Với (n) là số nguyên âm hoặc bởi 0, tập xác định là (mathbb Rackslash left 0 ight\).

Với (n) không nguyên, tập xác minh là (left( 0; + infty ight))

Lời giải đưa ra tiết:

(y= left ( 1-x ight )^frac-13) bao gồm (n = - dfrac13 otin mathbb Z) khẳng định khi và chỉ khi:

(1-x > 0 ⇔ x 0 Leftrightarrow x^2 0 Leftrightarrow left< eginarraylx > 2\x


Bạn đang xem: Toán 12 trang 60


*
Bình luận
*
phân tách sẻ

Bài tiếp sau
*


*
*
*
*
*
*
*
*


*
*

Bài giải đang được quan tâmLiên hệ | cơ chế

*Xem thêm: Soạn Bài Nghị Luận Về Một Vấn Đề Tư Tưởng Đạo Lí (Chi Tiết), Soạn Bài Nghị Luận Về Một Vấn Đề Tư Tưởng, Đạo Lí

*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép inthepasttoys.net giữ hộ các thông tin đến các bạn để nhận được các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.