Tịnh tiến đồ dùng thị hàm số (y = x^2 + 1) tiếp tục sang cần $2$ đơn vị và lên trên mặt $1$ đơn vị chức năng ta được thứ thị của hàm số nào?
Bạn đang xem: Tịnh tiến đồ thị hàm số

Cho (left( G ight)) là thiết bị thị của $y = fleft( x ight)$ và (p > 0,,,q > 0) ta có

Tịnh tiến (left( G ight)) lên ở trên $q$ đơn vị thì được vật thị $y = fleft( x ight) + q$

Tịnh tiến (left( G ight)) xuống bên dưới $q$ đơn vị chức năng thì được trang bị thị $y = fleft( x ight)-q$

Tịnh tiến (left( G ight)) sang trái $p$ đơn vị chức năng thì được đồ vật thị $y = fleft( x + p ight)$

Tịnh tiến (left( G ight)) sang đề xuất $p$ đơn vị thì được đồ gia dụng thị $y = fleft( x-p ight)$


Ta tịnh tiến thiết bị thị hàm số (y = x^2 + 1) sang buộc phải $2$ đơn vị ta được thiết bị thị hàm số (y = left( x - 2 ight)^2+1) rồi tịnh tiến lên trên mặt $1$ đơn vị chức năng ta được thiết bị thị hàm số (y = left( x - 2 ight)^2+1+1) xuất xắc (y = x^2 - 4x + 6).

Vậy hàm số yêu cầu tìm là (y = x^2 - 4x + 6).


*


Một số em rất có thể sẽ chọn nhầm đáp án D vày nhớ nhầm phương trình đường cong $y=f(x)$ sau thời điểm được tịnh tiến sang đề xuất $p$ đơn vị chức năng là $y=f(x+p)$ là sai.


*
*
*
*
*
*
*
*

Tìm tập xác minh của hàm số$y = left{ eginarrayldfrac1xquad khi;x ge 1\sqrt x + 1 quad khi;x
*


Xem thêm: Có Đám Mây Mùa Hạ Vắt Nửa Mình Sang Thu, Nêu Cảm Nhận Của Em Về Hai Dòng Thơ Sau


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát