Tính trường đoản cú (Adjective) là một trong những loại từ thông dụng và gặp thường xuyên vào quá trình học tập tiếng Anh.

Bạn đang xem: Tinhs từ trong tiếng anh

Sau đây, trung trung ương Anh ngữ inthepasttoys.net EnglishUK VIetnamsẽ giúp cho bạn có thêm một vài kiến thức về từ loại này:
*

1. Định nghĩa:

Tính trường đoản cú là từ hỗ trợ cho danh từhoặc đại từ, nó giúp diễn đạt các đặc tính của việc vật, hiện tượng mà danh từ kia đại diện.

2. Phân loại:

Có thể phân nhiều loại là tính trường đoản cú theo địa điểm hoặc tính trường đoản cú theo chức năng

2.1. Tính từ theo vị trí:

a.Tính từ hay đứng trước danh từ, những tính trường đoản cú đứng trước danh từ bỏ đều rất có thể đứng một mình, không tồn tại danh tự kèm theo.VD: a nice house. This house is niceNhưng cũng đều có một số tính tự luôn đi kèm theo danh trường đoản cú như former, main, latterb. Tính trường đoản cú đứng một mình, không đề xuất danh từ:Thường là các tính từ bước đầu bằng "a": aware; afraid;alive;awake; alone; ashamed ... Và một trong những tính từ không giống như: unable; exempt; content...Ví dụ: A bird is afraidNếu mong muốn chuyển sang đứng trước danh từ, họ phải gửi sang dùng phân từ: A frightened bird

2.2. Tính từ bỏ theo chức năng:

a. Tính tự chỉ sự miêu tả: nice, green, blue, big, good...

a colorful room, a good boy, a big house.

*Tính tự chỉ mức độ: là phần nhiều tính từ gồm thể miêu tả tính chất hoặc tính năng ở hầu như mức độ (lớn , nhỏ..) không giống nhau. đông đảo tính từ bỏ này có thể dùng ở dạng đối chiếu hoặc hoàn toàn có thể phẩm định bởi những phó tự chỉ cường độ như very, rather, so...

small smaller smallest

beautiful more beautiful the most beautiful

very old so hot extremely good

b. Tính từ chỉ số đếm: bao có tính từ chỉ số đếm (cardianls) như one, two, three... Và hầu hết tính trường đoản cú chỉ số sản phẩm công nghệ tự (ordinals) như first, second, third,..

c. Đối với các từ chỉ thị: this, that, these,those; mua (possesives) như my, his, their và cô động (indefinites) như some, many,

3. địa chỉ của tính từ:

Tính từ được chia theo các vị trí như sau:

a. Trước danh từ:

a small house

an old woman

khi có tương đối nhiều tính từ bỏ đứng trước danh từ, đơn chiếc tự của tính từ như sau:Opinion (nhận xét, ý kiến) > form size (kích thước) > unique (chất lượng) > Age (tuổi) > Shape (hình dạng) > màu sắc (màu sắc) > Participle Forms (thì hoàn thành) > Origin (xuất xứ) > Material (nguyên liệu) > Type (loại) > Purpose (mục đích sử dụng)

b. Sau cồn từ:( be và các động trường đoản cú như seem, look, feel..)

She is tired.

Jack is hungry.

John is very tall.

c. Sau danh từ:Tính từ có thể đi sau danh tự nó hỗ trợ trong những trường đúng theo sau đây:

* khi tính từ bỏ được dùng để làm phẩm chất/tính chất những đại từ bỏ bất định:

There is nothing interesting.

I'll tell you something new.

* Khi hai hay các tính tự được nối với nhau bằng "and" hoặc "but", ý tưởng biểu đạt bởi tính từ được nhận mạnh:

The writer is both clever & wise.

The old man, poor but proud, refused my offer.

* khi tính trường đoản cú được dùng trong các cụm từ mô tả sự đo lường:

The road is 5 kms long

A building is ten storeys high

* khi tính từ làm việc dạng so sánh:

They have a house bigger than yours

The boys easiest to lớn teach were in the classroom

* Khi các quá khứ phân từ là yếu tố của mệnh đề được rút gọn:

The glass broken yesterday was very expensive

* một số trong những quá khứ phân trường đoản cú (P2) như: involved, mentioned, indicated:

The court asked the people involved

Look at the notes mentioned/indicated hereafter

4.Tính từ được sử dụng như danh từ.

Một số tính từ được dùng như danh từ để có một tập hợp bạn hoặc một quan niệm thường có"the"đi trước.

the poor, the blind, the rich, the deaf, the sick, the handicapped, the good, the old; ...

Ví dụ:The rich vì not know how the poor live.

(the rich= rich people, the blind = blind people)

5. Sự hành thành Tính từ bỏ kép/ghép.

a. Định nghĩa:Tính từ kép là sự phối kết hợp của nhị hoặc nhiều từ lại với nhau và được sử dụng như một tính trường đoản cú duy nhất.

b. Bí quyết viết:Khi những từ được kết phù hợp với nhau để sinh sản thành tính tự kép, chúng hoàn toàn có thể được viết:

*thành một tự duy nhất:

life + long = lifelong

car + sick = carsick

* thành nhì từ có dấu nối (-) sinh sống giữa

world + famous = world-famous

Cách viết tính trường đoản cú kép được phân các loại như bên trên chỉ gồm tính tương đối. Một tính từ kép rất có thể được một số trong những người phiên bản ngữ viết bao gồm dấu gạch nối (-) vào lúc một trong những người viết tức thời nhau hoặc chúng tất cả thể chuyển đổi cáh viết theo thời gian

c. Cấu tạo:Tính từ kép được tạo ra thành bởi:

Danh trường đoản cú + tính từ:

snow-white (trắng như tuyết)carsick (say xe)

world-wide (khắp vậy giới) noteworthy (đánh chú ý)

Danh từ bỏ + phân từ

handmade (làm bằng tay) heartbroken (đau lòng)

homegorwn (nhà trồng) heart-warming (vui vẻ)

Phó từ bỏ + phân từ

never-defeated (không bị đánh bại) outspoken (thẳng thắn)

well-built (tráng kiện) everlasting (vĩnh cửu)

Tính từ bỏ + tính từ

blue-black (xanh đen) white-hot (cực nóng)

dark-brown (nâu đậm) worldly-wise (từng trải)

d. Tính trường đoản cú kép bởi dấu gạch ốp ngang(hyphenated adjectives)

Ví dụ:A four-year-old girl = The girl is four years old.

Xem thêm: Ví Dụ Về Hành Vi Mua Của Người Tiêu Dùng Và Hành Vi Của Người Mua

A ten-storey building = The building has ten storeys.

A never-to-be-forgetten memory = The memory will be never forgotten.Để xem thêm các khóa học và hiểu biết thêm thông tin cụ thể hãy contact với chúng tôi: