Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống thường ngày (Có ma trận và đáp án) năm học 2021-2022, bao gồm các đề thi, gồm kèm theo cả lời giải để học viên ôn tập, rèn luyện loài kiến thức nhằm mục đích đạt công dụng tốt nhất đến kì thi cuối kì II. Mời những em tham khảo.
Bạn đang xem: Toán lớp 2 cuối năm

1. Ma trận đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách liên kết tri thức

Mạch kiến thức

Số câu

Câu số

Số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Số cùng phép tính

Số câu

3

1

1

1

1

4

3

Số điểm

3

1

1

1

1

4

3

2. Hình học cùng đo lường:

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

1

1

1

2

1

3.

Xem thêm: Lời Dẫn Chương Trình Hội Nghị Cán Bộ Công Chức 2017-2018, Please Wait

Một vài yếu tố thống kê với xác suất

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Tổng số câu

5

3

2

6

4

Tổng số điểm

5

3

2

6

4

Tỉ lệ %

50%

30%

20%

60%

40%


2. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Kết nối học thức với cuộc sống

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM