Hóa học, một nhánh của công nghệ tự nhiên, là ngành phân tích về thành phần, cấu trúc, tính chất, với sự thay đổi của thiết bị chất.Hóa học nói tới các nguyên tố, thích hợp chất, nguyên tử, phân tử, và các phản ứng hóa học xảy ra giữa những thành phần đó.Hóa học thỉnh thoảng được hotline là "khoa học tập trung tâm" bởi nó là mong nối những ngành khoa học tự nhiên khác như đồ lý học, địa hóa học học cùng sinh học.

Lớp 11 - Năm trang bị hai ở cấp trung học tập phổ thông, gần cho năm cuối cấp đề nghị học tập là nhiệm vụ quan trọng đặc biệt nhất. Nghe các đến định hướng sau này rồi học tập đại học. Ôi nhiều khi thật là sợ, sợ hãi nhưng những em hãy tự tin cùng tìm dần điều mà mình muốn là sau đây nhé!

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi & kiểm traAppReview sáchRead manga EnglishRead novel EnglishTổng thích hợp mã giảm giá