*

*

Ngữ văn 12 Toán học 12 giờ đồng hồ Anh 12 đồ lí 12
*
chất hóa học 12
*
Sinh học 12
*
lịch sử vẻ vang 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12
*
technology 12
*
Tin học tập 12
Ngữ văn 11 Toán học 11 tiếng Anh 11 vật lí 11

Câu hỏi Có các nhận xét sau:

(1) Tinh bột và xenlulozo là nhị đồng phân cấu tạo của nhau.

Bạn đang xem: Tinh bột và xenlulozơ là đồng

(2) Từ nhì đồng phân amino axit của C3H7NO2 rất có thể tạo ra tối đa 4 đipeptit.

(3) Khi đun cho nóng glucozo (hoặc fructozo) với hỗn hợp AgNO3 trong NH3 nhận được Ag.

(4) Thủy phân hoàn toàn tinh bột với xenlulozo mỗi chất chỉ cho một loại monosaccarit duy nhất.

(5) độ đậm đặc glucozo trong huyết người thông thường khoảng 5%.

(6) toàn bộ các hỗn hợp protein đều sở hữu phản ứng màu sắc biure.

Số nhấn xét đúng

A 5B 4C 6D 3

Lời giải chi tiết:

(1) Tinh bột với xenlulozo là nhị đồng phân cấu tạo của nhau.

=> Sai, chúng đều phải sở hữu công thức phân tử dạng (C6H10O5)n dẫu vậy giá trị n của xenlulozo phệ hơn không ít so cùng với tinh bột bắt buộc chúng chưa hẳn là đồng phân của nhau.

(2) Từ nhì đồng phân amino axit của C3H7NO2 có thể tạo ra buổi tối đa 4 đipeptit.

=> không đúng vì trong những đồng phân amino axit của C3H7NO2 (H2N-CH(CH3)-COOH cùng H2N-CH2-CH2-COOH) thì chỉ gồm H2N-CH(CH3)-COOH là α-amino axit nên tạo ra tối đa 1 đipeptit.

(3) Khi đun cho nóng glucozo (hoặc fructozo) với hỗn hợp AgNO3 trong NH3 nhận được Ag.

=> Đúng

(4) Thủy phân hoàn toàn tinh bột cùng xenlulozo mỗi hóa học chỉ cho một loại monosaccarit duy nhất.

=> Đúng, thủy phân trọn vẹn tinh bột với xenlulozo hầu như thu được glucozo

(5) nồng độ glucozo trong máu người thông thường khoảng 5%.

Xem thêm: Sơ Đồ Tư Duy Nguyễn Du Y Truyện Kiều, Sơ Đồ Tư Duy Truyện Kiều

=> Sai, nồng độ glucozo trong tiết người bình thường khoảng 0,1%

(6) tất cả các hỗn hợp protein đều phải có phản ứng màu sắc biure.

=> Đúng, vì những protein đều có từ 2 link peptit trở lên, cho nên vì vậy chúng đều có phản ứng màu sắc biure