Giải bài xích tập Toán 7 trang 107, 108, 109 giúp các em học viên lớp 7 xem đáp án giải các bài tập của bài bác 1: Tổng tía góc của một tam giác chương II.

Bạn đang xem: Toán lớp 7 trang 108

Tài liệu giải những bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 với nội dung bám sát chương trình sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1. Qua đó giúp học sinh lớp 7 tham khảo nắm vững vàng hơn kiến thức và kỹ năng trên lớp. Mời các bạn cùng theo dõi bài tại đây.


Giải toán 7 Chương 2 bài 1: Tổng cha góc của một tam giác

Giải bài tập toán 7 trang 107 tập 1Giải bài tập toán 7 trang 109: Luyện tập

Lý thuyết bài 1: Tổng tía góc của một tam giác

a. Tổng tía góc của một tam giác

Tổng ba góc của một tam giác bởi 180o

Với ΔABC ta bao gồm ∠A + ∠B + ∠C = 180o

b. Áp dụng vào tam giác vuông

+ Khái niệm: Tam giác vuông là tam giác có một góc vuông

+ Định lý: vào tam giác vuông, nhị góc nhọn phụ nhau.

c. Góc ngoại trừ của tam giác

+ Định nghĩa: Góc không tính của tam giác là góc kề bù với 1 góc của tam giác.

+ Tính chất:

Mỗi góc ngoài của tam giác bằng tổng nhị góc trong không kề cùng với nó.Góc kế bên của tam giác to hơn mỗi góc trong ko kề cùng với nó.

Giải bài tập toán 7 trang 107 tập 1

Bài 1 (trang 107 SGK Toán 7 Tập 1)

Tính các số đo x, y ở các hình 47, 48, 49, 50, 51.


Xem lưu ý đáp án

+ Hình 47

*
(tổng bố góc vào một tam giác)

*

+ Hình 48

*

*

+ Hình 49

*
(tổng 3 góc trong 1 tam giác)

*

*

+ Hình 50

*
(tính hóa học góc ngoài trong tam giác)

*

Lại có:

*
(tính chất góc ngoài trong tam giác)

+ Hình 51

*
(tính hóa học góc bên cạnh trong tam giác)

*
(tổng ba góc trong một tam giác)

*


Bài 2 (trang 108 SGK Toán 7 Tập 1)

Cho tam giác ABC bao gồm góc B = 80o, góc C = 30o. Tia phân giác của góc A giảm BC trên D. Tính

*


Xem gợi ý đáp án

Vẽ hình minh họa:

Tam giác ABC có:

*
(tổng bố góc vào một tam giác)

*

Lại có: AD là tia phân giác của

*
(giả thiết)

*

Tam giác ABD có:

*
(tính hóa học góc ngoại trừ của tam giác)

Tam giác ADC có:

*
(tính chất góc kế bên của tam giác)


Bài 3 (trang 108 SGK Toán 7 Tập 1)


Cho hình 52. Hãy so sánh:

a)

*
cùng
*

b)

*
cùng
*Xem gợi nhắc đáp án

a) Ta có:

*
là góc kế bên của tam giác BIA

*
widehatBAK" width="109" height="24" data-latex="widehatBIK > widehatBAK" class="lazy" data-src="https://inthepasttoys.net/toan-lop-7-trang-108/imager_21_7381_700.jpg%20%3E%20%5Cwidehat%7BBAK%7D"> (1)

b) tựa như ta triệu chứng mình được

*

Từ (1) cùng (2)

*

Hay

*

Bài 4 (trang 108 SGK Toán 7 Tập 1)


Đố.

Xem thêm: Needed Là Gì, Nghĩa Của Từ Needed, Vietgle Tra Từ

Tháp nghiêng Pi-da sinh sống Italia nghiêng 5o đối với phương trực tiếp đứng (hình 58). Tính số đo của góc ABC trên hình vẽ.