(eqalign&; x^2 - xy + x - y cr & = (x^2 - xy) + left( x - y ight) cr & = xleft( x - y ight) + left( x - y ight) cr & = left( x - y ight)left( x + 1 ight) cr )

Cách khác:

(eginarraylx^2 - xy + x - y\ = left( x^2 + x ight) + left( - xy - y ight)\ = left( x.x + x ight) - left( xy + y ight)\ = xleft( x + 1 ight) - yleft( x + 1 ight)\ = left( x + 1 ight)left( x - y ight)endarray)


LG b

(xz + yz - 5(x + y));

Phương pháp giải:

Áp dụng phương pháp nhóm những hạng tử để xuất hiện thêm nhân tử chung.

Bạn đang xem: Toán lớp 8 bài 47 trang 22

Nhóm 2 hạng tử đầu rồi đặt (z) ra phía bên ngoài để lộ diện nhân tử thông thường (x+y).

Lời giải đưa ra tiết:

(eqalign& ;xz + yz m - 5left( x + y ight) cr & = left( xz + yz m ight) - 5left( x + y ight) cr & = zleft( x + y ight) - 5left( x + y ight) cr & = left( x + y ight)left( z - 5 ight) cr )


LG c

(3x^2 - 3xy - 5x + 5y).

Phương pháp giải:

Áp dụng cách thức nhóm những hạng tử để mở ra nhân tử chung.

Xem thêm: Giọng Baritone - Cách Để Tìm Quãng Giọng Của Bạn

Cách 1: Nhóm hai hạng tử thứ nhất với nhau và hai hạng tử cuối cùng với nhau

Cách 2: nhóm hạng tử thiết bị 1 với thứ 3, nhóm hạng tử thứ hai và sản phẩm 4 

Lời giải đưa ra tiết:

(eqalign& ,,3x^2 - 3xy - 5x + 5y cr & = (3x^2 - 3xy) + left( - 5x + 5y ight) cr & = 3xleft( x - y ight) - 5left( x - y ight) cr & = left( x - y ight)left( 3x - 5 ight) cr )

Cách khác:

(eginarrayl3x^2 - 3xy - 5x + 5y\ = left( 3x^2 - 5x ight) + left( - 3xy + 5y ight)\ = xleft( 3x - 5 ight) - left( 3xy - 5y ight)\ = xleft( 3x - 5 ight) - yleft( 3x - 5 ight)\ = left( 3x - 5 ight)left( x - y ight)endarray) 

inthepasttoys.net


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.4 bên trên 299 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 8 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI ứng dụng ĐỂ coi OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp inthepasttoys.net


gởi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện inthepasttoys.net. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


gởi Hủy quăng quật
Liên hệ cơ chế
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép inthepasttoys.net gởi các thông báo đến các bạn để nhận được các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.