Một quá trình được dứt bởi 1 trong các hai hành động. Nếu hành động này tất cả m giải pháp thực hiên, hành động kia có n phương pháp thực hiên không trùng với bất cứ cách nào của hành động trước tiên thì quá trình đó bao gồm m + n bí quyết thực hiện.

Chú ý: số bộ phận của tập hợp hữu hạn X được kí hiệu là |X| hoặc n(X)

Quy tắc cùng được phân phát biểu sống trên thực ra là nguyên tắc đếm số phần tử của hòa hợp hai tập vừa lòng hữu hạn ko giao nhau: ví như A cùng B là những tập đúng theo hữu hạn ko giao nhau thì

*

Mở rộng: Một các bước được xong xuôi bởi 1 trong k hành động

.Nếu hành động A1 gồm m1cách thực hiện, hành vi A2 có mét vuông cách thực hiện,…, hành động Ak tất cả mk cách thực hiện và các cách thực hiên của các hành vi trên không trùng nhau thì quá trình đó có

*
phương pháp thực hiện.

2. Phép tắc nhân

Một quá trình được xong bởi hai hành động liên tiếp.Nếu có m cách thực hiện hành động thứ nhất và ứng với mỗi từ thời điểm cách đây có n biện pháp thực hiện hành động thứ nhì thì các bước đó có m.n bí quyết thực hiện.

Mở rộng: Một quá trình được dứt bởi k hành vi liên tiếp. Nếu hành động A1 có m1cách thực hiện, ứng với mỗi cách thực hiện hành vi A1 có m2 cách thực hiện hành vi A2,…, bao gồm mk phương pháp thực hiện hành vi Ak thì công việc đó gồm

*
phương pháp hoàn thành.

*
*

HOÁN VỊ- CHỈNH HỢP- TỔ HỢP

1. Hoán vị

Cho tập hợp A gồm n bộ phận . Mỗi hiệu quả của sự bố trí thứ trường đoản cú n phần tử của tập hợp A được gọi là một hoán vị của n bộ phận đó. Số những hoán vị của tập hợp tất cả n thành phần được kí hiệu là Pn

Định lí 1:

*
cùng với Pn là số các hoán vị

chứng minh

Việc bố trí thứ tự n bộ phận của tập phù hợp A là một các bước gồm n công đoạn.

Công đoạn 1: Chọn phần tử xếp vào vị trí thứ nhất: n cách

Công đoạn 2: chọn bộ phận xếp vào địa điểm thứ hai: (n-1) cách

Công đoạn lắp thêm i: chọn bộ phận xếp vào địa điểm thứ i bao gồm

*
cách.

.

Công đoạn thứ n: chọn phần tử xếp vào vị trí thứ n có một cách.

Theo phép tắc nhân thì tất cả

*
cách thu xếp thứ trường đoản cú n thành phần của tập A, có nghĩa là có
*
hoán vị.

STUDY TIP

Hai thiến của n thành phần chỉ khác biệt ở thiết bị tự sắp tới xếp. Chẳng hạn, hai hoán vị abc và ngân hàng á châu acb của ba thành phần a, b, c là khác nhau.

2.

Bạn đang xem: Toán 11 tổ hợp xác suất

Chỉnh hợp

Cho tập A bao gồm n bộ phận .

Kết trái của vấn đề lấy k bộ phận khác nhau tử n thành phần của tập hợp A và thu xếp chúng theo một vật dụng tự nào đó được gọi là một trong chinht đúng theo chập k của n thành phần đã cho.

STUDY TIP:

Từ quan niệm ta thấy một hoạn của tập hòa hợp A gồm n bộ phận là một chỉnh phù hợp chập n của A.

*

Định lý 2:

*
cùng với
*
là số những chỉnh phù hợp chập k của n bộ phận
*
.

Chứng minh

Việc tùy chỉnh một chỉnh hòa hợp chập k của tập A tất cả n thành phần là một các bước gồm k công đoạn.

Công đoạn 1: Chọn phần tử xếp vào vị trí đầu tiên có n giải pháp thực hiện.

Công đoạn 2: Chọn bộ phận xếp vào địa điểm thứ hai bao gồm

*
biện pháp thực hiện.

.

Sau khi thực hiện chấm dứt quy trình (chọn bộ phận của A vào những vị trí trang bị 1, 2,., ), công đoạn thứ i tiếp theo là chọn thành phần xếp vào vị trí thứ i có

*
cách thực hiện.

Công đoạn cuối, công đoạn k gồm

*
giải pháp thực hiện.

Thoe luật lệ nhân thì có

*
chỉnh hòa hợp chập k của tập A gồm n phần tử.

3. Tổng hợp

Giả sử tập A gồm n bộ phận . Từng tập con gồm k thành phần của A được gọi là 1 tổ hòa hợp chập k của n bộ phận đã cho.

Số các tổ hòa hợp chập k của tập hợp có n bộ phận có kí hiệu là .

STUDY TIP

Số k trong định nghĩa cần thỏa mãn điều kiện . Mặc dù vậy, tập phù hợp không có bộ phận nào là tập rỗng bắt buộc ta quy ước gọi tổ hợp chập 0 của n bộ phận là tập rỗng.

QUY ƯỚC

*
*

Định lý 3

*

Chứng minh

Ta có mỗi hoán vị của một đội hợp chập k của A mang lại ta một chỉnh hòa hợp chập k của A. Vậy

*
.

Định lý 4 (hai tính chất cơ bản của số )

a. Mang lại số nguyên dương n với số nguyên k cùng với

*
. Lúc đó
*
.

b. Hằng đẳng thức Pascal

Cho số nguyên dương n với số nguyên dương k cùng với . Lúc ấy

*
.

Đọc thêm

Trên máy tính xách tay cầm tay có công dụng tính tổ hợp, chỉnh hòa hợp như sau:

Với tổ hợp ta nhấn tổ hợp phím

*

Ví dụ ta hy vọng tính

*
ta ấn
*

*

Với chỉnh đúng theo ta ấn tổ hợp phím

*

Ví dụ ta ý muốn tính

*
ta ấn tổng hợp phím
*

*

B. CÁC DẠNG TOÁN VỀ PHÉP ĐẾM

Phương pháp chung:

Để đếm số phương pháp lựa lựa chọn để tiến hành một quá trình bằng quy tắc cộng, ta triển khai các bước:

Bước 1: so với xem bao gồm bao nhiêu phương án đơn nhất để thực hiện quá trình (có nghĩa quá trình tất cả thể xong bằng một trong những phương án

*
).

Bước 2: Đếm số giải pháp chọn trong những phương án

Bước 3: dùng quy tắc cùng ta tính được số phương pháp lựa chọn để thực hiện quá trình là

*

Để đếm số giải pháp lựa lựa chọn để thực hiện công việc bằng quy tắc nhân, ta tiến hành các bước:

Bước 1: so với xem gồm bao nhiêu công đoạn liên tiếp đề nghị phải thực hiện để thực hiện các bước (giả sử chỉ hoàn thành sau khi tất cả các quy trình

*
hoàn thành).

Bước 2: Đếm số cách chọn trong các công đoạn

Bước 3: cần sử dụng quy tắc nhân ta tính được số biện pháp lựa chọn để thực hiện các bước là

*

Ví dụ 1. một tờ học gồm 25 học viên nam cùng 20 học sinh nữ. Giáo viên công ty nhiệm hy vọng chọn ra:

a) một học sinh đi dự trại hè của trường.

b) một học viên nam với một học viên nữ dự trại hè của trường. Số cách Chonju trong mỗi trường vừa lòng a và b thứu tự là

A. 45 cùng 500. B. 500 cùng 45. C. 25 cùng 500. D. 500 cùng 25.

Lời giải

Chọn A

a) Bước 1: Với bài toán a thì ta thấy cô giáo rất có thể có hai cách thực hiện để chọn học viên đi thi:

Bước 2: Đếm số giải pháp chọn.

Phương án 1: lựa chọn 1 học sinh đi dự trại hè của trường thì tất cả 25 phương pháp chọn.

Phương án 2: chọn học viên nữ đi dự trại hè của trường thì có trăng tròn cách chọn.

Bước 3: Áp dụng phép tắc cộng.

Vậy bao gồm

*
bí quyết chọn.

b) Bước 1: Với câu hỏi b thì ta thấy công việc là chọn học sinh nam cùng một học viên nữ. Do thế ta gồm 2 công đoạn.

Bước 2: Đếm số cách chọn trong những công đoạn.

quy trình 1: chọn 1 học sinh nam trong các 25 học sinh nam thì gồm 25 bí quyết chọn.

Công đoạn 2: lựa chọn 1 học sinh nữ trong những 20 học viên nữ thì có đôi mươi cách chọn.

Bước 3: Áp dụng phép tắc nhân.

Vậy ta có

*
bí quyết chọn.

STUDY TIP

Bài toán làm việc ví dụ 1 giúp ta cũng rứa và định hình các bước giải quyết vấn đề đếm thực hiện quy tắc cộng; nguyên tắc nhân.

Chú ý:

nguyên tắc cộng: Áp dụng khi các bước có các phương án giải quyết.

nguyên tắc nhân: Áp dụng khi quá trình có những công đoạn.

Ví dụ 2. Trên kệ đựng sách có 10 quyển sách Văn khác nhau, 8 cuốn sách Toán không giống nhau và 6 cuốn sách Tiếng Anh không giống nhau. Hỏi bao gồm bao nhiêu bí quyết chọn hai quyển sách khác môn nhau?

A. 80. B. 60. C. 48. D. 188.

Lời giải

Chọn D

Theo luật lệ nhân ta có:

*
cách chọn một quyển sách Văn với một quyển sách Toán không giống nhau.

*
cách chọn một quyển sách Văn với một cuốn sách Tiếng Anh không giống nhau.

*
cách chọn một quyển sách Toán với một cuốn sách Tiếng Anh khác nhau.

Theo quy tắc cùng ta có số bí quyết chọn 2 quyển sách khác môn là

*
cách.

STUDY TIP

Ta thấy việc ở lấy ví dụ 2 là sự kết hợp của cả quy tắc cùng và quy tắc nhân khi bài toán vừa bắt buộc chia trường vừa lòng vừa đề nghị lựa chọn theo bước.

Ví dụ 3. biển đăng kí xe xe hơi có 6 chữ số và hai chữ cái trong số 26 chữ cái (không dùng các chữ

*
cùng
*
Chữ thứ nhất khác 0. Hỏi số ô tô được đăng kí nhiều nhất rất có thể là bao nhiêu?

A.

*
B.
*
C. 33384960. D.
*

Lời giải

Chọn A

Theo luật lệ nhân ta tiến hành từng bước.

Chữ cái trước tiên có 24 giải pháp chọn.

Chữ mẫu tiếp theo cũng có thể có 24 phương pháp chọn.

Chữ số thứ nhất có 9 biện pháp chọn.

Chữ số thiết bị hai bao gồm 10 giải pháp chọn.

Chữ số thứ bố có 10 giải pháp chọn.

Chữ số đồ vật tư gồm 10 cách chọn.

Chữ số đồ vật năm bao gồm 10 phương pháp chọn.

Chữ số đồ vật sau tất cả 10 bí quyết chọn.

Vậy theo phép tắc nhân ta có

*
là số ô tô nhiều nhất có thể đăng kí.

STUDY TIP

Có thể phân biệt bài bác toán thực hiện quy tắc cộng hay quy tắc nhân là sáng tỏ xem quá trình cần làm hoàn toàn có thể chia trường hòa hợp hay phải tuân theo từng bước.

Ví dụ 4. bao gồm bao nhiêu bí quyết xếp 7 học sinh

*
vào một trong những hàng ghế dài gồm 7 ghế sao cho hai bạn và ngồi ở nhị ghế đầu?

A. cách. B. cách. C.

*
cách. D. cách.

Lời giải

Chọn C

Ta thấy ở đây bài toán lộ diện hai đối tượng.

Đối tượng 1: hai bạn và (hai đối tượng người sử dụng này có tính chất riêng).

Đối tượng 2: chúng ta còn lại sở hữu thể biến đổi vị trí đến nhau.

Bước 1: Ta sử dụng đặc thù riêng của cặp đôi cùng trước. đôi bạn trẻ này chỉ ngồi đầu và ngồi cuối, hoán đổi cho nhau nên tất cả giải pháp xếp.

Bước 2: Xếp vị trí cho các bạn còn lại, ta có

*
cách xếp.

Vậy ta bao gồm

*
biện pháp xếp.

STUDY TIP

Để nhấn dạng một việc đếm có sử dụng hoán vị của phần tử, ta dựa trên dấu hiệu

a. Tất cả bộ phận đều bao gồm mặt.

b. Mỗi phần tử chỉ xuất hiện 1 lần.

c. Gồm sự phân minh thứ trường đoản cú giữa những phần tử.

d. Số phương pháp xếp phần tử là số thiến của thành phần đó

*

Ví dụ 5. một nhóm 9 người gồm ba bọn ông, bốn thiếu nữ và nhị đứa con trẻ đi xem phim. Hỏi gồm bao nhiêu bí quyết xếp bọn họ ngồi trên một hàng ghế sao cho từng đứa trẻ ngồi thân hai thiếu phụ và không có hai người lũ ông như thế nào ngồi cạnh nhau?

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Lời giải

Chọn B

Kí hiệu

*
là ghế bọn ông ngồi,
*
là ghế cho thanh nữ ngồi, là ghế cho con nít ngồi. Ta có các phương án sau:

PA1:

*

PA2:

*

PA3:

*

Xét giải pháp 1: cha vị trí ghế cho bọn ông bao gồm cách.

Bốn vị trí ghế cho phụ nữ hoàn toàn có thể có cách.

Hai địa chỉ ghế trẻ em ngồi hoàn toàn có thể có cách.

Theo luật lệ nhân thì ta tất cả

*
cách.

Lập luận tương tự cho cách thực hiện 2 và phương án 3.

Theo quy tắc cùng thì ta có

*
cách.

STUDY TIP

Với các bài toán gồm bao gồm ít thành phần và vừa đề nghị chia trường đúng theo vừa thực hiện theo bước thì ta phải chia rõ trường đúng theo trước, lần lượt triển khai từng trường thích hợp (sử dụng luật lệ nhân từng bước) kế tiếp mới áp dụng quy tắc cộng để cùng số cách trong các trường hợp với nhau.

Ví dụ 6. Một chồng sách tất cả 4 quyển sách Toán, 3 quyển sách thứ lý, 5 cuốn sách Hóa học. Hỏi có bao nhiêu phương pháp xếp những quyển sách trên thành một sản phẩm ngang làm thế nào để cho 4 cuốn sách Toán đứng cạnh nhau, 3 quyển thiết bị lý đứng cạnh nhau?

A. cách. B. cách. C.

*
cách. D.
*
cách.

Lời giải

Chọn C.

Bước 1: vị đề bài cho 4 quyển sách Toán đứng cạnh nhau đề nghị ta sẽ coi như “buộc” những quyển sách Toán lại cùng nhau thì số cách xếp mang đến “buộc” Toán này là cách.

Bước 2: tương tự như ta cũng “buộc” 3 cuốn sách Lý lại cùng với nhau, thì số giải pháp xếp mang đến “buộc” Lý này là cách.

Bước 3: từ bây giờ ta đã đi xếp vị trí mang lại 7 thành phần trong kia có:

+ 1 “buộc” Toán.

+ 1 “buộc” Lý.

+ 5 quyển Hóa.

Thì sẽ có

*
cách xếp.

Vậy theo quy tắc nhân ta bao gồm

*
cách xếp.

STUDY TIP

Với các dạng bài bác tập yêu cầu xếp nhì hoặc nhiều bộ phận đứng cạnh nhau thì ta đang “buộc” các thành phần này một đội và coi như một phần tử.

Ví dụ 7. Một câu lạc bộ phụ nữ của phường Khương Mai tất cả 39 hội viên. Phường Khương Mai có tổ chức triển khai một hội thảo chiến lược cần chọn ra 9 fan xếp vào 9 địa điểm lễ tân khác nhau ở cổng chào, 12 tín đồ vào 12 vị trí khác nhau ở ghế khách mới. Hỏi gồm bao nhiêu giải pháp chọn các hội viên nhằm đi tham gia những vị trí vào hội thao theo quy định?

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Phân tích

Bài toán thực hiện quy tắc nhân lúc ta phải thực hiện hai bước:

Bước 1: lựa chọn 9 người vào địa chỉ lễ tân.

Bước 2: chọn 12 tín đồ vào vị trí khách mời.

Dấu hiệu nhận ra sử dụng chỉnh hợp ở phần STUDY TIP.

Lời giải

Chọn D.

Bước 1: Chọn bạn vào vị trí lễ tân.

Do ở đây được sắp đến theo sản phẩm công nghệ tự cần ta sẽ thực hiện chỉnh hợp. Số cách lựa chọn ra 9 tín đồ vào địa điểm lễ tân là

*
cách.

Bước 2: Chọn tín đồ vào địa chỉ khách mời. Số bí quyết chọn là 12 thành viên trong các các thành viên còn lại để xếp vào khách mời là

*
cách.

Vậy theo phép tắc nhân thì số phương pháp chọn những hội viên nhằm đi tham dự các buổi lễ hội thảo theo đúng quy định là

*
cách.

STUDY TIP

Để thừa nhận dạng một việc đếm có áp dụng chỉnh vừa lòng chập của phần tử, ta cần phải có các dấu hiệu:

a. Bắt buộc chọn bộ phận từ thành phần cho trước.

b. Bao gồm sự minh bạch thứ tự giữa bộ phận được chọn.

c. Số giải pháp chọn bộ phận có rành mạch thứ tự từ thành phần là cách.

Ví dụ 8. tất cả 6 học viên và 2 thầy giáo được xếp thành hàng ngang. Hỏi có bao nhiêu bí quyết xếp sao để cho hai giáo viên không đứng cạnh nhau?

A.

*
cách. B. cách. C.
*
cách. D.
*
cách.

Lời giải

Chọn A.

Cách 1: Trước hết, xếp 6 học sinh thành một hàng bao gồm

*
cách.

Lúc này thân hai học sinh bất kì sẽ tạo nên một vách phòng và 6 học viên sẽ tạo nên 7 vị trí hoàn toàn có thể xếp những thầy vào đó tính cả hai địa điểm ở nhị đầu hàng (hình minh họa bên dưới). 7 vị trí vết nhân chính là 7 vách ngăn được tạo ra ra.

*

+ vị đề yêu ước 2 thầy giáo không đứng cạnh nhau đề xuất ta xếp 2 thầy giáo vào 2 vào 7 địa điểm vách ngăn được tạo nên có

*
cách.

Theo quy tắc nhân ta có toàn bộ

*
biện pháp xếp.

Cách 2:

- tất cả bí quyết xếp 8 người.

- Buộc hai cô giáo lại cùng nhau thì bao gồm cách buộc.

Khi đó có

*
bí quyết xếp. Nhưng hai thầy giáo không đứng cạnh nhau yêu cầu số cách xếp là
*
phương pháp xếp.

STUDY TIP

Khi bài toán yêu ước xếp hai hoặc nhiều bộ phận không đứng cạnh nhau. Bạn cũng có thể tạo ra các “vách ngăn” các bộ phận này trước khi xếp chúng.

Ví dụ 9. trường đoản cú 5 bông hồng vàng, 3 bông hồng trắng và 4 bông hồng đỏ (các nhành hoa xem như đôi một khác nhau), bạn ta muốn lựa chọn một bó hồng bao gồm 7 bông, hỏi có bao nhiêu biện pháp chọn bó hoa trong những số ấy có ít nhất 3 bông hồng vàng với 3 bông hồng đỏ?

A.

*
cách. B.
*
cách. C. cách. D.
*
cách.

Phân tích

Ta thấy bởi vì chỉ chọn 7 bông hồng mà lại có tối thiểu 3 bông hồng tiến thưởng và ít nhất 3 bông hồng đỏ nên chỉ có 3 trường hòa hợp sau:

TH1: chọn lựa được 3 bông hồng vàng cùng 4 bông hồng đỏ.

TH2: chọn được 4 bông hồng vàng cùng 3 bông hồng đỏ.

TH3: chọn được 3 bông hồng vàng, 3 bông hồng đỏ và 1 bông hồng trắng.

Lời giải

Chọn D.

TH1: Số bí quyết chọn 3 bông hồng đá quý là

*
cách.

Số giải pháp chọn 4 bông hồng đỏ là

*
cách.

Theo phép tắc nhân thì bao gồm

*
cách.

TH2: tựa như TH1 thì ta gồm

*
cách.

TH3: tựa như thì bao gồm

*
cách.

Vậy theo quy tắc cùng thì bao gồm

*
cách.

STUDY TIP

Để nhấn dạng việc sử dụng tổ hợp chập của phần tử, ta dựa trên dấu hiệu:

a. Phải chọn ra thành phần từ thành phần cho trước.

b. Không phân biệt thứ tự giữa thành phần được chọn.

c. Số bí quyết chọn bộ phận không biệt lập thứ tự từ bỏ phần tử đã chỉ ra rằng cách.

Từ những bài toán bên trên ta rút ra được quy giải pháp phân biệt tổ hợp và chỉnh vừa lòng như sau:

· Chỉnh hợp với tổ hợp tương tác với nhau bởi công thức:

*

· Chỉnh hợp: tất cả thứ tự.

· Tổ hợp: không có thứ tự.

· Những việc mà công dụng phụ thuộc vào vị trí các thành phần thì áp dụng chỉnh hợp. Trái lại thì thực hiện tổ hợp.

· giải pháp lấy thành phần từ tập phần tử

*
:

+ Không đồ vật tự:

+ bao gồm thứ tự:

Ví dụ 10. Đội bạn teen xung kích của một ngôi trường phổ thông tất cả 12 học tập sinh, có 5 học viên lớp , 4 học viên lớp và 3 học viên lớp . đề xuất chọn 4 học tập sinh đi làm nhiệm vụ làm sao cho 4 học viên này thuộc không thật 2 vào 3 lớp trên. Hỏi bao gồm bao nhiêu biện pháp chọn như vậy?

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Lời giải

Chọn D.

Số phương pháp chọn 4 học viên bất kì từ bỏ 12 học viên là

*
cách.

Số cách chọn 4 học sinh mà mỗi lớp có tối thiểu một em được xem như sau:

TH1: Lớp có hai học tập sinh, những lớp

*
mỗi lớp có một học sinh:

Chọn 2 học viên trong 5 học sinh lớp tất cả

*
cách.

Chọn 1 học sinh trong 4 học sinh lớp có

*
cách.

Chọn 1 học sinh trong 3 học sinh lớp bao gồm

*
cách.

Suy ra số phương pháp chọn là

*
cách.

TH2: Lớp bao gồm 2 học tập sinh, những lớp

*
từng lớp có một học sinh:

Tương từ ta có số giải pháp chọn là

*
cách.

TH3: Lớp bao gồm 2 học sinh, các lớp

*
từng lớp có 1 học sinh:

Tương tự ta gồm số biện pháp chọn là

*
cách.

Vậy số giải pháp chọn 4 học sinh mà mỗi lớp có ít nhất một học viên là

*
cách.

Số cách chọn ra 4 học sinh thuộc không quá 2 trong 3 lớp bên trên là

*
cách.

STUDY TIP

Trong nhiều bài bác toán, làm cho trực tiếp sẽ khó khăn trong việc xác định các trường thích hợp hoặc quá trình thì ta nên tuân theo hướng gián tiếp như việc ở ví dụ như 9.

Ta sử dụng cách làm cho gián tiếp khi việc giải bằng cách trực tiếp chạm mặt khó khan vày xảy ra rất nhiều trường hợp, chúng ta tìm biện pháp gián tiếp bằng phương pháp xét việc đối.

Ví dụ 11. Với những chữ số

*
hoàn toàn có thể lập được từng nào số bao gồm 8 chữ số, trong đó chữ số 1 xuất hiện 3 lần, từng chữ số khác có mặt đúng một lần?

A.

*
số. B. số. C.
*
số. D.
*
số.

Lời giải

Chọn C.

Giả sử các số tự nhiên và thoải mái gồm 8 chữ số tương ứng với 8 ô.

*

Do chữ số 1 có mặt 3 lần yêu cầu ta đã coi như kiếm tìm số các số thỏa mãn nhu cầu đề bài xích được tạo nên từ 8 số

*

Số hoán vị của 8 số

*
trong 8 ô trên là

Mặt không giống chữ tiên phong hàng đầu lặp lại 3 lần buộc phải số cách xếp là

*
kể cả trường thích hợp số
*
đứng đầu.

Xét trường hợp ô thứ nhất là chữ số 0, thì số bí quyết xếp là

*

STUDY TIP

Bài toán trên là một trong dấu hiêu của thiến lặp. Để hiểu thêm về hoạn lặp thì ta sẽ nghiên cứu ở phần hiểu thêm.

*
Một cách thu xếp n phân tử trong những số ấy gồm
*
thành phần
*
thành phần
*
bộ phận
*
*
theo một thứ tự nào này được gọi là thiến lặp cấp cho cùng kiểu
*
của phần tử. Số các hoán vị lặp dạng như trên là
*

Vậy những số từ bỏ nhiên thỏa mãn nhu cầu yêu cầu bài toán là

*
số.

Ví dụ 12. mang đến bạn học viên

*
. Hỏi bao gồm bao nhiêu bí quyết xếp bạn đó ngồi bao bọc bàn tròn gồm ghế?

A. cách. B. cách. C.

Xem thêm: Top 9 Bài Phân Tích 12 Câu Đầu Bài Trao Duyên ”, Phân Tích 12 Câu Thơ Đầu Trong Bài Thơ Trao Duyên

cách. D.

*
cách.

Lời giải

Ta thấy tại đây xếp các vị trí theo hình trụ nên ta phải thắt chặt và cố định vị trí một bạn.

Ta chọn cố định và thắt chặt vị trị của , kế tiếp xếp vị trí cho

*
bạn còn sót lại có
*
cách.