Theo bạn hình chỏm mong là gì? phương pháp tính thể tích chỏm cầu? phương pháp tính diện tích s xung quanh của chỏm cầu? nếu như bạn chưa trả lời được ước hỏi thì xem bài viết chi tiết dưới đây


1. Hình chỏm là gì?

Nếu các bạn dùng một khía cạnh phẳng (α) giảm mặt cầu thì ta thu được một chỏm ước như phần tô màu xanh trong hình vẽ

*

Trong đó:

Phần mặt ước bị giảm được call là mặt đáy chỏm cầu, bao gồm có dạng hình tròn trụ và nửa đường kính là a. Trường hợp mặt cắt trải qua tâm thì a bao gồm độ bự bằng nửa đường kính mặt cầu: a = rKhoảng phương pháp từ dưới đáy tới đỉnh là độ cao của chỏm

2. Diện tích

Diện tích chỏm cẩu hay còn gọi là diện tích bao quanh của hình chỏm cầu được xem theo công thức

Sdiện tích = Sdiện tích xung quanh = 2πr.h

Trong đó:

S là diện tích hình chỏm cầur là nửa đường kính mặt cầuh là chiều cao tính từ mặt cắt tới đỉnh chỏm mong (hình vẽ)

3. Thể tích chỏm cầu

Công thức tính thể tích hình chỏm cầu: $V = pi .h^2.left( r – frach3 ight)$

*

Trong đó

V là thể tích chỏm cầuh là chiều cao tính từ mặt cắt tới đỉnh chỏm mong (hình vẽ)r là bán kính mặt cầu

Lưu ý: trường hợp đề cho thấy thêm bán kình mặt dưới chỏm ước là a thì công thức tính thể tích là $V = fracpi .h6.left( 3a^2 + h^2 ight)$

4. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Hãy tính diện tích s hình chỏm mong ứng với số liệu sau

a) h = 4 cm; r = 8 cm.

Bạn đang xem: The tich hình chỏm cầu

b) h = 1,1 cm; r = 2,3 cm

c) h = 0,5 cm; r = 6,6 cm

Hướng dẫn giải

a) theo đề:

h = 4 cmr = 8 cm

Diện tích chỏm cầu: Sdiện tích = 2πr.h = 2π.8.4 = 64π (cm2)

b) ta có:

h = 1,1 cmr = 2,3 cm

Dùng công thức tính diện tích chỏm cầu: Schỏm ước = 2πr.h = 2π.2,3.1,1 = 5,06π (cm2)

c) Ta thấy:

h = 0,5 cmr = 6,6 cm

Dựa vào bí quyết tính diện tích s hình chỏm cầu: Schỏm ước = 2πr.h = 2π.6,6.0,5 = 6,6 (cm2)

Ví dụ 2: Hãy tính thể tích chỏm mong dựa theo con số sau

a) h = 2 cm; r = 4 cm.

b) h = 3 cm; r = 60 mm

c) h = 15 mm; r = 2,8 cm

d) h = 3 cm; a = 8 cm

Hướng dẫn giải

a) Theo đề:

h = 2 cmr = 4 cm

Vận dụng công thức tính thể tích chỏm cầu: $V = pi .h^2.left( r – frach3 ight) = pi .2^2.left( 4^2 – frac23 ight) = 192,68left( cm^2 ight)$

b) Ta có:

h = 3 cmr = 60 mm = 6 cm

Công thức thể tích hình chỏm cầu: $V = pi .h^2.left( r – frach3 ight) = pi .6^2.left( 6^2 – frac33 ight) = 1260pi left( cm^2 ight)$

c) Theo đề:

h = 15 milimet = 1,5 cmr = 2,8 cm

Cách tính thể tích chỏm cầu nhờ vào công thức: $V = pi .h^2.left( r – frach3 ight) = pi .2,8^2.left( 2,8^2 – frac1,53 ight) = 180,78left( cm^2 ight)$

d) Theo đề

h = 3 cmBán kính mặt chỏm cầu a = 8 cm

Cách tính thể tích chỏm cầu phụ thuộc vào công thức: $V = fracpi .h6.left( 3a^2 + h^2 ight) = fracpi .36.left( 3.8^2 + 3^2 ight) = 315,73left( cm^2 ight)$

Qua phần lớn chia sẻ chi tiết trên đây mong muốn bạn đọc đang hiểu được chỏm cầu, phương pháp tính thể tích chỏm cầu cũng như diện tích chỏm cầu.

Xem thêm: Các Mẫu Thiết Kế Nhà Ngang 6M Bản Vẽ Thiết Kế Nhà 2 Tầng 6X20M Chỉ Với 900 Triệu

Nhờ vào những kiến thức này bạn áp dụng vào giảo các bài toán vào thực tế.


Lần ượt chiếu vào tấm sắt kẽm kim loại có công thoát 6,625 eV quá trình sóng: λ$_1$ = 0,1875 (μm); λ$_2$ = 0,1925 (μm); λ$_3$ = 0,1685 (μm). Hỏi cách sóng nào gây nên hiện tượng quang quẻ điện?