Một bể kính nuôi cá làm nên hộp chữ nhật có chiều nhiều năm 1m, chiều rộng 50cm, chiều cao 60cm.a) Tính diện tích s kính cần sử dụng làm bể cá kia (bể không tồn tại nắp).b) Tính thể tích bể cá đó.

Bạn đang xem: Bài tập 1,2,3 trang 128 môn toán 5: luyện tập chung tiết 120


Một bể kính nuôi cá hình dạng hộp chữ nhật có chiều lâu năm 1m, chiều rộng lớn 50cm, chiều cao 60cm.

a) Tính diện tích kính cần sử dụng làm bể cá đó (bể không có nắp).

b) Tính thể tích bể cá đó.

c) nút nước trong bể cao bằng (dfrac34) chiều cao của bể. Tính thể tích nước vào bể đó (độ dày kính không đáng kể).

*

Phương pháp giải:

- vày bể không có nắp nên diện tích kính sử dụng làm bể cá đó bằng tổng diện tích s xung quanh và ăn mặc tích mặt đáy.

- Thể tích = chiều dài × chiều rộng × độ cao (cùng đơn vị đo).

- Mức nước trong bể cao bằng ( dfrac34) độ cao của bể cần thể tích nước vào bể bằng (dfrac34) thể tích bể cá.

Lời giải đưa ra tiết:

Đổi 1m = 10dm; 50cm = 5dm; 60cm = 6dm.

a) diện tích s xung xung quanh của bể kính là:

(10 + 5) × 2 × 6 = 180 (dm2)

Diện tích đáy của bể kính là:

10 × 5 = 50 (dm2)

Diện tích kính sử dụng làm bể cá là:

180 + 50 = 230 (dm2)

b) Thể tích bể cá là:

10 × 5 × 6 = 300 (dm3)

c) vì chưng mức nước vào bể cao bằng ( dfrac34) độ cao của bể phải thể tích nước trong bể bằng (dfrac34) thể tích bể cá.

Thể tích nước trong bể là:

300 × (dfrac34) = 225 (dm3)

Đáp số: a) 230 dm2; 

b) 300 dm3;

c) 225 dm3.

Lưu ý: Ta có thể tìm độ cao mực nước trong bể bằng 6 : 4 × 3 = 4,5dm. Thể tích nước trong bể bằng thể tích hình vỏ hộp chữ nhật có chiều dài 10dm, chiều rộng lớn 5cm, chiều cao 4,5dm. 


Bài 2


Video lí giải giải


Một hình lập phương có cạnh 1,5m. Tính:

a) diện tích s xung quanh của hình lập phương;

b) diện tích toàn phần của hình lập phương;

c) Thể tích của hình lập phương.

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức: 

- diện tích xung xung quanh = diện tích s một mặt × 4 = cạnh × cạnh × 4.

- diện tích toàn phần = diện tích một mặt × 6 = cạnh × cạnh × 6.

- Thể tích V là: V = cạnh × cạnh × cạnh.

Lời giải chi tiết:

a) diện tích xung xung quanh của hình lập phương là:

(1,5 × 1,5) × 4 = 9 (m2)

b) Diện tích toàn phần của hình lập phương là:

(1,5 × 1,5) × 6 = 13,5 (m2)

c) Thể tích hình lập phương là:

1,5 × 1,5 × 1,5 = 3,375 (m3)

Đáp số: a) 9m2;

b) 13,5m2;

c) 3,375m3. 


Bài 3


Video lí giải giải


Có hai hình lập phương. Hình M có cạnh nhiều năm gấp 3 lần cạnh hình N.

Xem thêm: Mô Hình Chuồng Nuôi Gà Thả Vườn Cải Tiến Của Dabaco, Nuôi Gà Thả Vườn Kiểu Mới Có Gì Khác Biệt

*

a) diện tích s toàn phần của hình M vội vàng mấy lần diện tích toàn phần của hình N ?

b) Thể tích của hình M cấp mấy lần thể tích của hình N ?

Phương pháp giải:

Gọi cạnh của hình lập phương N là a. Vậy cạnh của hình lập phương M là a × 3.

Ta tính diện tích toàn phần với thể tích từng hình theo phương pháp rồi so sánh kết quả: