Lịch thi chi tiết kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 cùng tuyển sinh vào lớp 10 thpt năm học tập 2019-2020

Sở giáo dục và Đào chế tác thành phố hải phòng đất cảng vừa thông tin về kỳ thi THPT non sông năm 2019 với tuyển sinh vào lớp 10 thpt năm học tập 2019-2020, cụ thể như sau:

Lịch thi kỳ thi tuyển chọn sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2019 - 2020:

Tuyển sinh vào lớp 10 không chăm (hệ công lập): gồm 46 hội đồng thi cùng với 806 phòng thi cùng 19.116 sỹ tử dự thi. Lịch thi cụ thể như sau:

Ngày

Buổi

Bài thi

Thời gian làm bài

Giờ vạc đề mang đến thí sinh

Giờ bước đầu làm bài

(Thứ tư)

Sáng

Ngữ Văn

120 phút

08 giờ 00

08 giờ 05

Chiều

Tổ hợp

90 phút

14 giờ 00

14 tiếng 10

(Thứ năm)

Sáng

Toán

120 phút

08 giờ 00

08 giờ 05

Tuyển sinh vào lớp 10 thpt Chuyên è cổ Phú tại 3 Hội đồng thi: trung học phổ thông chuyên nai lưng Phú, trung học phổ thông Lê Quý Đôn và trung học cơ sở Lê Lợi. Lịch thi cụ thể như sau:

Ngày

Buổi

Bài thi

Thời gian làm cho bài

Giờ phạt đề cho thí sinh

Giờ ban đầu làm bài

(Thứ bảy)

Sáng

Tiếng Anh

60 phút

08 giờ đồng hồ 00

08 tiếng 05

Chiều

Toán chuyên;

Ngữ Văn Chuyên

150 phút

14 giờ 00

14 giờ đồng hồ 05

(Chủ nhật)

Sáng

Tiếng Anh chuyên;

Tiếng Nhật chuyên

150 phút

08 giờ đồng hồ 00

08 giờ đồng hồ 05

Chiều

Vật lý chuyên;

Hóa học chuyên;

Sinh học chuyên;

Lịch sử chuyên;

Địa lý chuyên

150 phút

14 giờ 00

14 tiếng 05

Lịch thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2019: Có 42 hội đồng thi, cùng với 785 chống thi, 18.575 sỹ tử dự thi. định kỳ thi ví dụ như sau:

Ngày

Buổi

Bài thi

Thời gian có tác dụng bài

Giờ phân phát đề đến thí sinh

Giờ bước đầu làm bài

(Thứ hai)

Chiều

14 tiếng 00: Thí sinh cho phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chủ yếu sai sót (nếu có) và nghe thông dụng Quy chế thi, định kỳ thi