câu hỏi 1 trang 70 SGK Hình học tập 10

Giải câu hỏi 1 trang 70 SGK Hình học 10. Trong khía cạnh phẳng Oxy cho đường thẳng  là vật thị của hàm số...

Bạn đang xem: Toán 10 bài phương trình đường thẳng

Xem giải mã


thắc mắc 2 trang 71 SGK Hình học 10

Giải thắc mắc 2 trang 71 SGK Hình học 10. Hãy tìm kiếm một điểm bao gồm tọa độ khẳng định và một vectơ chỉ phương của con đường thẳng bao gồm phương trình tham số...

Xem lời giải


câu hỏi 3 trang 72 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 3 trang 72 SGK Hình học tập 10. Tính thông số góc của đường thẳng d có vectơ chỉ phương là ...

Xem giải thuật


thắc mắc 4 trang 73 SGK Hình học tập 10

Giải thắc mắc 4 trang 73 SGK Hình học tập 10. Cho đường thẳng Δ tất cả phương trình...

Xem giải thuật


thắc mắc 5 trang 74 SGK Hình học tập 10

Giải câu hỏi 5 trang 74 SGK Hình học 10. Hãy minh chứng nhận xét trên....

Xem giải thuật


thắc mắc 6 trang 74 SGK Hình học tập 10

Giải câu hỏi 6 trang 74 SGK Hình học tập 10. Hãy tìm tọa độ của vectơ chỉ phương của mặt đường thẳng có phương trình: 3x + 4y + 5 = 0....

Xem lời giải


câu hỏi 7 trang 76 SGK Hình học tập 10

Giải thắc mắc 7 trang 76 SGK Hình học 10. Trong phương diện phẳng Oxy, hãy vẽ các đường thẳng có phương trình sau đây:...

Xem giải thuật


câu hỏi 8 trang 77 SGK Hình học 10

Xét vị trí kha khá của con đường thẳng Δ: x – 2y + 1 = 0 với mỗi đường thẳng sau:...

Xem giải mã


câu hỏi 9 trang 78 SGK Hình học tập 10

Giải câu hỏi 9 trang 78 SGK Hình học tập 10. Mang lại hình chữ nhật ABCD bao gồm tâm I cùng cạnh AB = 1, AD = √3....

Xem giải mã


bài bác 1 trang 80 sgk hình học tập 10

Giải bài 1 trang 80 SGK Hình học 10. Lập phương trình thông số của mặt đường thẳng d trong những trường vừa lòng sau:

Xem giải thuật


thắc mắc 10 trang 80 SGK Hình học tập 10

Giải câu hỏi 10 trang 80 SGK Hình học 10. Tính khoảng cách từ các điểm M(-2; 1) cùng O(0; 0) mang lại đường thẳng  có phương trình: 3x-2y = 0....

Xem thêm: Bộ Đề Thi Học Kì 2 Lớp 4 Môn Tiếng Việt Theo Tt 22 Có Đáp Án

Xem giải thuật


bài xích 2 trang 80 sgk hình học tập 10

Giải bài bác 2 trang 80 SGK Hình học tập 10.Lập phương trình bao quát của con đường thẳng ∆ trong mỗi trường hợp sau:

Xem giải mã


bài bác 3 trang 80 sgk hình học 10

Giải bài bác 3 trang 80 SGK Hình học 10. Cho tam giác ABC có:

Xem giải thuật


bài bác 4 trang 80 sgk hình học tập 10

Giải bài 4 trang 80 SGK Hình học tập 10. Viết phương trình tổng thể của mặt đường thẳng

Xem lời giải


bài 5 trang 80 sgk hình học 10

Giải bài xích 5 trang 80 SGK Hình học tập 10. Xét vị trí tương đối của những cặp đường thẳng sau đây:

Xem giải thuật


bài 6 trang 60 sgk hình học 10

Giải bài bác 6 trang 80 SGK Hình học 10. Mang lại đường thẳng d có phương trình tham số

Xem giải thuật


bài bác 7 trang 81 sgk hình học tập 10

Giải bài xích 7 trang 81 SGK Hình học tập 10. Tra cứu số đo của góc giữa hai tuyến đường thẳng

Xem giải mã


bài bác 8 trang 81 sgk hình học 10

Giải bài 8 trang 81 SGK Hình học tập 10. Tìm khoảng cách từ điểm đến lựa chọn đường thẳng

Xem giải thuật


bài 9 trang 81 sgk hình học 10

Giải bài bác 9 trang 81 SGK Hình học 10. Tìm nửa đường kính của con đường tròn

Xem giải thuật


*
*

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép inthepasttoys.net gởi các thông báo đến chúng ta để nhận ra các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.