Hướng dẫn giải bài xích Ôn tập Chương I. Vectơ, sách giáo khoa Hình học tập 10. Nội dung bài trả lời câu hỏi trắc nghiệm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 trăng tròn 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 trang 28 29 30 31 32 sgk Hình học 10 bao hàm tổng thích hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập hình học tất cả trong SGK để giúp các em học sinh học xuất sắc môn toán lớp 10.

Bạn đang xem: Toán hình 10 ôn tập chương 1 trắc nghiệm


Lý thuyết

1. §1. Các định nghĩa

2. §2. Tổng và hiệu của hai vectơ

3. §3. Tích của vectơ với cùng 1 số

4. §4. Hệ trục tọa độ

Dưới đó là trả lời thắc mắc trắc nghiệm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 trăng tròn 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 trang 28 29 30 31 32 sgk Hình học tập 10. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Câu hỏi trắc nghiệm

inthepasttoys.net ra mắt với chúng ta đầy đủ phương pháp giải bài bác tập hình học tập 10 kèm câu vấn đáp chi tiết thắc mắc trắc nghiệm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 trang 28 29 30 31 32 sgk Hình học 10 của bài bác Ôn tập Chương I. Vectơ cho các bạn tham khảo. Nội dung cụ thể câu trả lời từng câu hỏi chúng ta xem bên dưới đây:

*
Trả lời câu hỏi trắc nghiệm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 trang 28 29 30 31 32 sgk Hình học 10

1. Trả lời câu hỏi 1 trang 28 sgk Hình học tập 10

Cho tứ giác $ABCD$. Số các vecto khác (overrightarrow 0 ) có điểm đầu với điểm cuối là tứ đỉnh của tứ giác bằng:

(A) 4 ; (B) 6 ; (C) 8 ; (D) 12.

Trả lời:


*

Từ mỗi điểm, ta nối với 3 điểm còn lại để sở hữu được 3 đoạn thẳng.

Vậy ta có: $3.4 = 12$

⇒ chọn đáp án: (D) đúng

Ta có 12 vectơ là: (overrightarrow AB ;overrightarrow BA ;overrightarrow AC ;overrightarrow CA ;overrightarrow AD ;overrightarrow DA ;overrightarrow BD ;overrightarrow DB ;overrightarrow BC ;overrightarrow CB ;overrightarrow CD ;overrightarrow DC )

2. Trả lời câu hỏi 2 trang 29 sgk Hình học 10

Cho lục giác hầu hết $ABCDEF$ trọng điểm $O$. Số những vecto không giống (overrightarrow 0 ) thuộc phương cùng với (overrightarrow OC ) bao gồm điểm đầu và điểm cuối là những đỉnh của lục giác bằng:

(A) 4 ; (B) 6 ; (C) 7 ; (D) 8.

Trả lời:

⇒ lựa chọn đáp án: (A) Đúng


Ta có 4 vecto thuộc phương với nhưng mà điểm đầu cùng điểm cuối là đỉnh của lục giác: (overrightarrow AB ,overrightarrow BA ,overrightarrow ED ,overrightarrow DE )

3. Trả lời câu hỏi 3 trang 29 sgk Hình học 10

Cho lục giác hồ hết $ABCDEF$ bao gồm tâm $O$. Số những vectơ bằng vectơ (overrightarrow OC ) bao gồm điểm đầu cùng điểm cuối là những đỉnh của lục giác là:

(A) 2 ; (B) 3 ; (C) 4 ; (D) 6.

Trả lời:

Các vectơ khác có điểm đầu với điểm cuối là đỉnh của lục giác đều bởi (overrightarrow OC ) là:

(overrightarrow AB ,overrightarrow ED ). Vectơ (overrightarrow FO) có điểm cuối không là đỉnh của lục giác đều.


Vậy số vectơ là $2$.

⇒ lựa chọn đáp án: (A).

4. Trả lời câu hỏi 4 trang 29 sgk Hình học tập 10

Cho hình chữ nhật $ABCD$ bao gồm $AB = 3, BC = 4$. Độ nhiều năm của vectơ (overrightarrow AC ) là:

(A) 5 ; (B) 6 ; (C) 7 ; (D) 9.

Trả lời:

*

Ta có: $ABCD$ là hình chữ nhật


(eqalign cr& Rightarrow )

⇒ lựa chọn đáp án: (A).

5. Trả lời câu hỏi 5 trang 29 sgk Hình học tập 10


(D) (overrightarrow AB – overrightarrow BC = overrightarrow CA ).

Trả lời:

Với tía điểm $A, B, C$ ta có:

(eqalign& overrightarrow CA – overrightarrow BA = overrightarrow CA + overrightarrow AB = overrightarrow CB e overrightarrow BC cr& overrightarrow AB + overrightarrow AC = overrightarrow BC Leftrightarrow overrightarrow AB = overrightarrow BC – overrightarrow AC = overrightarrow BC + overrightarrow CA = overrightarrow BA cr& Rightarrow A equiv B cr )

(trái với mang thiết)

(eqalign& overrightarrow AB + overrightarrow CA = overrightarrow AB – overrightarrow AC = overrightarrow CB cr& overrightarrow AB – overrightarrow BC = overrightarrow CA Leftrightarrow overrightarrow AB = overrightarrow BC + overrightarrow CA cr& Rightarrow A equiv B cr )

⇒ trái với trả thiết

(C) đúng vị (overrightarrow AB + overrightarrow CA = overrightarrow CA + overrightarrow AB = overrightarrow CB )

⇒ chọn đáp án: (C).

6. Trả lời câu hỏi 6 trang 29 sgk Hình học tập 10

Cho hai điểm phân biệt $A$ và $B$. Điều kiện để điểm $I$ là trung điểm của đoạn thẳng $AB$ là:

(A) $IA = IB$;

(B) (overrightarrow IA = overrightarrow IB );

(C) (overrightarrow IA = – overrightarrow IB );

(D) (overrightarrow AI = overrightarrow BI ).

Trả lời:

*

Chọn đáp án: (C) đúng. Vì:

(overrightarrow IA = – overrightarrow IB Leftrightarrow overrightarrow IA + overrightarrow IB = overrightarrow 0 )

⇔ $I$ là trung điểm của đoạn thẳng $AB$.

7. Trả lời thắc mắc 7 trang 29 sgk Hình học 10

Cho tam giác $ABC$ gồm $G$ là trọng tâm, $I$ là trung điểm của đoạn thẳng $BC$. Đẳng thức làm sao sau đấy là đúng?

(A) (overrightarrow GA = 2overrightarrow GI );

(B) (overrightarrow IG = – 1 over 3overrightarrow IA );

(C) (overrightarrow GB + overrightarrow GC = 2overrightarrow GI );

(D) (overrightarrow GB + overrightarrow GC = overrightarrow GA ).

Trả lời:

*

$I$ là trung điểm của $BC$ cùng $G$ là giữa trung tâm của tam giác $ABC$,

Gọi $E$ là đối xứng cùng với $G$ qua $I$ thì tứ giác $BGCE$ là hình bình hành.

Suy ra: (overrightarrow GB + overrightarrow GC = overrightarrow GE = 2overrightarrow GI )

⇒ chọn đáp án: (C)

8. Trả lời thắc mắc 8 trang 29 sgk Hình học 10

Cho hình bình hành $ABCD$. Đẳng thức như thế nào sau đấy là đúng?

(A) (overrightarrow AB + overrightarrow BD = 2overrightarrow BC )

(B) (overrightarrow AC + overrightarrow BC = overrightarrow AB )

(C) (overrightarrow AC – overrightarrow BD = 2overrightarrow CD )

(D) (overrightarrow AC – overrightarrow AD = overrightarrow CD )

Trả lời:

*

Ta có: tứ giác $ABCD$ là hình bình hành nên:

(left{ matrixoverrightarrow AB = overrightarrow DC hfill croverrightarrow AD = overrightarrow BC hfill cr ight.)

(eqalign& overrightarrow AC + overrightarrow BD = overrightarrow AB + overrightarrow BC + overrightarrow CD = 2overrightarrow BC cr& overrightarrow AC + overrightarrow BC = overrightarrow AB + overrightarrow BC + overrightarrow BC = overrightarrow AB + 2overrightarrow BC e overrightarrow AB cr& overrightarrow AC – overrightarrow BD = overrightarrow AB + overrightarrow BC – overrightarrow BC – overrightarrow CD = overrightarrow AB + overrightarrow DC = 2overrightarrow AB e 2overrightarrow CD cr& overrightarrow AC – overrightarrow AD = overrightarrow AB + overrightarrow BC – overrightarrow BC = overrightarrow AB e overrightarrow CD cr )

⇒ chọn đáp án: (A) đúng.

9. Trả lời câu hỏi 9 trang 29 sgk Hình học tập 10

Trong phương diện phẳng tọa độ $Oxy$ mang lại hình bình hành $OABC$, $C$ nằm tại $Ox$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

(A) (overrightarrow AB ) có tung độ khác $0$;

(B) $A$ và $B$ bao gồm tung độ khác nhau;

(C) $C$ bao gồm hoành độ bằng $0$;

(D) xA + xC – xB = 0.

Trả lời:

*

Trong khía cạnh phẳng tọa độ $Oxy$, hình bình hành $OABC$ có $C$ vị trí $Ox$ đề xuất điểm C(xC,0) với (overrightarrow AB = overrightarrow OC )

⇒ $AB//Ox $⇒ A(xA,m)

Và B(xB, m) tất cả cùng tung độ $m$.

(overrightarrow AB = (x_B – x_A;0)) tất cả tung độ bằng $0$

(overrightarrow AB = (x_B – x_A;0)) buộc phải từ (overrightarrow AB = overrightarrow OC )

⇒ lựa chọn đáp án: (D).

10. Trả lời câu hỏi 10 trang 30 sgk Hình học 10

Cho (overrightarrow u = (3, – 2);overrightarrow v = (1,6)) . Xác minh nào sau đó là đúng?

(A) (overrightarrow u + overrightarrow v ) và (overrightarrow a = left( – 4;,4 ight)) ngược hướng

(B) (overrightarrow u ,overrightarrow v ) thuộc phương

(C) (overrightarrow u – overrightarrow v ) với (overrightarrow b = left( 6; – 24 ight)) thuộc hướng

(D) (2overrightarrow u + overrightarrow v ;overrightarrow v ) thuộc phương

Trả lời:

(A) Ta có:

(overrightarrow u + overrightarrow v = (4,4) Rightarrow overrightarrow u + overrightarrow v e – overrightarrow a )

Do đó (A) sai

(B) bởi (3 over 1 e – 2 over 6) phải (overrightarrow u ,overrightarrow v ) không cùng phương

Do kia (B) sai

(C) Ta có:

(left{ matrixoverrightarrow u – overrightarrow v = (2, – 8) hfill croverrightarrow u – overrightarrow v = 1 over 3overrightarrow v hfill cr ight.)

Vì (6 over 2 = – 24 over – 8) ⇒

(left{ matrixoverrightarrow u – overrightarrow v = (2, – 8) hfill croverrightarrow b = (6, – 24) hfill cr ight.)

cùng hướng

⇒ lựa chọn đáp án: (C)

(D) (2overrightarrow u + overrightarrow v = (7,2))

Vì (7 over 1 e 2 over 6) ⇒ (2overrightarrow u + overrightarrow v ;overrightarrow v ) không thuộc phương

Vậy (D) sai.

11. Trả lời câu hỏi 11 trang 30 sgk Hình học 10

Cho tam giác $ABC$ tất cả $A(3, 5); B(1, 2); C(5, 2)$. Trung tâm của tam giác $ABC$ là:

(A) G1($-3, 4$) ; (B) G2 ($4, 0$) ;

(C) G3($√2, 3$) ; (D) G4 ($3, 3$).

Trả lời:

$G$ là trọng tâm của tam giác $ABC$ nên:

(left{ matrixx_G = x_A + x_B + x_C over 3 hfill cry_G = y_A + y_B + y_C over 3 hfill cr ight. Leftrightarrow left{ matrixx_G = 3 hfill cry_G = 3 hfill cr ight.)

⇒ lựa chọn đáp án: (D).

12. Trả lời thắc mắc 12 trang 30 sgk Hình học tập 10

Cho tứ điểm $A(1, 1); B(2, -1); C(4, 3); D(3, 5)$. Lựa chọn mệnh đề đúng.

(A) Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành

(B) Điểm (G(2,5 over 3)) là trung tâm của tam giác $BCD$

(C) (overrightarrow AB = overrightarrow CD )

(D) (overrightarrow AC ,overrightarrow AD ) cùng phương

Trả lời:

Ta có:

(overrightarrow AB = (1, – 2);overrightarrow DC = ( – 1,2) Rightarrow overrightarrow AB e overrightarrow DC ) cần ABCD không phải là hình bình hành. Vậy (A) sai.

$G$ là trọng tâm của tam giác $BCD$ nên:

(left{ matrixx_G = x_D + x_B + x_C over 3 = 3 hfill cry_G = y_D + y_B + y_C over 3 = 7 over 3 hfill cr ight.)

Vậy (B) sai.

(D) sai.

(overrightarrow CD = (1, – 2) Rightarrow overrightarrow AB = overrightarrow CD )

⇒ lựa chọn đáp án: (C).

13. Trả lời thắc mắc 13 trang 30 sgk Hình học tập 10

Trong phương diện phẳng $Oxy$ cho tư điểm $A(-5, -2); B(-5, 3); C(3, 3); D(3, -2)$. Khẳng định nào sau đó là đúng?

(A) (overrightarrow AB ;overrightarrow CD ) cùng hướng

(B) Tứ giác $ABCD$ là hình chữ nhật

(C) Điểm $I(-1, 1)$ là trung điểm của $AC$

(D) (overrightarrow OA + overrightarrow OB = overrightarrow OC )

Trả lời:

Ta có:

(left{ matrixoverrightarrow AB = (0,5);overrightarrow DC = (0,5) Rightarrow overrightarrow AB = overrightarrow DC hfill croverrightarrow AD = (8,0) Rightarrow overrightarrow AB .overrightarrow AD = 0 Rightarrow overrightarrow AB ot overrightarrow AD hfill cr ight.)

Vậy $ABCD$ là hình chữ nhật .

⇒ chọn đáp án: (B).

14. Trả lời câu hỏi 14 trang 30 sgk Hình học 10

Cho tam giác $ABC$. Đặt (overrightarrow a = overrightarrow BC ;overrightarrow b = overrightarrow AC )

Các cặp vectơ nào sau đây cùng phương?

(A) (left{ matrix2overrightarrow a + overrightarrow b hfill croverrightarrow a + 2overrightarrow b hfill cr ight.)

(B) (left{ matrixoverrightarrow a – 2overrightarrow b hfill croverrightarrow 2a – overrightarrow b hfill cr ight.)

(C) (left{ matrixoverrightarrow 5a + overrightarrow b hfill cr– 10overrightarrow a – 2overrightarrow b hfill cr ight.)

(D) (left{ matrixoverrightarrow a + overrightarrow b hfill croverrightarrow a – overrightarrow b hfill cr ight.)

Trả lời:

Xét mệnh đề (C) ta có:

( – 10overrightarrow a – 2overrightarrow b = – 2(5overrightarrow a + overrightarrow b ))

Vậy:

(left{ matrixoverrightarrow 5a + overrightarrow b hfill cr– 10overrightarrow a – 2overrightarrow b hfill cr ight.)

là cặp vectơ thuộc phương.

⇒ lựa chọn đáp án: (C).

15. Trả lời câu hỏi 15 trang 30 sgk Hình học tập 10

Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy$ cho hình vuông vắn $ABCD$ bao gồm gốc $O$ là trung ương của hình vuông và các cạnh của nó song song với những trục tọa độ. Khẳng định nào sau đây là đúng?

(A) (|overrightarrow OA + overrightarrow OB | = AB)

(B) (left{ matrixoverrightarrow OA – overrightarrow OB hfill croverrightarrow DC hfill cr ight.) cùng hướng

(C) xA = -xC với yA = yC

(D) xB = -xC cùng yC = -yB

Trả lời:

*

(A) Qua $A$ kẻ (overrightarrow AE = overrightarrow OB Rightarrow overrightarrow OA + overrightarrow OB = overrightarrow OA + overrightarrow AE = overrightarrow OE )

Ta dễ dàng chứng tỏ được:

(overrightarrow OE = overrightarrow BA Rightarrow |overrightarrow OA + overrightarrow OB | = |overrightarrow OE | = |overrightarrow BA | = AB)

Vậy (A) đúng

(B) vị (overrightarrow OA – overrightarrow OB = overrightarrow BA )

Mà (overrightarrow BA ) và (overrightarrow DC ) ngược hướng đề xuất (B) sai

(C) xA = -xC cùng yA = yC là sai.

Đúng: xA = -xC với yA = – yC

(D) Sai bởi vì xB = xC

⇒ chọn đáp án: (A).

16. Trả lời thắc mắc 16 trang 31 sgk Hình học tập 10

Cho $M(3, -4)$ kẻ MM1 vuông góc cùng với $Ox$, MM2 vuông góc cùng với $Oy$. Xác định nào sau đây là đúng?

(A) (overrightarrow OM_1 = – 3);

(B) (overrightarrow OM_2 = 4);

(C) (overrightarrow OM_1 – overrightarrow OM_2 ) gồm tọa độ $(-3, -4)$;

(D) (overrightarrow OM_1 + overrightarrow OM_2 ) có tọa độ là $(3, -4)$.

Trả lời:

*

Ta có:

(eqalign& overrightarrow OM_1 = 3;overrightarrow OM_2 = – 4 cr& overrightarrow OM_1 – overrightarrow OM_2 = overrightarrow M_2M_1 = (3,4) cr& overrightarrow OM_1 + overrightarrow OM_2 = overrightarrow OM = (3, – 4) cr )

⇒ lựa chọn đáp án: (D).

17. Trả lời thắc mắc 17 trang 31 sgk Hình học 10

Trong khía cạnh phẳng tọa độ $Oxy$ cho $A(2, -3); B(4, 7)$. Tọa độ trung điểm $I$ của đoạn trực tiếp $AB$ là:

(A) $(6, 4)$ ; (B) $(2, 10)$ ;

(C) $(3, 2)$ ; (D) $(8, -21)$.

Trả lời:

Tọa độ trung điểm $I$ của đoạn thẳng $AB$ là:

(left{ matrixx_I = x_A + x_B over 2 hfill cry_I = y_A + y_B over 2 hfill cr ight. Leftrightarrow left{ matrixx_I = 2 + 4 over 2 = 3 hfill cry_I = – 3 + 7 over 2 = 2 hfill cr ight.)

⇒ lựa chọn đáp án: (C).

18. Trả lời thắc mắc 18 trang 31 sgk Hình học 10

Trong phương diện phẳng tọa độ $Oxy$ đến $A(5, 2); B(10, 8)$. Tọa độ của vectơ (overrightarrow AB) là:

(A) $(15, 10)$ ; (B) $(2, 4)$ ;

(C) $(5, 6) $; (D) $(50, 16)$.

Trả lời:

Tọa độ của vectơ đề nghị tìm là:

(overrightarrow AB = (x_B – x_A;y_B – y_A) = (5,6))

⇒ chọn đáp án: (C).

19. Trả lời thắc mắc 19 trang 31 sgk Hình học 10

Cho tam giác $ABC$ tất cả $B(9, 7); C(11, -1), M$ với $N$ thứu tự là trung điểm của $AB$ cùng $AC$. Tọa độ của vectơ (overrightarrow MN ) là:

(A) $(2, -8)$ ; (B) $(1, -4)$ ;

(C) $(10, 6)$ ; (D) $(5, 3)$.

Trả lời:

*

(M) là trung điểm của (AB, ) và (N) là trung điểm của (AC Rightarrow MN ) là mặt đường trung bình của (Delta ABC) (Rightarrow MN//BC,;;MN = frac12BC. )

Ta có: vecto (overrightarrow BC = (2; – 8))

(MN//BC ⇒ overrightarrow MN ) với (overrightarrow BC ) cùng phương.

Vậy (overrightarrow MN(1; -4)).

⇒ chọn đáp án: (B)

20. Trả lời thắc mắc 20 trang 31 sgk Hình học 10

Trong khía cạnh phẳng tọa $Oxy$ cho tứ điểm $A(3, -2); B(7, 1); C(0, 1), D(-8, -5)$

Khẳng định làm sao sau đây là đúng?

(A) (overrightarrow AB ;overrightarrow CD ) đối nhau;

(B) (overrightarrow AB ;overrightarrow CD ) thuộc phương nhưng mà ngược hướng;

(C) (overrightarrow AB ;overrightarrow CD ) thuộc phương và thuộc hướng;

(D) $A, B, C, D$ thẳng hàng.

Trả lời:

Ta có:

(overrightarrow AB = (4,3);overrightarrow CD = ( – 8, – 6) Rightarrow overrightarrow CD = – 2overrightarrow AB )

Suy ra (overrightarrow AB ;overrightarrow CD ) là nhị vecto cùng phương cơ mà ngược hướng

⇒ lựa chọn đáp án: (B) đúng

21. Trả lời thắc mắc 21 trang 31 sgk Hình học 10

Cho cha điểm $A(-1,5); B(5, 5); C(-1, 11)$. Xác minh nào sau đây là đúng?

(A) $A, B, C$ trực tiếp hàng;

(B) (overrightarrow AB ,overrightarrow AC ) cùng phương;

(C) (overrightarrow AB ,overrightarrow AC ) không cùng phương;

(D) (overrightarrow AC ;overrightarrow BC ) thuộc phương.

Trả lời:

Ta có: (overrightarrow AB = (6,0);overrightarrow AC = (0,6))

Vậy $2$ vecto trên không cùng phương.

⇒ chọn đáp án: (C).

22. Trả lời câu hỏi 22 trang 32 sgk Hình học 10

Cho (overrightarrow a = (3, – 4);overrightarrow b ( – 1,2)) . Tọa độ của (overrightarrow a + overrightarrow b ) là:

(A) $(-4, 6)$ ; (B) $(2, -2) $;

(C) $(4, -6)$ ; (D) $(-5, -14)$.

Trả lời:

Ta có:

(left{ matrixoverrightarrow a = (3, – 4) hfill croverrightarrow b = ( – 1,2) hfill cr ight. Rightarrow overrightarrow a + overrightarrow b = (2, – 2))

⇒ chọn đáp án: (B).

23. Trả lời thắc mắc 23 trang 32 sgk Hình học tập 10

Cho (overrightarrow a = ( – 1,2);overrightarrow b = (5, – 7)) . Tọa độ của vecto (overrightarrow a – overrightarrow b ) là:

(A) $(6, -9)$ ; (B) $(4, -5) $;

(C) $(-6, 9) $; (D) $(-5, -14)$.

Trả lời:

Ta có:

(left{ matrixoverrightarrow a = ( – 1,2) hfill croverrightarrow b = (5, – 7) hfill cr ight. Rightarrow overrightarrow a – overrightarrow b = ( – 6,9))

⇒ chọn đáp án: (C).

24. Trả lời câu hỏi 24 trang 32 sgk Hình học tập 10

Cho (overrightarrow a = (5,0);overrightarrow b = (4,x)) . Nhị vectơ $a$ cùng $b$ thuộc phương ví như số $x$ là:

$(A) -5 ; (B) 4 ; (C) 0 ; (D) -1.$

Trả lời:

Ta có:

(eqalign{& left{ matrixoverrightarrow a = (5,0) hfill croverrightarrow b = (4,x) hfill cr ight. Rightarrow overrightarrow a //overrightarrow b Rightarrow left{ matrix– 5 = 4k hfill cr0 = kx hfill cr ight. Leftrightarrow left matrixk = – 5 over 4 hfill crx = 0 hfill cr ight. cr& Rightarrow x = 0 cr )

⇒ lựa chọn đáp án: (C).

25. Trả lời thắc mắc 25 trang 32 sgk Hình học tập 10

Cho (overrightarrow a = (x,2);overrightarrow b = ( – 5,1);overrightarrow c = (x,7)) . Vecto (overrightarrow c = 2overrightarrow a + 3overrightarrow b ) nếu:

$(A) x = -15 ; (B) x = 3$;

$(C) x = 15 ; (D) x = 5.$

Trả lời:

Ta có: (overrightarrow a = (x,2);overrightarrow b = ( – 5,1);overrightarrow c = (x,7)) nên:

(eqalign{& overrightarrow c = 2overrightarrow a + 3overrightarrow b = (2x – 15,7) cr& Rightarrow left matrix2x – 15 = x hfill cr7 = 7 hfill cr ight. Leftrightarrow x = 15 cr )

⇒ lựa chọn đáp án: (C).

26. Trả lời thắc mắc 26 trang 32 sgk Hình học 10

Cho $A(1, 1); B(-2, -2); C(7, 7)$. Xác minh nào đúng?

(A) $G(2, 2)$ là giữa trung tâm của tam giác $ABC$;

(B) Điểm $B$ ở giữa hai điểm $A$ và $C$;

(C) Điểm $A$ ở giữa hai điểm $B$ và $C$;

(D) Hai vectơ (overrightarrow AB ) cùng (overrightarrow AC ) thuộc hướng.

Trả lời:

Ta có: (overrightarrow AB = left( – 3; – 3 ight),;overrightarrow AC = left( 6;;6 ight) )(Rightarrow overrightarrow AC = – 2overrightarrow AB Rightarrow A,;B,;C) trực tiếp hàng và (overrightarrow AB ,;overrightarrow AC ) ngược hướng hay (A) nằm giữa (B ) và (C.)

( ⇒) (A) sai vị không sống thọ tam giác (ABC.)

⇒ chọn đáp án: (C).

27. Trả lời câu hỏi 27 trang 32 sgk Hình học 10

Các điểm $M(2, 3); N(0, -4); P(-1, 6)$ theo lần lượt là trung điểm các cạnh $BC, CA, AB$ của tam giác $ABC$. Tọa độ của đỉnh $A$ là:

$(A) (1, 5) ; (B) (-3, 1)$ ;

$(C) (-2, -7) ; (D) (1, -10).$

Trả lời:

*

Trung tuyến $AM$ cắt $PN$ trên $I$ thì $I$ là trung điểm của $PN$ cần (I( – 1 over 2,1)) và $I$ cũng chính là trung điểm của $AM$.

Suy ra: $A$ đối xứng cùng với $M$ qua $I$ nên:

(left{ matrixx_A + x_M = 2x_1 hfill cry_A + y_M = 2y_1 hfill cr ight. Leftrightarrow left{ matrixx_A = 2x_I – x_M = – 3 hfill cry_A = 2y_I – y_M = – 1 hfill cr ight.)

Vậy $A(-3, -1)$

⇒ lựa chọn đáp án: (B).

28. Trả lời câu hỏi 28 trang 32 sgk Hình học tập 10

Cho tam giác $ABC$ có giữa trung tâm là cội tọa độ $O$, nhì đỉnh $A$ với $B$ tất cả tọa độ là $A(-2, 2), B(3, 5)$. Tọa độ của đỉnh $C$ là:

$(A) (-1, -7) ; (B) (2, -2); $

$ (C) (-3, -5) ; (D) (1, 7).$

Trả lời:

$O$ là trọng tâm của tam giác $ABC$ đề xuất :

(eqalign{& left{ matrixx_O = x_A + x_B + x_C over 3 hfill cry_O = y_A + y_B + y_C over 3 hfill cr ight. Rightarrow left{ matrixx_C = 3x_O – (x_A + x_B) hfill cry_C = 3y_O – (y_A + y_B) hfill cr ight. cr& Leftrightarrow left matrixx_C = – 1 hfill cry_C = – 7 hfill cr ight. cr )

⇒ chọn đáp án: (A).

29. Trả lời thắc mắc 29 trang 32 sgk Hình học tập 10

Khẳng định nào trong các xác minh sau đây là đúng?

(A) nhì vectơ (left{ matrixoverrightarrow a = ( – 5,0) hfill croverrightarrow b = ( – 4,0) hfill cr ight.) cùng hướng;

(B) Vecto c = (7, 3) là vecto đối của (overrightarrow d = ( – 7,3))

(C) hai vectơ (left{ matrixoverrightarrow u = (4,2) hfill croverrightarrow v = (8,3) hfill cr ight.) cùng phương

(D) nhì vectơ (left{ matrixoverrightarrow a = (6,3) hfill croverrightarrow b = (2,1) hfill cr ight.) ngược hướng.

Trả lời:

Ta có:

(left{ matrixoverrightarrow a = ( – 5,0) hfill croverrightarrow b = ( – 4,0) hfill cr ight. Rightarrow overrightarrow a = 5 over 4overrightarrow b Rightarrow overrightarrow a //overrightarrow b left matrixoverrightarrow a = ( – 5,0) hfill croverrightarrow b = ( – 4,0) hfill cr ight. Rightarrow overrightarrow a = 5 over 4overrightarrow b Rightarrow overrightarrow a //overrightarrow b )

⇒ chọn đáp án: (A).

30. Trả lời câu hỏi 30 trang 32 sgk Hình học tập 10

Trong hệ trục ((O; overrightarrow i ;overrightarrow j), ) tọa độ của vectơ (overrightarrow i + overrightarrow j ) là:

$(A) (0, 1) ; (B) (-1, 1)$ ;

$(C) (1, 0) ; (D) (1, 1)$.

Trả lời:

Ta có:

(left. matrixoverrightarrow i = (1,0) hfill croverrightarrow j = (0,1) hfill cr ight Rightarrow overrightarrow i + overrightarrow j = (1,1))

⇒ lựa chọn đáp án: (D).

Xem thêm: Giải Phương Trình Logarit Cơ Bản Và Nâng Cao, Phương Trình Logarit Cơ Bản Và Nâng Cao

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài xích tập sgk toán lớp 10 với trả lời thắc mắc trắc nghiệm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 đôi mươi 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 trang 28 29 30 31 32 sgk Hình học 10!

“Bài tập nào khó đã có inthepasttoys.net“


This entry was posted in Toán lớp 10 và tagged bài bác 1 trang 28 sgk Hình học 10, bài xích 10 trang 30 sgk Hình học 10, bài bác 11 trang 30 sgk Hình học tập 10, bài xích 12 trang 30 sgk Hình học tập 10, bài xích 13 trang 30 sgk Hình học 10, bài xích 14 trang 30 sgk Hình học 10, bài xích 15 trang 30 sgk Hình học tập 10, bài bác 16 trang 31 sgk Hình học 10, bài 17 trang 31 sgk Hình học 10, bài xích 18 trang 31 sgk Hình học tập 10, bài bác 19 trang 31 sgk Hình học 10, bài 2 trang 29 sgk Hình học tập 10, bài đôi mươi trang 31 sgk Hình học tập 10, bài bác 21 trang 31 sgk Hình học 10, bài bác 22 trang 32 sgk Hình học tập 10, bài 23 trang 32 sgk Hình học 10, bài bác 24 trang 32 sgk Hình học tập 10, bài xích 25 trang 32 sgk Hình học 10, bài xích 26 trang 32 sgk Hình học 10, bài bác 27 trang 32 sgk Hình học tập 10, bài xích 28 trang 32 sgk Hình học tập 10, bài xích 29 trang 32 sgk Hình học tập 10, bài 3 trang 29 sgk Hình học tập 10, bài 30 trang 32 sgk Hình học tập 10, bài 4 trang 29 sgk Hình học 10, bài bác 5 trang 29 sgk Hình học 10, bài 6 trang 29 sgk Hình học tập 10, bài bác 7 trang 29 sgk Hình học tập 10, bài bác 8 trang 29 sgk Hình học tập 10, bài xích 9 trang 29 sgk Hình học 10, câu 1 trang 28 hình học 10, Câu 1 trang 28 sgk Hình học 10, câu 10 trang 30 hình học tập 10, Câu 10 trang 30 sgk Hình học 10, câu 11 trang 30 hình học tập 10, Câu 11 trang 30 sgk Hình học tập 10, câu 12 trang 30 hình học tập 10, Câu 12 trang 30 sgk Hình học 10, câu 13 trang 30 hình học 10, Câu 13 trang 30 sgk Hình học 10, câu 14 trang 30 hình học tập 10, Câu 14 trang 30 sgk Hình học tập 10, câu 15 trang 30 hình học 10, Câu 15 trang 30 sgk Hình học 10, câu 16 trang 31 hình học tập 10, Câu 16 trang 31 sgk Hình học 10, câu 17 trang 31 hình học 10, Câu 17 trang 31 sgk Hình học tập 10, câu 18 trang 31 hình học 10, Câu 18 trang 31 sgk Hình học tập 10, câu 19 trang 31 hình học 10, Câu 19 trang 31 sgk Hình học 10, câu 2 trang 29 hình học 10, Câu 2 trang 29 sgk Hình học tập 10, câu đôi mươi trang 31 hình học tập 10, Câu 20 trang 31 sgk Hình học 10, câu 21 trang 31 hình học 10, Câu 21 trang 31 sgk Hình học 10, câu 22 trang 32 hình học tập 10, Câu 22 trang 32 sgk Hình học 10, câu 23 trang 32 hình học 10, Câu 23 trang 32 sgk Hình học 10, câu 24 trang 32 hình học tập 10, Câu 24 trang 32 sgk Hình học 10, câu 25 trang 32 hình học tập 10, Câu 25 trang 32 sgk Hình học tập 10, câu 26 trang 32 hình học tập 10, Câu 26 trang 32 sgk Hình học 10, câu 27 trang 32 hình học tập 10, Câu 27 trang 32 sgk Hình học 10, câu 28 trang 32 hình học tập 10, Câu 28 trang 32 sgk Hình học tập 10, câu 29 trang 32 hình học 10, Câu 29 trang 32 sgk Hình học tập 10, câu 3 trang 29 hình học 10, Câu 3 trang 29 sgk Hình học tập 10, câu 30 trang 32 hình học tập 10, Câu 30 trang 32 sgk Hình học tập 10, câu 4 trang 29 hình học 10, Câu 4 trang 29 sgk Hình học tập 10, câu 5 trang 29 hình học 10, Câu 5 trang 29 sgk Hình học 10, câu 6 trang 29 hình học 10, Câu 6 trang 29 sgk Hình học tập 10, câu 7 trang 29 hình học 10, Câu 7 trang 29 sgk Hình học 10, câu 8 trang 29 hình học 10, Câu 8 trang 29 sgk Hình học 10, câu 9 trang 29 hình học 10, Câu 9 trang 29 sgk Hình học 10.