Dưới đấy là công thức tính thể tích khối hộp chữ nhật, mời các bạn tham khảo khi bắt buộc tính thể tích hình hộp chữ nhật trong thực tế cuộc sống.

Bạn đang xem: Thể tích của khối hộp chữ nhật

Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật

Thể tích hình hộp chữ nhật là lượng không khí mà hình chiếm, được xem bằng tích của diện tích s đáy (diện tích hình chữ nhật ngơi nghỉ đáy) cùng chiều cao:


*

Trong đó:

V là thể tích hình hộp chữ nhật.a là chiều lâu năm hình vỏ hộp chữ nhật.b là chiều rộng hình vỏ hộp chữ nhật.h là chiều cao hình vỏ hộp chữ nhật.

Công thức tính đường chéo cánh hình vỏ hộp chữ nhật

Đường chéo cánh của hình vỏ hộp chữ nhật dài bằng nhau. Bí quyết tính như sau:

*

Trong đó:

D là đường chéo cánh hình vỏ hộp chữ nhật.a là chiều dài hình hộp chữ nhật.b là chiều rộng hình vỏ hộp chữ nhật.h là chiều cao hình vỏ hộp chữ nhật.

Bài tập ví dụ về tính chất thể tích khối hộp chữ nhật

Bài 1: Hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 8 m, chiều rộng 5 m và chiều cao 6 m. Tính đường chéo cánh của hình vỏ hộp chữ nhật.

Giải:

Đường chéo cánh của khối hộp chữ nhật là:

*


Bài 2:

Cho hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ gồm chiều lâu năm cạnh lòng là 7 cm, chiều rộng lớn cạnh lòng là 3 cm, độ cao cạnh lòng là 6 cm. Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’.

Lời giải:

Công thức tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là V = abh

Ta có thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ là: V = 7.3.6 = 126 cm³

Bài 3: Một hồ đựng nước có làm nên hộp chữ nhật rất có thể tích là 3000 m3, chiều rộng là 10 m và chiều cao của hồ là 12 m. Tính chiều lâu năm của hồ.

Xem thêm: Tranh Vẽ Đơn Giản Đẹp

Giải:

Chiều nhiều năm của hồ cất nước là:

*

Ngoài thể tích, họ cũng thường thân yêu tới diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật. đưa ra tiết, mời chúng ta theo dõi trong bài Công thức tính diện tích hình vỏ hộp chữ nhật.


3,7 ★ 6