Tổng hợp những bài tập và lý thuyết ở phần Communication – Unit 4. My Neighbourhood - giờ đồng hồ Anh 6 – Global Success


Everyday English

Asking for và giving directions

(Tiếng Anh mỗi ngày: Hỏi và chỉ còn đường)

1. Listen và read the conversations.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 unit 4 communication

(Nghe với đọc những bài hội thoại.)

A: Excuse me. Could you tell me the way lớn the cinema, please?

(Xin lỗi. Chúng ta có thể chỉ tôi đường đến địa điểm giải trí rạp chiếu phim phim được không?)

B: Go along this street. It"s on your left.

(Bạn đi dọc tuyến đường này. Nó ở phía trái của bạn.)

A: Excuse me. Where"s the nearest post office, please?

(Xin lỗi. Bưu điện gần nhất ở đâu?)

B: Go out of the station. Take the first turning on the right.

(Ra khỏi bên ga. Rẽ phải thứ nhất.)


Bài 2


Video trả lời giải


2. Work in pairs. Make similar conversations lớn ask for và give directions lớn places near your school.

(Làm câu hỏi theo cặp. Tạo các đoạn hội thoại tương tự như để hỏi và đi đường đến các nơi ngay gần trường học tập của em.)

Lời giải bỏ ra tiết:

A: Excuse me. Could you tell me the way lớn Royal City, please?

(Xin lỗi. Bạn cũng có thể chỉ tôi đường mang đến Royal city được không?)

B: Go straight & then take the second turning on the right.

(Đi thằng và tiếp đến rẽ đề xuất thứ hai.)


Bài 3


Video lý giải giải


An audio guide to a place

(Bài gợi ý đến một địa điểm)

3. Nick is listening to an audio guide khổng lồ Hoi An. Listen and fill the blank.

(Nick đã nghe bài bác hướng dẫn đến Hội An. Nghe cùng điền vào nơi trống.)

CITY TOURS!

Let"s start our tour in Hoi An. We are in Tran Phu Street now. First, go to lớn Ong Pagoda. To get there, go (1)_________along the street for five minutes. It"s on your left. Next, go to lớn the Museum of Sa Huynh Culture. Take the (2) _________turning on your left. Turn (3) _________and it"s on your right. Finally, go lớn Hoa Nhap Workshop to buy some presents. Turn left và then right. It"s (4) _________Tan Ky House.

Lời giải chi tiết:

(1) straight

(2) second

(3) right

(4) next to

CITY TOURS!

Let"s start our tour in Hoi An. We are in Tran Phu Street now. First, go to Ong Pagoda. Lớn get there, go straight along the street for five minutes. It"s on your left. Next, go lớn the Museum of Sa Huynh Culture. Take the second turning on your left. Turn right and it"s on your right. Finally, go lớn Hoa Nhap Workshop to buy some presents. Turn left và then right. It"s next to Tan Ky House.

Tạm dịch:

CHUYẾN du lịch tham quan THÀNH PHỐ!

Hãy bắt đầu chuyến tham quan du lịch của shop chúng tôi tại Hội An. Bây chừ chúng tôi vẫn ở con đường Trần Phú. Đầu tiên, bạn hãy đến miếu Ông. Để mang đến đó, hãy đi liền mạch dọc theo bé phố trong những năm phút. Nó ở bên trái của bạn. Tiếp theo, mang đến Bảo tàng văn hóa Sa Huỳnh. Rẽ trái đồ vật hai. Rẽ đề nghị và nó làm việc bên đề nghị của bạn. Cuối cùng, mang lại Xưởng Hòa Nhập để sở hữ quà. Rẽ trái rồi quý phái phải. Nó cạnh bên nhà Tân Kỳ.


Bài 4


Video giải đáp giải


4. Look at the map below và create an audio guide for District 1 of Ho chi Minh City.

(Nhìn vào bản đồ bên dưới và tạo nên một bài xích hướng dẫn đến quận 1 tp Hồ Chí Minh.)

Remember to: 

(Nhớ: )

- Give directions khổng lồ at least three different places;

(Hướng dẫn đến ít nhất 3 địa điểm khác nhau;)

- Use first, then, after that and finally to liên kết your directions.

(Sử dụng first, then, after với finnally để liên kết những chỉ dẫn.)

Let"s start our tour in Ho đưa ra Minh City. We are in Hai cha Trung Street now. First, go to... .

*

Lời giải chi tiết:

Let"s start our tour in Ho bỏ ra Minh City. We are in Hai bố Trung Street now. First, go khổng lồ Duc cha cathedral. To lớn get there, go straight along the street for 2 minutes then take the first turning on the right, keep going straight, Duc cha cathedral is in front of your eyes. Next, we go khổng lồ Thong Nhat palace. Go straight along Nguyen Du street then take the first turning on the right, go straight và it"s on your right. Finally, go khổng lồ the sai Gon opera house. Go straight along Le Duan street and take the second turning on the right, keep going straight for 10 minutes, the sai Gon opera house is on your right.

Xem thêm: Hỗn Hợp Bột A Gồm 3 Kim Loại Mg Zn Al, Hỗn Hợp Bột A Gồm 3 Kim Loại Mg, Zn, Al

Tạm dịch:

Hãy bắt đầu chuyến tham quan du lịch của chúng ta tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện bọn họ đang ở mặt đường Hai Bà Trưng. Đầu tiên, các bạn hãy đến nhà thờ Đức Bà. Để mang đến đó, bạn đi thẳng theo con đường này khoảng chừng 2 phút kế tiếp rẽ bắt buộc thứ nhất, thường xuyên đi thẳng là thánh địa Đức Bà đã hiển thị trước mắt. Tiếp theo, họ đến Dinh Thống Nhất. Đi trực tiếp theo đường Nguyễn Du tiếp nối rẽ buộc phải đầu tiên, đi thẳng và nó sống bên đề xuất của bạn. Sau cùng là cho nhà hát sài Gòn. Đi thẳng theo con đường Lê Duẩn cùng rẽ đề xuất ở xẻ rẽ đồ vật 2, đi thẳng khoảng tầm 10 phút là đến nhà hát thành phố sài gòn bên phải của bạn.