Các số được nối với nhau vì dấu những phép tính (cộng, trừ, nhân chia, thổi lên lũy thừa) làm thành một biểu thức.

Bạn đang xem: Thứ tự thực hiện các phép tính lớp 6

Trong một biểu thức hoàn toàn có thể có vệt ngoặc.

a. Đối với biểu thức không có dấu ngoặc.

+ trường hợp phép tính chỉ có cộng, trừ hoặc chỉ gồm nhân, chia, ta triển khai phép tính theo sản phẩm công nghệ tự từ trái quý phái phải.

+ trường hợp phép tính gồm cả cùng , trừ, nhân, chia, thổi lên lũy thừa, ta thực hiện phép thổi lên lũy thừa trước, rồi đến nhân chia, sau cuối đến cùng trừ.

Lũy thừa ( o )  nhân cùng chia ( o )  cộng cùng trừ.

b. Đối cùng với biểu thức gồm dấu ngoặc.

Nếu biểu thức có các dấu ngoặc : ngoặc tròn ( ), ngoặc vuông < >, ngoặc nhọn , ta tiến hành phép tính theo thiết bị tự : (left( ight) o left< ight> o left ight\)

Ví dụ:

Tính giá chỉ trị của các biểu thức sau:

a) (3 + 2.5)

Trong biểu thức bao gồm phép cộng và phép nhân phải ta thực hiện phép nhân trước, tính 2.5 trước rồi cùng với 3.

Ta có: (3 + 2.5 = 3 + 10 = 13)

b) (5.left( 3^2 - 2 ight))

Trong biểu thức có dấu ngoặc phải ta tiến hành phép tính vào ngoặc trước rồi nhân cùng với 5 sau:

Trong ngoặc bao gồm phép thổi lên lũy thừa yêu cầu ta tính (3^2) trước rồi trừ đi 2.

(left( 3^2 - 2 ight) = left( 9 - 2 ight) = 7)

(5.left( 3^2 - 2 ight) = 5.left( 9 - 2 ight) = 5.7 = 35)

 

*

CÁC DẠNG TOÁN VỀ THỨ TỰ THỰC HIỆN PHÉP TÍNHI. Triển khai phép tính

Phương pháp:

1. Đối với biểu thức không có dấu ngoặc :

+ giả dụ phép tính chỉ bao gồm cộng, trừ hoặc chỉ bao gồm nhân, chia, ta tiến hành phép tính theo trang bị tự từ trái quý phái phải.

+ nếu phép tính bao gồm cả cùng , trừ, nhân, chia, thổi lên lũy thừa, ta triển khai phép thổi lên lũy thừa trước, rồi mang lại nhân chia, sau cuối đến cùng trừ.


Lũy thừa ( o ) nhân và phân chia ( o ) cùng và trừ.

2. Đối với biểu thức có dấu ngoặc.

Xem thêm: Các Đề Thi Toán Lớp 12 Học Kì 1 Lớp 12 Môn Toán Mới Nhất, Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 12

Nếu biểu thức có những dấu ngoặc : ngoặc tròn ( ), ngoặc vuông < >, ngoặc nhọn , ta triển khai phép tính theo máy tự : (left( ight) o left< ight> o left ight\)

Ví dụ: 


Thực hiện phép tính

a) $12+5+36$

$=17+36$

$=43$

b) $20 – < 30 – (5 – 1)^2>$

$=20-<30-4^2>$

$=20-<30-16>$

$=20-14$

$=6$


II. Tra cứu số hạng không biết trong một đẳng thức

Phương pháp:

Để tra cứu số hạng không biết, ta cần xác định rõ coi số hạng đó nằm ở chỗ nào (số trừ, số bị trừ, hiệu, số chia,…). Từ bỏ đó xác minh được cách chuyển đổi và tính toán.