tim hieu hai so biet tong hai so la so lon nhat co 3 chu so khac nhau va so be bang 1 2 so lon

Câu hỏi

Tìm hiệu nhị số biết tổng nhị số là số lớn số 1 với 3 chữ số không giống nhau và số bé bỏng vày một nửa số rộng lớn.Tìm hiệu nhị số

vfghtyjyhg

26 mon 11 năm nhâm thìn khi 12:11

tìm hiệu  hai số biết tổng nhị số là số lớn số 1 với phụ vương chữ số không giống nhau và số bé bỏng vày 1 phần 2 số lớn 

Xem chi tiết

phạm trà mi

Hiệu của nhị số là soos lớn số 1 với nhị chữ số không giống nhau,số bé bỏng vày 3/10 số rộng lớn.Tìm nhị số bại liệt.

mình đang được cần thiết cấp nhé !huhu

Xem chi tiết

Trần Phương Anh

16 mon 12 năm nhâm thìn khi 8:58

1)Hai số với tổng vày 687,nếu như thêm thắt chữ số 5 vô phía bên phải số bé bỏng thì tao được số rộng lớn.Tìm nhị số bại liệt.

2)Tổng của nhị số là 5600.Nếu thêm thắt chữ số 5 vô phía bên trái số loại nhất với phụ vương chữ sốthì được số loại nhị.Tìm nhị số bại liệt.

3)Hiệu cua r2 số là 129.Nếu hạn chế số rộng lớn cút 15 đơn vị chức năng,thêm thắt số bé bỏng trăng tròn đơn vị chức năng thì được số bé bỏng vày 3/5 số rộng lớn.Tìm số bé bỏng,số rộng lớn.

Xem chi tiết

Lemon x Chris

Hãy cho thấy với toàn bộ từng nào số chẵn với 4 chữ số nhỏ rộng lớn 2012.Tổng của 2 số ngẫu nhiên vày 368. Tìm số rộng lớn, biết nếu như nằm trong hạn chế từng số cút 18 đơn vị chức năng thì số bé bỏng vày 2/3 số rộng lớn.Hiệu của 2 số vày 125. Tìm số bé bỏng, biết nếu như nằm trong hạn chế từng số cút 18 đơn vị chức năng thì số bé bỏng vày 2/3 số rộng lớn.Tổng nhị số là 186; nếu như lấy số lớn chia số bé thì được 2 và dư 12. Tìm số bé; số rộng lớn.Tìm tầm nằm trong của toàn bộ những số lẻ với nhị chữ số phân tách không còn mang lại 5.Cho nhị số ngẫu nhiên, biết số bé bỏng là 40 và số này kém cỏi tầm nằm trong của...

Đọc tiếp

Xem thêm: bai phat bieu ngay hoi dai doan ket toan dan

Xem chi tiết

Trần Hà

29 mon 8 2021 khi 17:11

Bài 1. Hai số với tổng là 25 và hiệu là 5. Vậy tích của bọn chúng là:

Bài 2. Hai số ngẫu nhiên liên tục với tổng là 1001. Tích nhị số bại liệt là:

Bài 3. Tổng của nhị số thông qua số lẻ lớn số 1 với 3 chữ số không giống nhau. Hiệu nhị số thông qua số lẻ nhỏ nhất với phụ vương chữ số không giống nhau. Tích nhị số này đó là bao nhiêu? *

Xem chi tiết

Dinh Thuy Tien

11 mon 9 năm nhâm thìn khi 18:42

1. Tìm nhị số với tổng là số lớn số 1 với 4 chữ số không giống nhau,hiệu là số bé bỏng nhất với 3 chữ số.

Xem chi tiết

Tina Nguyen

Tổng của nhị số ngẫu nhiên là số  lớn nhất với phụ vương chữ số không giống nhau, hiệu của nhị số bại liệt thông qua số ngẫu nhiên lớn số 1 với nhị chữ số không giống nhau và phân tách không còn mang lại 3. Tìm nhị số bại liệt ?

Xem chi tiết

BANG BANG

tổng của nhị số cấp 5 lượt số chẵn lớn số 1 với phụ vương chữ số không giống nhau . Hiệu của bọn chúng cấp 3 lượt số nhỏ với phụ vương chữ số không giống nhau . Tìm nhị số bại liệt . Số bé bỏng là ... số rộng lớn là ...

Xem chi tiết

Xem thêm: stt hay tinh yeu ngan

Hoangbach2204

Tìm nhị số với tổng thông qua số lớn số 1 với 4 chữ số không giống nhau và hiệu là số nhỏ nhất với 3 chữ số.

Xem chi tiết