt Cầu
Thể tích Khối Quạt Cầu

Khối Cầu
Diện tích Khối Cầu
Thể tích Khối Cầu

Khối Lăng Trụ Đứng
Diện tích Khối Lăng Trụ Đứng
Thể tích Khối Lăng Trụ Đứng

Khối hộp Chữ Nhật
Diện tích Khối vỏ hộp Chữ Nhật
Thể tích Khối vỏ hộp Chữ Nhật

Khối Chỏm Cầu
Diện tích Khối Chỏm Cầu
Thể tích Khối Chỏm Cầu

Khối Nón Cụt
Diện tích Khối Nón Cụt
Thể tích Khối Nón Cụt

Khối Nón
Diện tích Khối Nón
Thể tích Khối Nón

Khối Chóp
Diện tích Khối Chóp
Thể tích Khối Chóp

Khối Đới Cầu
Diện tích Khối Đới Cầu
Thể tích Khối Đới Cầu

Khối Lập Phương
Diện tích Khối Lập Phương
Thể tích Khối Lập Phương