1. Bắt tắt lý thuyết

1.1. Mục đích, yêu thương cầu

– Biết một số quá trình cơ bản khi xây cất một CSDL đối kháng giản.

Bạn đang xem: Tin học 12 bài thực hành 1

1.2. Nội dung

Hoạt cồn 1: Tìm hiểu nội quy thư viện, thẻ thư viện, phiếu mượn/trả sách, sổ quản ngại lí sách,… của thư viện trường THPT.

Hướng dẫn giải

Các em yêu cầu tìm hiểu:

Cách thức giao hàng mượn phát âm tại chỗ, mượn về nhà, nội quy thư viện.

Sổ theo dõi sách vào kho.

Sổ theo dõi thực trạng sách cho mượn.

Số sách được mượn từng lần, thời hạn mượn sách.

Lập chiến lược dự trù cài sách, thanh lí sách, đại lý vật chất của thư viện…

Các tổ chức và triển khai quản lí sách.

Cụ thể:

– Nội quy: Không có túi sách, báo vào phòng đọc, xuất trình thẻ thư viện, chứng minh thư với thủ thư. Chỉ gọi tại chỗ không được sở hữu tài liệu ra ngoài phòng gọi thư viện.

– Thẻ thư viện:

*

– Phiếu mượn:

*

– Sổ quản ngại lí mượn điện tử:

*

Hoạt động 2: Kể tên các hoạt động chính của thư viện

Hướng dẫn giải

– quản ngại lí sách gồm:

– Mượn trả sách gồm:

Cho mượn: đánh giá thẻ đọc, phiếu mượn, tím sách trong kho, ghi mượn trả

Nhận sách trả: kiểm tra thẻ đọc, phiếu mượn, đối chiếu sách trả cùng với phiếu mượn, ghi sổ mượn/trả, ghi sự cầm sách hết hạn sử dung hoặc hỏng, nhập sách về kho

– tổ chức triển khai thông tin về sách với tác giả: giới thiệu sách theo nhà đề, chuyên đề, tác giả, sách mới,…

– cách thức giải quyết vi phạm luật nội quy

Hoạt động 3: Hãy liệt kê các đối tượng người sử dụng cần cai quản lí khi phát hành CSDL quản lí lí sách cùng mượn/trả sách. Với từng đối tượng, hãy liệt kê các thông tin bắt buộc quản lí.

Hướng dẫn giải

– tin tức người mượn:

Số thẻ mượn.Họ cùng tên.Số chứng tỏ thư.Quê quán.Địa chỉ hiện tại.

– tin tức về sách:

Mã sách.Tên sách.Nhà xuất bản.Năm phát hành.Tác giả.Số lượng còn lại

– tin tức về mượn:

Số thẻ mượn.Mã sách.Số lượng mượn.Tình trạng.Số tiền để cọc.

– tin tức về nhân viên:

Mã nhân viên.Tên nhân viên.Lương.Quê quán.Trình độ học tập vấn.

Hoạt động 4: Theo em, csdl nêu bên trên (bài 3) cần những bảng nào? mỗi bảng cần phải có những cột nào?


*

*

*

*

*

*

*

*

Hướng dẫn giải

– database nêu trên buổi tối thiểu cần có những phiên bản sau:

Bạn đọc: Có các cột Mabd, Tenbd, Quequan, Cmt.Sách: Có những cột Masach, Tensach, Tacgia.Mượn: Có những cột Mabd, Masach, Tinhtrang.

Xem thêm: Có Một Lần Tụ Tập Ăn Uống Cùng Bạn Bè, Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia Môn Ngữ Văn

3. Luyện tập

Câu 1: Thành phần thiết yếu của hệ QTCSDL:

A. Bộ làm chủ tập tin và bộ xử lí truy nã vấn

B. Bộ tầm nã xuất tài liệu và bộ bộ thống trị tập tin

C. Bộ cai quản tập tin và cỗ truy xuất dữ liệu

D. Bộ cách xử lý truy vấn và cỗ truy xuất dữ liệu

Câu 2: Ngôn ngữ tư tưởng dữ liệu bao hàm các lệnh được cho phép làm gì?

A. Khai báo dạng hình dữ liệu, kết cấu dữ liệu, những ràng buộc trên tài liệu của CSDL

B. Đảm bảo tính tự do dữ liệu

C. Khai báo kiểu, cấu trúc, các ràng buộc trên dữ liệu của CSDL

D. Ngăn chặn sự truy cập bất hòa hợp pháp

Câu 3: Ngôn ngữ thao tác làm việc dữ liệu bao hàm các lệnh, những lệnh này chất nhận được làm gì?

A. Khai báo kiểu, cấu trúc, các ràng buộc trên dữ liệu của CSDL

B. Nhập, sửa xóa dữ liệu

C. Cập nhật, dữ liệu

D. Câu b và c

Câu 4: Hãy chọn câu bộc lộ sự tương tác giữa các thành phần trong một hệ CSDL

Cho biết: Con bạn → 1, Cơ sở dữ liệu → 2, Hệ QTCSDL → 3, phần mềm ứng dụng → 4

A. 2→1→3→4

B. 1→3→4→2

C. 1→3→2→4

D. 1→4→3→2

Câu 5: Chức năng của hệ QTCSDL

A. Cung cấp giải pháp tạo lập CSDL

B. Cung cấp cách cập nhật dữ liệu, tìm kiếm kiếm cùng kết xuất thông tin

C. Cung cấp công cụ kiểm soát và điều hành điều khiển việc truy cập vào CSDL

D. Các câu trên hầu như đúng

4. Kết luận

Qua bài thực hành này, các em cần giành được những kim chỉ nam sau:

Biết xác định những công việc cần làm cho trong họat cồn quản lí một công việc cần làm.Biết một số quá trình cơ bản khi xây dựng một CSDL đối chọi giản.

Chuyên mục

Chuyên mụcChọn siêng mục Giải công dân 6(12) Giải công nghệ 6(19) Giải khoa học tự nhiên và thoải mái 6(40) Giải lịch sử vẻ vang và Địa lí 6(46) Giải Mĩ thuật 6(15) Giải SBT ngữ văn 6(42) Giải SBT Toán 6(50) Giải giờ đồng hồ Anh 6(36) Giải tin học 6(29) Giải toán 6 tập 1(27) Giải toán 6 tập 2(22) Giải thưởng thức hướng nghiệp 6(15) Giải VBT Toán 2(98) biên soạn văn 6 tập 1(30) soạn văn 6 tập 2(36) giờ Việt Lớp 1(66) Giải công dân 6(14) Giải technology 6(13) Giải khoa học tự nhiên 6(45) Giải lịch sử và Địa lí 6(33) Giải Mĩ thuật 6(18) Giải SBT Ngữ văn 6(50) Giải SBT Toán 6(56) Giải tiếng Anh 6(80) Giải toán 6 tập 1(30) Giải toán 6 tập 2(28) Giải thử khám phá hướng nghiệp 6(9) Giải VBT Toán 2(87) soạn văn 6 tập 1(37) biên soạn văn 6 tập 2(37) Giải công dân 6(12) Giải công nghệ 6(16) Giải khoa học thoải mái và tự nhiên 6(13) Giải lịch sử và Địa lí 6(53) Giải Mĩ thuật 6(16) Giải SBT Ngữ văn 6(38) Giải SBT Toán 6(52) Giải giờ Anh 6(87) Giải tin học 6(16) Giải toán 6 tập 1(35) Giải toán 6 tập 2(31) Giải hưởng thụ hướng nghiệp 6(35) Giải VBT Toán 2(72) biên soạn văn 6 tập 1(33) biên soạn văn 6 tập 2(30)Bài học Địa lý 10(43)Bài học Địa lý 11(29)Bài học tập Địa lý 12(44)Bài học Địa lý 7(61)Bài học tập Địa lý 8(43)Bài học tập Địa lý 9(44)Bài học tập GDCD 10(16)Bài học GDCD 11(15)Bài học GDCD 12(10)Bài học tập GDCD 7(18)Bài học GDCD 8(21)Bài học GDCD 9(18)Bài học Hóa 10(39)Bài học tập Hóa 11(47)Bài học tập Hóa 12(45)Bài học Hóa 8(43)Bài học tập Hóa 9(56)Bài học lịch sử 10(40)Bài học lịch sử hào hùng 11(25)Bài học lịch sử dân tộc 12(27)Bài học lịch sử vẻ vang 7(29)Bài học lịch sử dân tộc 8(31)Bài học lịch sử hào hùng 9(34)Bài học tập Ngữ Văn 10(81)Bài học tập Ngữ Văn 11(85)Bài học Ngữ Văn 12(69)Bài học Ngữ Văn 7(101)Bài học tập Ngữ Văn 8(101)Bài học Ngữ văn 9(110)Bài học sinh 10(33)Bài học viên 11(48)Bài học viên 12(47)Bài học viên 7(61)Bài học viên 8(64)Bài học viên 9(63)Bài học tập Tiếng Việt lớp 5(258)Bài học tập Tin học tập 10(33)Bài học tập Tin học 11(27)Bài học Tin học 12(24)Bài học Tin học 7(23)Bài học Tin học 8(20)Bài học tập Tin học tập 9(26)Bài học tập Toán 10(38)Bài học tập Toán 11(44)Bài học tập Toán 12(62)Bài học Toán 6(67)Bài học tập Toán 7(54)Bài học tập Toán 8(75)Bài học Toán 9(61)Bài học Toán lớp 1(61)Bài học Toán lớp 2(92)Bài học tập Toán lớp 3(75)Bài học tập Toán lớp 4(63)Bài học tập Toán lớp 5(57)Bài học đồ vật lý 10(40)Bài học trang bị lý 11(33)Bài học thứ lý 12(41)Bài học vật lý 7(30)Bài học thứ lý 8(29)Bài học đồ gia dụng lý 9(62)CNTT(6)Cơ sở văn hóa truyền thống Việt Nam(30)Đề thi và Kiểm tra Lớp 10(269)Đề thi & Kiểm tra Lớp 11(182)Đề thi & Kiểm tra Lớp 12(1.047)Đề thi và Kiểm tra Lớp 6(297)Đề thi và Kiểm tra Lớp 7(476)Đề thi & Kiểm tra Lớp 8(202)Đề thi và Kiểm tra Lớp 9(357)Đề thi đái học(143)Điện thoại iPhone(16)Đồng hồ iWatch(11)Family and Friends 1(62)Family & Friends 2(80)Family and Friends 3(80)Family và Friends 4(84)Family and Friends 5(76)Giải cánh diều Đạo đức 2(13)Giải cánh diều vận động trải nghiệm 2(35)Giải cánh diều giờ Anh 2(2)Giải cánh diều tiếng Việt 2 tập 1(18)Giải cánh diều tiếng Việt 2 tập 2(18)Giải cánh diều toán 2 tâp 1(42)Giải cánh diều toán 2 tâp 2(34)Giải cánh diều thoải mái và tự nhiên và xóm hội 2(26)Giải chân trời trí tuệ sáng tạo Đạo đức 2(15)Giải chân trời sáng tạo hoạt động trải nghiệm 2(9)Giải chân trời sáng tạo Tiếng Việt 2 tập 1(27)Giải chân trời trí tuệ sáng tạo Tiếng Việt 2 tập 2(36)Giải chân trời trí tuệ sáng tạo toán 2 tâp 1(43)Giải chân trời sáng tạo toán 2 tâp 2(34)Giải chân trời trí tuệ sáng tạo Tự nhiên với xã hội 2(29)Giải kết nối Đạo đức 2(15)Giải kết nối Tiếng Việt 2 tập 1(31)Giải kết nối Tiếng Việt 2 tập 2(30)Giải liên kết toán 2 tâp 1(32)Giải liên kết toán 2 tâp 2(35)Giải kết nối thoải mái và tự nhiên và thôn hội 2(31)Giải SBT Hóa 12(40)Giải SBT Sinh 12(44)Giải SBT Toán 12(26)Giải SBT đồ dùng lý 12(44)Giải SGK Địa lí 12(35)Giải SGK Hóa 10(33)Giải SGK Hóa 11(41)Giải SGK Hóa 12(40)Giải SGK Hóa 12 Nâng cao(49)Giải SGK Hóa 8(37)Giải SGK Hóa 9(49)Giải SGK lịch sử hào hùng 12(27)Giải SGK Lý 10(37)Giải SGK Lý 11(30)Giải SGK Lý 12 Nâng cao(53)Giải SGK Sinh 10(27)Giải SGK Sinh 11(38)Giải SGK Sinh 12(45)Giải SGK Sinh 12 Nâng cao(58)Giải SGK Sinh 7(49)Giải SGK Sinh 8(58)Giải SGK Sinh 9(49)Giải SGK giờ đồng hồ Anh 10 mới(96)Giải SGK giờ Anh 11 mới(85)Giải SGK giờ Anh 12 mới(98)Giải SGK giờ Anh 5 mới(67)Giải SGK giờ đồng hồ Anh 6 mới(52)Giải SGK giờ đồng hồ Anh 7 mới(98)Giải SGK giờ đồng hồ Anh 8 mới(104)Giải SGK tiếng Anh 9 mới(104)Giải SGK giờ đồng hồ Anh lớp 3(68)Giải SGK giờ đồng hồ Anh lớp 4(68)Giải SGK Tin học 12(12)Giải SGK Toán 1 – Cánh Diều(69)Giải SGK Toán 1 – phát triển năng lực(68)Giải SGK Toán 10(36)Giải SGK Toán 11(41)Giải SGK Toán 12(33)Giải SGK Toán 3(77)Giải SGK Toán 4(123)Giải SGK Toán 5(126)Giải SGK Toán 7(61)Giải SGK Toán 8(74)Giải SGK Toán 9(54)Giải SGK thứ lý 12(39)Giải SGK vật lý 7(30)Giải SGK đồ lý 8(28)Giải SGK đồ lý 9(57)Giải Tập bản đồ Địa lí 12(42)Giải VBT Toán 3(169)Giải VBT Toán 4(142)Giải VBT Toán 5(111)Giáo dục(178)Google tài liệu(37)Hệ điều hành iOS(18)Học Blog(6)Học tiếng Anh(105)Hướng dẫn download phần mềm(31)Lập trình C#(52)Lập trình C++(71)Lập trình HTML và CSS(83)Lập trình Java(110)Lập trình Javascript(43)Lập trình PHP(59)Lập trình Python(47)Lịch sử văn minh cầm Giới(35)Liên quân Mobile(12)Logic học(41)Lý thuyết tài chính tiền tệ(46)Lý thuyết xác suất thống kê(48)Marketing căn bản(54)Máy tính bảng iPad(10)Món nạp năng lượng chính(101)Nghe Nhạc(1)Nghị luận văn học tập lớp 10(67)Nghị luận văn học tập lớp 11(96)Nghị luận văn học lớp 12(92)Nghị luận văn học tập lớp 7(36)Nghị luận văn học lớp 8(50)Nghị luận văn học tập lớp 9(131)Nghị luận làng mạc hội lớp 10(11)Nghị luận làng mạc hội lớp 11(12)Nghị luận thôn hội lớp 12(42)Nghị luận xóm hội lớp 7(19)Nghị luận xóm hội lớp 8(2)Nghị luận buôn bản hội lớp 9(15)Nguyên lý Kế toán(54)Pháp phép tắc đại cương(45)Quản trị học(49)Sách Giáo Khoa(351)SGK GTPT 2018(191)Tâm lý học(40)Thủ thuật AI (Illustrator)(3)Thủ thuật AutoCAD(35)Thủ thuật smartphone Oppo(9)Thủ thuật smartphone Samsu…(12)Thủ thuật smartphone Xiaomi(10)Thủ thuật Excel(59)Thủ thuật Microsoft Word(11)Thủ thuật Photoshop(16)Thủ thuật Powerpoint(26)Thủ thuật Sketchup(11)Thủ thuật Workplace(4)Thủ thuật Zalo(6)Thủ thuật Zoom(6)Tiếng Anh lớp 1 Macmillan(24)Tiếng Anh lớp 2 Macmillan(23)Tiếng Việt lớp 5 sách VNEN(105)Tin học tập đại cương(43)Toán cao cấp(28)Triết học(49)Tư liệu học tập Tiểu học(1.040)Tư liệu giờ đồng hồ Anh Lớp 6(24)Tư liệu giờ Anh tè học(24)Từ vựng giờ Anh theo chủ đề(43)Văn mẫu lớp 6(305)Văn diễn tả lớp 7(8)Văn thuyết minh lớp 8(35)Văn thuyết minh lớp 9(15)Văn từ bỏ sự lớp 6(30)Văn từ sự lớp 7(4)Văn từ bỏ sự lớp 8(9)Xã hội học tập đại cương(30)