Tài liệu gồm 787 trang, tóm tắt lý thuyết, phân dạng và lý giải giải những dạng toán, tuyển chọn chọn những bài tập trắc nghiệm với tự luận từ cơ phiên bản đến cải thiện các siêng đề môn Toán lớp 11.

Bạn đang xem: Toán 11 lý thuyết

PHẦN I. ĐẠI SỐ – GIẢI TÍCH 11CHƯƠNG 1. Hàm số lượng giác – Phương trình lượng giác.1 cách làm lượng giác yêu cầu nắm.2 Hàm con số giác.Dạng 2.1. Tìm kiếm tập khẳng định của hàm con số giác.Dạng 2.2. Tìm giá bán trị khủng nhất, giá trị bé dại nhất của hàm con số giác.Dạng 2.3. Xét tính chẵn lẻ của hàm con số giác.3 Phương trình lượng giác.Dạng 3.1. Sử dụng thành thuần thục cung liên kết.Dạng 3.2. Ghép cung phù hợp để vận dụng công thức tích thành tổng.Dạng 3.3. Hạ bậc khi chạm mặt bậc chẵn của sin và cos.Dạng 3.4. Khẳng định nhân tử chung để đưa về phương trình tích.4 Phương trình lượng giác đưa về bậc hai cùng bậc cao cùng một lượng chất giác.5 Phương trình hàng đầu đối với sin cùng cos.6 Phương trình lượng giác quý phái (bậc 2, bậc 3, bậc 4).7 Phương trình lượng giác đối xứng.8 một trong những phương trình lượng giác khác.9 Phương trình lượng giác tất cả cách giải đặc biệt.10 bài bác tập ôn cuối chương I.

CHƯƠNG 2. Tổ hợp và xác suất.1 những quy tắc đếm cơ bản.Dạng 1.1. Bài xích toán sử dụng quy tắc cộng.Dạng 1.2. Bài bác toán áp dụng quy tắc nhân.Dạng 1.3. Bài xích toán áp dụng quy tắc bù trừ.2 hoán vị – Chỉnh đúng theo – Tổ hợp.Dạng 2.1. Giải phương trình, bất phương trình, hệ phương trình.Dạng 2.2. Những bài toán thực hiện hoán vị.Dạng 2.3. Các bài toán áp dụng chỉnh hợp.Dạng 2.4. Các bài toán thực hiện tổ hợp.3 Nhị thức Newton.Dạng 3.1. Tìm thông số hoặc số hạng thỏa mãn nhu cầu điều kiện mang đến trước.Dạng 3.2. Tìm thông số trong khai triển nhị thức Niu-tơn (a + b).Dạng 3.3. Chứng minh hoặc tính tổng.4 đổi mới cố và phần trăm của biến đổi cố.Dạng 4.1. Lựa chọn hoặc thu xếp đồ vật.Dạng 4.2. Chọn hoặc thu xếp người.Dạng 4.3. Chọn hoặc thu xếp số.5 các quy tắc tính xác suất.6 bài tập ôn chương 2.

CHƯƠNG 3. Hàng số – cấp cho số cộng – cung cấp số nhân.1 cách thức quy nạp toán học.Dạng 1.1. Minh chứng mệnh đề P(n) đúng với mọi số tự nhiên n.2 hàng số.Dạng 2.1. Tra cứu số hạng của dãy số mang lại trước.Dạng 2.2. Xét tính tăng, sút của hàng số.Dạng 2.3. Tính bị ngăn của hàng số.3 cấp cho số cộng.4 cấp cho số nhân.

CHƯƠNG 4. Giới hạn.1 số lượng giới hạn của hàng số.Dạng 1.1. Cần sử dụng định nghĩa minh chứng giới hạn.Dạng 1.2. Tính số lượng giới hạn dãy số dạng phân thức.Dạng 1.3. Tính số lượng giới hạn dãy số dạng phân thức cất an.Dạng 1.4. Dãy số dạng lũy quá – mũ.Dạng 1.5. Giới hạn dãy số chứa căn thức.2 số lượng giới hạn hàm số.Dạng 2.1. Giới hạn của hàm số dạng vô định 0/0.Dạng 2.2. Giới hạn dạng vô định ∞/∞; ∞ − ∞; 0 · ∞.Dạng 2.3. Tính giới hạn hàm nhiều thức, hàm phân thức và số lượng giới hạn một bên.3 Hàm số liên tục.Dạng 3.1. Xét tính tiếp tục của hàm số tại một điểm.Dạng 3.2. Hàm số liên tục trên một tập hợp.Dạng 3.3. Dạng tìm tham số để hàm số liên tục – loại gián đoạn.Dạng 3.4. Minh chứng phương trình tất cả nghiệm.

CHƯƠNG 5. Đạo hàm.1 Định nghĩa và ý nghĩa sâu sắc của đạo hàm.Dạng 1.1. Tính đạo hàm của hàm số bởi định nghĩa.Dạng 1.2. Ý nghĩa của đạo hàm vào một vài bài toán.Dạng 1.3. Viết phương trình tiếp tuyến của vật thị hàm số.Dạng 1.4. Mối quan hệ giữa tính liên tục và đạo hàm của hàm số.2 nguyên tắc tính đạo hàm.Dạng 2.1. Tính đạo hàm của hàm số chứa đa thức, cất căn thức.Dạng 2.2. Một trong những ứng dụng của đạo hàm.3 Đạo hàm của những hàm số lượng giác.Dạng 3.1. Tính đạo hàm của những hàm số lượng giác.Dạng 3.2. Minh chứng đẳng thức hoặc giải phương trình.Dạng 3.3. Tính giới hạn của hàm số gồm chứa biểu thức lượng giác.4 Đạo hàm cung cấp hai.Dạng 4.1. Tính đạo hàm cấp ba – Ý nghĩa của đạo hàm cung cấp hai.Dạng 4.2. Chứng tỏ đẳng thức cất đạo hàm cấp 2.Dạng 4.3. Vận dụng đạo hàm cung cấp hai minh chứng đẳng thức tổ hợp.

PHẦN II. HÌNH HỌC 11.CHƯƠNG 1. Phép biến chuyển hình.1 khởi đầu về phép đổi thay hình.2 Phép tịnh tiến.Dạng 2.1. Xác định ảnh của một hình qua phép tịnh tiến.Dạng 2.2. Khẳng định phép tịnh tiến lúc biết ảnh và chế tác ảnh.Dạng 2.3. Các bài toán ứng dụng của phép tịnh tiến.3 Phép đối xứng trục (Bài đọc thêm).4 Phép quay.Dạng 4.1. Kiếm tìm tọa độ hình ảnh của một điểm qua phép quay.Dạng 4.2. Tra cứu phương trình ảnh của một mặt đường tròn qua phép quay.5 Phép đối xứng tâm.6 Phép vị tự và phép đồng dạng.Dạng 6.1. Phép vị tự vào hệ tọa độ Oxy.

CHƯƠNG 2. Đường thẳng và mặt phẳng trong ko gian.1 Đại cương về con đường thẳng cùng mặt phẳng.Dạng 1.1. Xác minh giao tuyến đường của hai mặt phẳng.Dạng 1.2. Tra cứu giao điểm của con đường thẳng d cùng mặt phẳng (α).Dạng 1.3. Tra cứu thiết diện của hình chóp khi cắt vì mặt phẳng (α).Dạng 1.4. Chứng tỏ ba điểm trực tiếp hàng.Dạng 1.5. Minh chứng ba đường thẳng đồng quy.2 hai đường thẳng song song.Dạng 2.1. Chứng minh hai mặt đường thẳng tuy vậy song.Dạng 2.2. Tìm kiếm giao tuyến của hai mặt phẳng chứa hai đường thẳng song song.3 Đường thẳng song song với phương diện phẳng.Dạng 3.1. Chứng tỏ dường trực tiếp a song song với phương diện phẳng (P).Dạng 3.2. Tra cứu giao đường của nhị mặt phẳng.Dạng 3.3. Tìm kiếm thiết diện tuy nhiên song với một mặt đường thẳng.4 nhị mặt phẳng tuy nhiên song.5 bài bác tập ôn cuối chương 2.

CHƯƠNG 3. Quan hệ vuông góc.

Xem thêm: Soạn Bài Đọc Tiểu Thanh Kí Ngữ Văn 10, Soạn Bài Đọc Tiểu Thanh Kí

1 Vectơ trong không gian.Dạng 1.1. Xác minh véctơ và các khái niệm bao gồm liên quan.Dạng 1.2. Chứng minh đẳng thức véctơ.Dạng 1.3. Kiếm tìm điểm thỏa mãn nhu cầu đẳng thức véctơ.Dạng 1.4. Tích vô hướng của hai véctơ.Dạng 1.5. Chứng tỏ ba véctơ đồng phẳng.Dạng 1.6. Phân tích một vectơ theo 3 vectơ ko đồng phẳng mang lại trước.Dạng 1.7. Ứng dụng véctơ minh chứng bài toán hình học.2 hai đường thẳng vuông góc.Dạng 2.1. Khẳng định góc giữa hai véctơ.Dạng 2.2. Xác định góc giữa hai tuyến phố thẳng trong không gian.Dạng 2.3. Sử dụng đặc thù vuông góc trong khía cạnh phẳng.Dạng 2.4. Hai tuyến phố thẳng song song cùng vuông góc cùng với một đường thẳng lắp thêm ba.3 Đường trực tiếp vuông góc với khía cạnh phẳng.Dạng 3.1. Đường trực tiếp vuông góc với mặt phẳng.Dạng 3.2. Góc giữa mặt đường thẳng với mặt phẳng.Dạng 3.3. Khẳng định thiết diện của một khối đa diện cắt bởi vì mặt phẳng đi sang một điểm cùng vuông góc cùng với một mặt đường thẳng cho trước.4 nhì mặt phẳng vuông góc.Dạng 4.1. Tìm kiếm góc thân hai phương diện phẳng.Dạng 4.2. Tính diện tích s hình chiếu của nhiều giác.Dạng 4.3. Minh chứng hai khía cạnh phẳng vuông góc.Dạng 4.4. Thiết diện chứa một đường thẳng và vuông góc với một phương diện phẳng.5 khoảng cách.Dạng 5.1. Khoảng cách từ một điểm tới một đường thẳng.Dạng 5.2. Khoảng cách từ một điểm đến một khía cạnh phẳng.Dạng 5.3. Khoảng cách giữa mặt đường và mặt tuy vậy song – khoảng cách giữa nhị mặt tuy nhiên song.Dạng 5.4. Đoạn vuông góc chung, khoảng cách giữa hai tuyến phố thẳng chéo cánh nhau.