Hướng dẫn giải, đáp án bài tập 1,2,3 trang 9 sách giáo khoa đại số lớp 10. Những bài tập về mệnh đề.

Bạn đang xem: Toán 10 bài 1 mệnh đề

A. Tóm tắt kiến thức

Nếu các em không lắm rõ

Lý thuyết về mệnh đề – Chương 1 mệnh đề tập hợp – Đại số lớp 10.

Tóm tắt con kiến thức:

1. Mệnh đề là câu khẳng định có thể xác định được tính đúng tốt sai của nó. Một mệnh đề thiết yếu vừa đúng, vừa sai.

2. Mệnh đề chứa trở thành là câu xác minh mà sự đúng đắn, giỏi sai của chính nó còn tùy thuộc vào trong 1 hay những yếu tố biến chuyển đổi.

Ví dụ: Câu “Số nguyên n chia hết cho 3” chưa phải là mệnh đề, bởi không thể xác minh được nó đúng tốt sai.

Nếu ta gán cho n cực hiếm n= 4 thì ta hoàn toàn có thể có một mệnh đề sai.

Nếu gán đến n giá trị n=9 thì ta gồm một mệnh đề đúng.

*

4. Theo mệnh đề kéo theo

Mệnh đề kéo theo có dạng: “Nếu A thì B”, trong số đó A cùng B là hai mệnh đề. Mệnh đề “Nếu A thì B” kí hiệu là A =>B.Tính đúng, không nên của mệnh đề kéo theo như sau:

Mệnh đề A => B chỉ sai lúc A đúng với B sai.

5. Mệnh đề đảo

Mệnh đề “B=>A” là mệnh đề đảo của mệnh đề A => B.

6. Mệnh đề tương đương

Nếu A => B là một trong những mệnh đề đúng và mệnh đề B => A cũng là 1 trong mệnh đề đúng thì ta nói A tương tự với B, kí hiệu: A ⇔ B.

Khi A ⇔ B, ta cũng nói A là đk cần với đủ để có B hoặc A khi và chỉ khi B xuất xắc A nếu và chỉ nếu B.

7. Kí hiệu ∀, kí hiệu ∃


Quảng cáo


Cho mệnh đề chứa biến: P(x), trong đó x là trở thành nhận quý giá từ tập hòa hợp X.

– Câu khẳng định: với x bất kì tuộc X thì P(x) là mệnh đề đúng được kí hiệu là: ∀ x ∈ X : P(x).

– Câu khẳng định: Có ít nhất một x ∈ X (hay mãi sau x ∈ X) nhằm P(x) là mệnh đề đúng kí hiệu là ∃ x ∈ X : P(x).

B.Giải bài tập Toán Đại lớp 10 trang 9.

Bài 1. trong những câu sau, câu nào là mệnh đề, câu làm sao là mệnh đề cất biến?

a) 3 + 2 = 7;

b) 4 + x = 3;

c) x + y > 1;

d) 2 – √5 Quảng cáo


Bài 2. Xét tính phải trái của từng mệnh đề sau và phát biểu mệnh đề lấp định của nó.

a) 1794 phân tách hết đến 3;

b) √2 là một số hữu tỉ:

c) π 0”.

Bài 3. cho các mệnh đề kéo theo

Nếu a cùng b cùng phân tách hết mang lại c thì a+b phân tách hết mang đến c (a, b, c là đầy đủ số nguyên).

Các số nguyên bao gồm tận cùng bởi 0 hồ hết chia hết mang lại 5.

Tam giác cân có hai tuyến đường trung tuyến bởi nhau.

Hai tam giác cân nhau có diện tích s bằng nhau.

a) Hãy phát biểu mệnh đề hòn đảo của từng mệnh đề trên.

b) vạc biểu mỗi mệnh đề trên, bằng phương pháp sử dụng khái niện “điều khiếu nại đủ”.

Xem thêm: Đktc Trong Hóa Học Là Gì ? Top 20 Đktc Trong Hóa Học Là Gì Hay Nhất 2022

c) phạt biểu mỗi mệnh đề trên, bằng cách sử dụng khái niện “điều khiếu nại cần”.