Tìm những giới hạn sau :. Câu 34 trang 163 SGK Đại số cùng Giải tích 11 nâng cao – bài bác 6. Một vài nguyên tắc tìm số lượng giới hạn vô cực

Tìm các giới hạn sau :

a. (mathop lim limits_x o – infty left( 3x^3 – 5x^2 + 7 ight))

b. (mathop lim limits_x o + infty sqrt 2x^4 – 3x + 12 )

*

a. Ta có:Quảng cáo

(mathop lim limits_x o – infty left( 3x^3 – 5x^2 + 7 ight) = mathop lim limits_x o – infty x^3left( 3 – 5 over x + 7 over x^3 ight) = – infty )

Vì (mathop lim limits_x o – infty x^3 = – infty , ext với ,mathop lim limits_x o – infty left( 3 – 5 over x + 7 over x^3 ight) = 3 > 0)

b.

Bạn đang xem: Tìm các giới hạn sau

(eqalign và mathop lim limits_x o + infty sqrt 2x^4 – 3x + 12 = mathop lim limits_x o + infty x^2sqrt 2 – 3 over x^3 + 12 over x^4 = + infty cr & extvì ,mathop lim limits_x o + infty x^2 = + infty , ext và ,mathop lim limits_x o + infty sqrt 2 – 3 over x^3 + 12 over x^4 = sqrt 2 > 0 cr )


Bài học: siêng mục:

Quảng cáo
Bài trướcCâu 33 trang 159 Đại số cùng Giải tích 11 Nâng cao, đến hàm số
Bài tiếp theoCâu 35 trang 163 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao, Tìm các giới hạn sau
Danh sách bài xích tập
Câu 4.55 trang 143 SBT Đại số 11 Nâng cao: Tìm những giới hạn sau
Câu 4.56 trang 143 Sách Toán Đại số lớp 11 SBT Nâng cao: Tìm những giới hạn sau
Câu 4.53 trang 143 SBT Đại số 11 Nâng cao: Tìm các giới hạn sau
Câu 4.54 trang 143 SBT Toán Đại số lớp 11 Nâng cao: Tìm những giới hạn sau
Câu 37 trang 163 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao, Tính
Câu 36 trang 163 Đại số với Giải tích 11 Nâng cao, Tìm các giới hạn sau
Xem theo môn học
Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài xích tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Bài 6.8 trang 48 SBT Hóa lớp 11 – Nâng cao: bài bác 40. Anken : đặc điểm điều chế với ứng dụng
Bài 6.8 trang 48 Sách bài bác tập (SBT) hóa học 11 Nâng cao. D. Hai anken hoặc xicloankan vòng tư cạnh. Bài xích 40. Anken...
Bài tập 6.11 trang 43 SBT Hóa 11: các thành phần hỗn hợp khí A đựng hiđro và 2 anken tiếp nối nhau trong dãy đồng
Hỗn đúng theo khí A cất hiđro cùng 2 anken sau đó nhau trong dãy đồng đẳng. Bài bác tập 6.11 trang 43 sách bài xích tập(SBT)...
Nền công nghiệp Ô-xtrây-li-a
Tiết 1. Tổng quan về Ô- xtrây- li- a - Nền công nghiệp Ô-xtrây-li-a. Ô-xtrây-li-a gồm trình độ cách tân và phát triển công nghiệp cao nhưng...
Bài 1 trang 87 Sách bài xích tập Sinh 11: Nêu ưu thế và nhược điểm của tạo thành vô tính.
Bài 1 trang 87 Sách bài tập (SBT) Sinh 11: Nêu ưu điểm và nhược điểm của sinh sản vô tính....

Xem thêm: Bị Tố Gạ Tình, Huỳnh Lập Nghệ Sĩ Việt Sau Trấn Thành Được Nhận Nút Vàng Youtube


Bài 9 trang 167 sgk thứ lý lớp 11, Một tia sáng sủa được chiếu tới điểm giữa của mặt
Khúc xạ tia nắng - bài 9 trang 167 sgk thiết bị lý lớp 11. Một tia sáng sủa được chiếu tới điểm giữa của mặt...