Muốn rút gọn gàng phân số ta chia cả tử và mẫu của phân số cho một ước bình thường khác 1 cùng -1 của chúng.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 tập 2 bài rút gọn phân số

2. Phân số tối giản

Phân số về tối giản (hay phân số không rút gọn được nữa) là phân số nhưng mà tử và mẫu chỉ có một cầu chung là một trong những và -1.

B. Giải bài xích tập trang 15, 16 SGK Toán lớp 6 tập 2

Bài 15 - Trang 15 - Phần Số học - SGK Toán 6 Tập 2

Rút gọn những phân số sau:

a) ; b) ; c) d)

Hướng dẫn giải:

a)

b)

c)

d)

Bài 16 - Trang 15 - Phần Số học tập - SGK Toán 6 Tập 2

Bộ răng vừa đủ của một người trưởng thành và cứng cáp có 32 chiếc trong số đó có 8 răng cửa, 4 răng nanh, 8 răng cối nhỏ tuổi và 12 răng hàm. Hỏi mỗi một số loại răng chiếm phần mấy phần của tổng thể răng (Viết bên dưới dạng phân số).

Hướng dẫn giải:

Răng cửa chỉ chiếm tổng số răng.

Răng nanh chiếm tổng thể răng.

Răng cối nhỏ tuổi chiếm  toàn bô răng.

Răng hàm chỉ chiếm tổng thể răng.

Bài 17 - Trang 15 - Phần Số học tập - SGK Toán 6 Tập 2

Rút gọn:

a) b) c)

d) e)

Hướng dẫn giải:

a)

Lưu ý. Ta hoàn toàn có thể phân tích tử và mẫu mã của phân số ra thừa số yếu tố rồi chia cả tử với mẫu mang lại thừa số chung.

b)

c)

d)

e)

Bài 18 - Trang 15 - Phần số học tập - SGK Toán 6 Tập 2.

Viết những số đo thời gian dưới đây với đơn vị chức năng là giờ đồng hồ (chú ý rút gọn gàng nếu tất cả thể).

a) đôi mươi phút b) 35 phút c) 90 phút.

Hướng dẫn giải.

a) đôi mươi phút = đôi mươi : 60 = giờ;

b) 35 phút = 35 : 60 = giờ;

c) 90 phút = 90 : 60 = giờ.

Bài 19 - Trang 15 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2

Đổi ra m2 (viết dưới dạng phân số buổi tối giản):

25 dm2 36 dm2 450 cm2 575 cm2

Hướng dẫn giải.

1m2 = 100 dm2 = 10000 cm2

25 dm2 = 25 : 100 =  m2 ;

36 dm2 = 36 : 100 =  m2 ;

450 cm2 = 450 : 10000 =   m2; 

575 cm2 = 575 : 10000 = m2 .

Bài 20 trang 15 sgk toán 6 tập 2

Tìm những cặp phân số bằng nhau trong các phân số sau đây:

Hướng dẫn giải.

Vậy ta có các cặp phân số cân nhau là:

Bài 21 trang 15 sgk toán 6 tập 2

Trong những phân số sau đây, kiếm tìm phân số không bằng phân số nào trong các phân số còn lại:

Hướng dẫn giải.

Như vậy ta có trong số phân số bên trên thì phân số không bằng phân số nào trong số phân số sót lại là:

Bài 22 trang 15 sgk toán 6 tập 2

Điền số tương thích vào nơi trống:

Hướng dẫn giải.

Giải yêu thích rõ hơn nhằm ra được đáp án đó:

Bài 23 trang 16 sgk toán 6 tập 2

Cho tập đúng theo A = 0;-3;5. Viết tập hợp B những phân số m/n mà lại m, n ∈ A.

(Nếu gồm hai phân số đều bằng nhau thì chỉ việc viết một phân số).

Hướng dẫn giải

Vì 0 chẳng thể là mẫu mã số nên các phân số đề nghị tìm chỉ hoàn toàn có thể có chủng loại bằng - 3 hoặc 5.

Các phân số có mẫu bằng -3 là

Nhưng

Vậy chỉ gồm bốn phân số khác nhau:  0, 1,

Bài 24 trang 16 sgk toán 6 tập 2

Tìm những số nguyên x cùng y, biết:

Hướng dẫn giải

Ta có: 

Đáp số: 

Bài 25 trang 16 sgk toán 6 tập 2

Viết tất cả các phân số bởi mà tử và mẫu mã là những số từ nhiện có hai chữ số.

Xem thêm: Cung Thiên Bình Là Cung Gì ? Định Nghĩa, Khái Niệm Cung Thiên Bình

Hướng dẫn giải

Rút gọn:

 Các phân số bởi mà tử và mẫu là những số thoải mái và tự nhiên có hai chữ số là: 

Bài 26 trang 16 sgk toán 6 tập 2

Cho đoạn trực tiếp AB:

*

Hãy vẽ vào vở những đoạn trực tiếp CD, EF, GH, IK biết rằng:

Hướng dẫn giải

Đoạn AB được chia thành 12 đoạn nhỏ bằng nhau. Cho nên vì thế

Vậy: CD bằng 9 đoạn nhỏ, EF bởi 10 đoạn nhỏ, GH bằng 6 đoạn nhỏ, IK bởi 15 đoạn nhỏ.

*

Bài 27 trang 16 sgk toán 6 tập 2

Đố: Một học sinh đã " rút gọn" như sau:

Bạn đó giải thích: “Trước không còn em rút gọn cho 10, rồi rút gọn mang lại 5”. Đố em làm do đó đúng giỏi sai? vì sao?

Hướng dẫn giải

Theo phép tắc rút gọn, ta nên chia cả tử và mẫu của phân số mang lại cùng một vài khác 0, nhưng học viên này đã trừ cả tử và mẫu đến 10.