Đo chiều lâu năm của một tua dây được 3m và 27 cm. Hãy viết số đo độ dài của sợi dây bên dưới dạng số đo có đơn vị chức năng là: xăng-ti-mét; đề-xi-mét; mét.

Bạn đang xem: Toán 5 luyện tập chung trang 15


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Áp dụng các cách đổi:

1m = 10dm, xuất xắc 1dm = ( dfrac110)m ;

1m = 100cm, xuất xắc 1cm = ( dfrac1100)m.


Lời giải đưa ra tiết

+) Ta có: (3m) với (27 centimet = 3m + 27 centimet )(= 300cm + 27cm = 327cm); 

+) (3m) cùng (27 centimet =(327cm =320cm + 7cm )(= 32dm + 7cm = 32dfrac710 dm);

+) (3m) với (27 cm) ( = 3m + 27 cm = 3dfrac27100 m).

Xem thêm: Đề Thi Học Kì 2 Môn Toán Lớp 5 Có Lời Giải, Đề Thi Học Kì 2 Lớp 5 Môn Toán Năm 2020

inthepasttoys.net


*
Bình luận
*
chia sẻ
*
*
*

*
*

vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp inthepasttoys.net


Cảm ơn chúng ta đã thực hiện inthepasttoys.net. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | chính sách

Đăng cam kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép inthepasttoys.net giữ hộ các thông tin đến chúng ta để nhận ra các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.