Phương trình tích trong lịch trình Toán lớp 8 bao gồm dạng A(x).B(x) = 0. Bí quyết giải phương trình tích như thế nào?

Tag: Toán 8 Phương Trình Tích

Để giải phương trình tích họ sử dụng phép thay đổi tương đương:

A(x).B(x) = 0 ⇔ A(x) = 0 hoặc B(x) = 0

Cách giải phương trình tích

– bước 1: Đưa phương trình đã mang đến về dạng tổng quả A(x).B(x) = 0 bằng cách:

+ Chuyển toàn bộ các hạng tử của phương trình về vế trái. Khi ấy vế phải bằng 0.

Bạn đang xem: Toán lớp 8 phương trình tích

+ Phân tích nhiều thức sinh hoạt vế bắt buộc thành nhân tử.

– cách 2: Giải phương trình cùng kết luận.

Xem thêm: Kỳ Thi Tốt Nghiệp Thpt 2020: Đề Thi Và Đáp Án Đề Toán Thpt 2020

Ví dụ giải phương trình tích

Tham khảo ví dụ có lời giải dưới đây để biết cách làm.

Ví dụ 1: Giải phương trình

a)

*

*
hoặc
*

*
hoặc
*

Vậy:

*

b)

*

*
hoặc
*

*
hoặc
*
(vô lí)

Vậy:

*

c)

*

*
hoặc
*
hoặc
*

*
 hoặc
*
hoặc
*

Vậy :

*

d)

*

*

*

*
hoặc
*

*
hoặc
*

Vậy

*

Bài tập cơ bản

Bài 1: Giải những phương trình

a) x2 = 1

b) x3 = 27

c) (x – 1)2 – 81 = 0

d) (2x + 3)5 = 32

Bài 2: Giải những phương trình

a) (x + 1 )(2x – 3) = 0

b) (5x -1)(2 – 3x)(x – 1) = 0

c) (x + 3)2(2x + 5) = 0

d) (2x -1)(x +2)9 = 0

Bài 3: Giải các phương trình

a) x2 – 1 +(x +1)(2x – 4) = 0

b) (x + 3)(2x – 5) = x2 – 9

c) 3x3 – 3x = 0

d) (x + 1)2 = (2x + 3)2

Bài tập nâng cao

Giải các phương trình:

1) (x + 2)(x + 4)(x + 6)(x + 8) + 16 = 0

2) x4 + x3 + x + 1 = 4x2

3) (x + 3)4 + (x + 5)4 = 272

4) x2 + y2 = xy