Bảng cách làm tích phân - đạo hàm - nón - logarit mang lại HS 12 BẢNG CÔNG THỨC ĐẠO HÀM - NGUYÊN HÀM è cổ Quang - 01674718379 I. Những công thức tính đạo hàm. 1. ( )' ' 'u v u v 2. ( . )' '. . 'u v u v u v 3. ' 2 '. . 'u u v u v v v Hệ Quả: 1. ' . 'ku k u 2. ' 2 1'v v v II. Đạo hàm cùng nguyên hàm các hàm số sơ cấp. Bảng đạo hàm Bảng ngun hàm 1   'xx   1 ' . '.    u u u   1 ,1 1 x x dx c                1 1 . 1 ax b ax b dx c a             sin ' cosxx   sin ' '.cosu u u sin cosxdx x c        1 sin cosax b dx ax b c a         cos ' sinxx   cos ' '.sinu u u cos sinxdx x c      1 cos sinax b dx ax b c a        2 2 1 rã ' 1 tan cos   xx x     2 2 ' rã ' '. 1 tung cos    u u u u u 2 1 tan cos dx x c x       2 11 rã cos dx ax b c ax b a          2 2 1 cot ' 1 cot sin     xx x     2 2 ' cot ' '. 1 cot sin      u u u u u 2 1 cot sin dx x c x         2 11 cot sin dx ax b c ax b a       1 log ' ln a x xa ' log ' .ln a u u ua 1 lndx x c x   11 lndx ax b c ax b a      1 ln ' x x ' ln ' u u u ' .ln xx a a a ' . '.ln uu a a u a ln x x a a dx c a   .ln        x x a a dx c a ' xx ee   ' '. Uu e u e xx e dx e c  1 ax b ax b e dx e c a    vấp ngã sung: 22 1 arctan dx x C aa xa 22 1 2 ln dx x a C a x a xa 22 arcsin dx x C a ax 22 22 ln dx x x a C xa III. Vi phân: '.dy y dx VD: 1 ( ) ( )d ax b adx dx d ax b a , (sin ) cosd x xdx , (cos ) sind x xdx , (ln ) dx dx x , 2 (tan ) cos dx dx x , 2 (cot ) sin dx dx x . . . BẢNG CÔNG THỨC MŨõ - LOGARIT è cổ Quang - 01674718379 I. Công thức hàm số cùng Logarit. Hám số Hàm số Logarit 1   a a ;     aa     .a a a ;    a a a      . A a a   a b a b ;    aa b b 0 0 1log , M a x M x a x a 10log a ; 1log a a ;   log log aa bb 1   log log a a bb ;   log a a log . Log log a a a b c b c log log log a a a b bc c log log bb ca ac ;   log a a log log log .log log c a a c c b b c b a 1 log log a b b a 0 1   a a a     log log aa 1   :a a a 0 1   :a a a 1     : log log aa a 01     : log log aa a II.Một số giới hạn thường gặp. 1 11. Lim x x e x   ex x x   1 1lim.2 a x a x x ln 1 lim.3 0      a x x a x    1 lim.4 0   e x x a a x log 1log lim.5 0   


Bạn đang xem: Tích phân của e


Từ khóa liên quan


Tài liệu liên quan

tìm hiểu thêm 10 tài liệu về cách làm tích phân tốt và khá đầy đủ nhất
tìm hiểu thêm 10 tài liệu về phương pháp tích phân hay và vừa đủ nhất 123 20,000 5,000


Xem thêm: Dàn Ý Nghĩa Của Việc Sống Có Trách Nhiệm, Nghị Luận Xã Hội Về Sống Có Trách Nhiệm

Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu new Chủ đề bài liệu new đăng bắt tắt văn phiên bản trong lòng người mẹ chiến đấu với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ hội tết đặc điểm chung cùng vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài xích văn trường đoản cú sự lớp 10 giải bài bác tập đồ dùng lý 8 chuyện cũ trong che chúa trịnh giải bài xích tập thứ lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ bắt buộc giuộc soạn bài xích cô bé bỏng bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài bác ca ngắn đi trên kho bãi cát sự cách tân và phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học tập trung đại việt nam lớp 11 bài bác tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem dại van lop 8