... & here are some interesting TV programmes for you. The musical Green, Green Summer on Channel 1 starts at eight o’clock. At the same time on Channel 2 is The Red spotted Squirrel. Home and Garden follows at eight twenty-five. Today you’ll learn how to make a house for your dog. Channel 3 offers you a touching film of friendship, The Lonely Giraffe. The film starts at eight thirty. After that, you can discover the famous old town of Inca in Peru. However, it comes on quite late, at ten o’clock. We hope that you can choose a programme for yourself. Enjoy và have a great time.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 unit 7 skills 2

Dịch Script:

... Và đấy là một số chương trình truyền hình thú vị dành cho bạn. Âm nhạc xanh, mùa hè xanh trên Kênh 1 ban đầu lúc tám giờ. Đồng thời trên Kênh 2 là Squirrel đốm đỏ. Nhà cùng Vườn tiếp nối lúc Tám giờ nhì mươi lăm. Hôm nay, bạn sẽ tìm hiểu biện pháp tạo nơi ở cho chú chó của mình. Kênh 3 cung cấp cho mình một bộ phim truyền hình cảm đụng về tình bạn, The Lonely Giraffe. Bộ phim bắt đầu lúc tám giờ cha mươi. Sau đó, bạn có thể khám phá thành phố cổ khét tiếng của Inca nghỉ ngơi Peru. Mặc dù nhiên, nó cho khá muộn, thời điểm mười giờ. Chúng tôi hy vọng rằng chúng ta cũng có thể chọn một chương trình cho thiết yếu mình. Chúc chúng ta vui vẻ.

3. What are your TV-watching habits?

( Sở mê thích xem truyền ảnh của em là gì?)

Tick (√) the right answer for you (you can tick more than one answer). Use your answers to write a short mô tả tìm kiếm of your TV-watching habits. 

(Chọn câu vấn đáp đúng dành riêng cho em (em có thể chọn nhiều hơn nữa một câu trả lời). Thực hiện câu trả lời của em dể viết một quãng văn ngắn nói tới thói quen thuộc xem tv của em.)

*


Suggested structure:

I vì not watch much TV/I enjoy watching TV (use your answers lớn the first three questions above to tư vấn your statement)

I like... /I usually watch ... (your favourite programme)

I usually leave the TV on ... /turn off the TV ...

Xem thêm: Giáo Án Động Vật Sống Trong Rừng 5 6 Tuổi, Giáo Án Khám Phá Khoa Học

I think I have good/bad TV watching habits (your comment on your habits)

Tạm dịch:

Cấu trúc gợi ý:

- Tôi ko xem TV các lắm/ Tôi phù hợp xem TV (sử dụng các câu trả lời của người tiêu dùng cho 3 câu hỏi ở bên trên để cung cấp ý.)

- Tôi thích.../ Tôi liên tiếp xem... (tên chương trình ngưỡng mộ của bạn)

- Tôi thường để TV mở... / tắt TV ...

- Tôi nghĩ tôi gồm thói quen xem TV tốt/ xấu ( phần đông lời bình luận của chúng ta về thói quen của bạn)