Giải bài bác 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ - Sách VNEN toán 7 tập 1 trang 21. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các thắc mắc trong bài bác học. Giải pháp làm chi tiết, dễ dàng hiểu, mong muốn các em học viên nắm xuất sắc kiến thức bài xích học.


A. B. Vận động khởi rượu cồn và xuất hiện kiến thức

1.

Bạn đang xem: Toán 7 bài lũy thừa của 1 số hữu tỉ

a) Điền vào các ô trống trong bảng bên dưới đây:

Lũy thừaCơ sốSố mũGiá trị của lũy thừa
2$^3$
3$^5$
5$^2$

Trả lời:

Lũy thừaCơ sốSố mũGiá trị của lũy thừa
2$^3$238
3$^5$35243
5$^2$5225

b) Đọc kĩ nội dung sau

Lũy quá bậc n của một vài hữu tỉ x, kí hiệu$x^n$, là tích của n thừa số (n là một vài tự nhiên lớn hơn 1).

*

$x^n$ đọc là x mũ n, hoặc x lũy quá n, hoặc lũy quá bậc n của x; x được call là cơ số, n được hotline là số mũ.

c) Điền vào những ô trống vào bảng tiếp sau đây và đối chiếu kết quả với bạn:

Lũy thừaCơ sốSố mũGiá trị của lũy thừa
$(frac45)^n$......$(frac45)^n$ =$frac...^n...^n$
$(frac......)^...$......$(frac-34)^n$ = $frac(...)^n...^n$
$(frac5-7)^n$......$(frac5-7)^n$ = $frac...^n(...)^n$
(-0,5)$^3$.........

Trả lời:

Lũy thừaCơ sốSố mũGiá trị của lũy thừa
$(frac45)^n$$frac45$n$(frac45)^n$ =$frac4^n5^n$
$(frac......)^...$$frac-34$n$(frac-34)^n$ = $frac(-3)^n4^n$
$(frac5-7)^n$$frac5-7$n$(frac5-7)^n$ = $frac5^n(-7)^n$
(-0,5)$^3$-0,53-0,125

2. a) Điền kết quả vào ô trống trong bảng sau:

Phép tínhKết quả
3$^7$.3$^2$
5$^9$.5$^7$
2$^11$ : 2$^8$
5$^8$ : 5$^5$

Trả lời:

Phép tínhKết quả
3$^7$.3$^2$3$^9$
5$^9$.5$^7$5$^16$
2$^11$ : 2$^8$2$^3$
5$^8$ : 5$^5$5$^3$

b) Đọc kĩ ngôn từ sau

Tích của hai lũy thừa thuộc cơ số là 1 trong lũy vượt của cơ số kia với số mũ bởi tổng của nhì số mũ:

$x^m$.$x^n$ = $x^m+n$.

Thương của nhị lũy thừa cùng cơ số không giống 0 là côn trùng lũy vượt của cơ số đó với số mũ bừng hiệu của hai số mũ:

$x^m$ : $x^n$ = $x^m-n$ ($x eq 0, mgeq n$).

c) thực hiện các phép tính sau:

(-3)$^2$.(-3)$^3$; $(frac23)^5$ : $(frac23)^3$; (0,8)$^3$ : (0,8)$^2$.

Trả lời:

(-3)$^2$.(-3)$^3$ = (-3)$^2 + 3$ = (-3)$^5$ = -243;

$(frac23)^5$ : $(frac23)^3$ = $(frac23)^5 - 3$ = $(frac23)^2$ = $frac49$;

(0,8)$^3$ : (0,8)$^2$ = (0,8)$^3 - 2$ = (0,8)$^1$ = 0,8.

3. A) Tính rồi so sánh: (2$^3$)$^2$ cùng 2$^6$; <$(frac-12)^2$>$^3$ với $(frac-12)^5$.

Trả lời:

(2$^3$)$^2$ = 8$^2$ = 64; 2$^6$ = 64 $Rightarrow$ (2$^3$)$^2$ = 2$^6$;

<$(frac-12)^2$>$^3$ = $(frac14)^3$ = $frac164$; $(frac-12)^5$ = $frac-132$

$Rightarrow$ <$(frac-12)^2$>$^3$ > $(frac-12)^5$.

b) Đọc kĩ nội dung sau:

Khi tính lũy vượt của một lũy thừa, ta giữ nguyên cơ số với nhân nhì số mũ:

$(x^n)^m$ = $x^m.n$.

c) tiến hành các phép tính: <$(frac-34)^3$>$^2$ ; <(0,1)$^4$>$^2$.

Trả lời:

<$(frac-34)^3$>$^2$ = $(frac-34)^3.2$ = $(frac-34)^6$;

<(0,1)$^4$>$^2$ = (0,1)$^4.2$ = (0,1)$^8$.

4. A) tiến hành các vận động sau

Em và các bạn em hãy thuộc tính, so sánh, viết tiếp vào khu vực trống vào bảng sau:

TínhSo sánh
(2.3)$^2$ = ...2$^2$.3$^2$ = ...(2.3)$^2$ ... 2$^2$.3$^2$
<(-0,5).4>$^3$ = ...(-0,5)$^3$.4$^3$ = ...<(-0,5).4>$^3$ ... (-0,5)$^3$.4$^3$

Trả lời:

TínhSo sánh
(2.3)$^2$ = 362$^2$.3$^2$ = 36(2.3)$^2$ = 2$^2$.3$^2$
<(-0,5).4>$^3$ = -8(-0,5)$^3$.4$^3$ = -8<(-0,5).4>$^3$ = (-0,5)$^3$.4$^3$

b) Đọc kĩ nội dung sau

Lũy thừa của một tích bằng tích những lũy thừa: $(x.y)^n$ = $x^n.y^n$

c) Thực hiện nay các chuyển động sau

Tính:$(frac15)^5$ . 5$^5$; (0,25)$^4$ . 4$^4$.

Trả lời:

$(frac15)^5$ . 5$^5$ = $(frac15.5)^5$ = 1$^$;

(0,25)$^4$ . 4$^4$ = (0,25.4)$^4$ = 1$^4$ = 1.

5. A) Em hãy cùng bạn tính, so sánh, điền vào bảng sau:

TínhSo sánh
$(frac-34)^3$ = ...$frac(-3)^34^3$ = ...$(frac-34)^3$ ... $frac(-3)^34^3$
$frac2,4^22^2$ = ...$(frac2,42)^2$ = ...$frac2,4^22^2$ ... $(frac2,42)^2$

Trả lời:

TínhSo sánh
$(frac-34)^3$ =$frac-2764$$frac(-3)^34^3$ =$frac-2764$$(frac-34)^3$ = $frac(-3)^34^3$
$frac2,4^22^2$ =$frac3625$$(frac2,42)^2$ =$frac3625$$frac2,4^22^2$ = $(frac2,42)^2$

b) Em tính với đối chiếu kết quả với bạn:$frac(-12)^2(2,4)^2$;$frac10^52^5$;$(frac12 - frac35)^2$.

Xem thêm: 100 Câu Bài Tập Phát Âm Ed Lớp 6, Bài Tập Phát Âm S, Es, Ed Và Trọng Âm (Có Đáp Án)

Trả lời:

$frac(-12)^2(2,4)^2$ = $(frac-122,4)^2$ = (-5)$^2$ = 25;

$frac10^52^5$ = $(frac102)^5$ = 5$^5$ = 3125;

$(frac12 - frac35)^2$ = $(frac510 - frac610)^2$ =$(frac-110)^2$ =$frac1100$.