Bài tập tính nguyên hàm bằng phương thức đổi biến số

Tìm nguyên hàm bằng cách thức đổi biến hóa số rất hay

Tìm nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến số rất hay

Bài giảng: Cách kiếm tìm nguyên hàm, tích phân bằng phương pháp đổi biến đổi – Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên VietJack)

A. Phương thức giải và Ví dụ

STT Dạng tích phân làn đặt Đặc điểm nhấn dạng 1

*
t = f(x) Biểu thức dưới mẫu mã 2
*
t = t(x) Biểu thức ở vị trí số nón 3
*
t = t(x) Biểu thức trong vệt ngoặc 4
*
*
Căn thức 5
*
t = lnx dx/x đi kèm biểu thức theo lnx 6
*
t = sinx cosx dx đi kèm theo biểu thức theo sinx 7
*
t = cosx sinx dx đi kèm biểu thức theo cosx 8
*
t = tanx
*
đi kèm theo biểu thức theo tanx 9
*
t = cotx
*
đi kèm theo biểu thức theo cotx 10
*
t = eax eax dx đi kèm biểu thức theo eax Đôi khi thay biện pháp đặt t = t(x) bởi vì t = m.t(x) + n ta sẽ đổi khác dễ dàng hơn.

Ví dụ minh họa

Bài 1: Tìm những họ nguyên hàm sau đây:

Liên quan: bài xích tập tính nguyên hàm bằng cách thức đổi biến đổi số

*
*

Hướng dẫn:

*
*
*
*

Bài 2: Tìm những họ nguyên hàm sau đây:

*
*

Hướng dẫn:

*
*
*
*

Bài 3: Tìm các họ nguyên hàm sau đây:

*
*

Hướng dẫn:

*
*

B. Bài xích tập vận dụng

Bài 1: Tìm bọn họ nguyên hàm của hàm số

*

Bài 2: Tìm chúng ta nguyên hàm của hàm số

*

Bài 3: Tìm chúng ta nguyên hàm của hàm số

*

Bài 4: Tìm chúng ta nguyên hàm của hàm số

*

Bài 5: Tìm chúng ta nguyên hàm của hàm số

*

Bài 6: Tìm chúng ta nguyên hàm của hàm số

*

Bài 7: Tìm chúng ta nguyên hàm của hàm số

*

Bài 8: Tìm họ nguyên hàm của hàm số

*

Bài 9: Tìm bọn họ nguyên hàm của hàm số

*

Bài 10: Tìm bọn họ nguyên hàm của hàm số

*

Bài giảng: Cách làm bài tập nguyên hàm và cách thức tìm nguyên hàm của hàm số cực cấp tốc – Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên VietJack)

Dạng 1: Tìm nguyên hàm của hàm số Trắc nghiệm search nguyên hàm của hàm số Trắc nghiệm kiếm tìm nguyên hàm bằng phương pháp đổi đổi thay số Dạng 3: Tìm nguyên hàm bằng phương thức từng phần Trắc nghiệm tìm nguyên hàm bằng cách thức từng phần Dạng 4: Tìm nguyên hàm của hàm số hữu tỉ Trắc nghiệm kiếm tìm nguyên hàm của hàm số hữu tỉ Dạng 5: Tìm nguyên hàm thỏa mãn nhu cầu điều kiện đến trước Trắc nghiệm tìm kiếm nguyên hàm vừa lòng điều kiện cho trước

Giới thiệu kênh Youtube VietJack


Ngân mặt hàng trắc nghiệm miễn phí tổn ôn thi THPT non sông tại inthepasttoys.net

Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán bao gồm đáp án rộng 50.000 câu trắc nghiệm Hóa bao gồm đáp án bỏ ra tiếtGần 40.000 câu trắc nghiệm đồ lý bao gồm đáp ánHơn 50.000 câu trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh gồm đáp ánKho trắc nghiệm những môn khác