Tài liệu chuẩn chỉnh kiến thức tài năng lớp 1 môn tiếng Việt được biên soạn triển lẵm theo chương trình ban hành của bộ giáo dục đào tạo đủ 35 tuần. Tài liệu chuẩn cho quý thầy cô tìm hiểu thêm để xây đắp giáo án môn học với phương hướng huấn luyện và đào tạo hiệu quả
Bạn đang xem: Tổng hợp kiến thức tiếng việt lớp 1

*

CHUẨN KIẾN THỨC MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1Hướng Dẫn cố kỉnh Thể: Tuần Tên bài xích dạy yêu cầu yêu cầu đạt chú thích - HS khá, giỏi - phân biệt được chữ và âm e luyện nói 4-5 câu bài 1: e - trả lời được 2-3 câu hỏi đơn giản về chuyển phiên quanh nhà đề những bức tranh vào SGK. Tiếp thu kiến thức qua những bức tranh trong SGK - phân biệt được chữ cùng âm b. 1 - Đọc được: be. Bài 2: b - vấn đáp được 2-3 thắc mắc đơn giản về các bức tranh vào SGK. - nhận thấy được vết sắc với thanh sắc. Bài 3: - Đọc được: bé xíu Dấu dung nhan - trả lời được 2-3 câu hỏi đơn giản về những bức tranh vào SGK. - nhận biết được lốt hỏi với thanh hỏi, - tự tuần 2-3 trở bài bác 4: dấu nặng với thanh nặng. đi, GV cần chăm chú 2 vệt hỏi - Đọc được: bẻ, bẹ rèn tư thế hiểu đúng lốt nặng - trả lời được 2-3 câu hỏi đơn giản về những cho HS tranh ảnh trong SGK. - nhận biết được vệt huyền và thanh bài 5: huyền, dấu té và thanh ngã. Lốt huyền - Đọc được: bè, bẽ. Vết sắc - vấn đáp được 2-3 câu hỏi đơn giản về những bức tranh vào SGK. - nhận biết được các âm, chữ e,b với dấu thanh: dấu sắc / vệt hỏi / vệt nặng / dấu bài xích 6: huyền / dấu ngã /. Be,bè,bé, - Đọc được tiếng be kết phù hợp với các dấu bẻ,bẽ,bẹ thanh be,bè,bé,bẻ,bẽ,bẹ - sơn được e,b,bé và những dấu thanh HS khá, xuất sắc bước đầu nhận thấy nghĩa - Đọc được ê,v,bê,ve; từ với dấu ứng dụng một số trong những từ ngữ - Viết được ê,v,bê,ve ( viết được 1/2 số thường dùng qua bài bác 7 dòng hình thức trong vở tập viết, tập một ) tranh minh hoạ nghỉ ngơi ê,v - Luyện nói từ 2 – 3 câu theo công ty đề: bế, SGK; viết được đủ nhỏ nhắn số dòng bề ngoài ở vở tập viết 1 tập một. Tập viết - sơn được những nét cơ bạn dạng theo vở Tập - HS khá, xuất sắc có tuần 1 viết 1, tập tiện thể viết được những 1 Tô những nét nét cơ bản cơ phiên bản Tập viết tuần 2: Tập - Tô với viết được các chữ: e, b, bé xíu theo tô vở Tập viết 1, tập một e, b, béTuần Tên bài bác dạy yêu thương cầu buộc phải đạt chú giải - HS khá,giỏi cách - Đọc được l, h, lê, hè; từ và những câu ứng đầu phân biệt nghĩa dụng một số từ ngữ - Viết được l, h, lê, hè ( viết được ½ số thịnh hành qua bài bác 8: dòng hiện tượng trong vở Tập viết 1, tập tranh ( hình ) minh l, h một ) họa nghỉ ngơi SGK; viết - Luyện nói trường đoản cú 2 – 3 câu theo nhà đề: le, được đầy đủ số dòng le chế độ trong vở Tập viết 1, tập một. - Đọc được o, c, bò, cỏ; trường đoản cú và những câu ứng dụng. Bài 9: - Viết được: o, c, bò, cỏ O, C - Luyện nói từ 2 – 3 câu theo nhà đề: vó bè. - Đọc được ô, ơ, cô, cờ; từ và câu ứng 3 dụng. Bài xích 10: - Viết được: ô, ơ, cô, cờ. Ô, Ơ - Luyện nói trường đoản cú 2 – 3 câu theo công ty đề: bờ hồ - Đọc được ê, v,l, h, o, c, ô, ơ: những từ ngữ, câu vận dụng từ bài bác 7 đến bài bác 11 bài bác 11 - Viết được: ê, v,l, h, o, c, ô, ơ:; những từ Ôn tập ngữ, câu vận dụng từ bài 7 đến bài 11 - Nghe hiểu với kể được một quãng truyện theo tranh kể: hổ. - Đọc được i, a, bi, cá; trường đoản cú và những câu ứng dụng. Bài xích 12: - Viết được: i, a, bi, cá I, a - Luyện nói tự 2 – 3 câu theo công ty đề: lá cờ - Đọc được: n, m, nơ, me; từ cùng câu vận dụng Từ tuần 4 trở đi, bài bác 13 4 - Viết được: n, m, nơ, me HS khá, tốt biết n, m - Luyện nói từ bỏ 2 – 3 câu theo chủ đề: tía đọc trơn tru mẹ, ba má - Đọc được: d,đ, dê,đò; trường đoản cú và các câu ứng dụng Bài 14: - Viết được:d,đ, dê,đò d, đ - Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề: dế, 2 cá cờ, bi ve, lá đa - Đọc được: t,th,tổ,thỏ; trường đoản cú và những câu áp dụng Bài 15 - Viết được: t,th,tổ,thỏ t, th - Luyện nói từ bỏ 2 – 3 câu theo công ty đề: ổ, tổ - Đọc được: i,a,n,m,d,đ,t,th; các từ ngữ áp dụng từ bài 12 đến bài bác 16. Bài bác 16: Viết được: i,a,n,m,d,đ,t,th; những từ ngữ - HS khá, xuất sắc kể Ôn tập áp dụng từ bài xích 12 đến bài xích 16. được 2 – 3 đoạn - Nghe hiểu cùng kể được một quãng truyện truyện theo tranh theo tranh truyện kể: cò đi lò dòTuần Tên bài xích dạy yêu thương cầu đề nghị đạt chú thích Tập viết HS khá, giỏi viết - Viết đúng những chữ: lễ,cọ,bờ,hổ,bi ve tuân 3 được đủ số mẫu kiểu chữ viết thường, kích cỡ vừa theo vở Tập Lễ, cọ khí cụ trong vở viết 1, tập 1. Bờ, hổ Tập viết 1, tập một 4 Tập viết - Viết đúng những chữ: mơ,do,ta,thơ,thợ HS khá, tốt viết tuân 4 mỏ hình dáng chữ viết thường, cỡ vừa theo vở được đủ số dòng mơ, vày Tập viết 1, tập 1. Lao lý trong vở ta, thơ Tập viết 1, tập một - Đọc được: u,ư,nụ,thư; trường đoản cú và những câu ứng dụng Bài 17 - Viết được: u,ư,nụ,thư u, ư - Luyện nói từ bỏ 2 – 3 câu theo công ty đề: tp. Hà nội - Đọc được: x,ch,xe,chó tự và các câu ứng dụng Bài 18 - Viết được: x,ch,xe,chó x, ch - Luyện nói 2 – 3 câu theo nhà đề: xe cộ bò, xe cộ lu, xe ô tô 5 - Đọc được: s, r, sẽ, rễ; trường đoản cú và các câu ứng dụng. Bài bác 19 - Viết được: s, r, sẽ, rễ s,r - Luyện nói tự 2 – 3 câu theo nhà đề: rỗ cá - Đọc được: k, kh, kẻ, khế; từ bỏ và những câu ứng dụng. Bài 20 - Viết được: k, kh, kẻ, khế k, kh - Luyện nói tự 2 – 3 câu theo chủ đề: ù ù, vo vo, vù vù, ro ro, tu tu. - Đọc được: u, ư, x, ch, s, r, k, kh; các từ ngữ ứng dụng từ bài bác 17 đến bài bác 21. 6 bài bác 21 - Viết được: u, ư, x, ch, s, r, k, kh; những HS khá, xuất sắc kể Ôn tập từ ngữ ứng dụng từ bài bác 17 đến bài bác 21. được 2 – 3 đoạn truyện theo tranh 3 - Nghe hiểu cùng kể được một quãng truyện theo tranh truyện kể: thỏ cùng sư tử - Đọc được p, ph, nh, phố xá, bên lá; từ và các câu áp dụng Bài 22 - Viết được: p, ph, nh, phố xá, bên lá p, ph, nh - Luyện nói tự 2 – 3 câu theo chủ đề: chợ, phố, thị xã. - Đọc được: g, gh, con gà ri, ghề gỗ; trường đoản cú và những câu ứng dụng. Bài 23 - Viết được: g, gh, con kê ri, ghề mộc g, gh - Luyện nói trường đoản cú 2 – 3 câu theo chủ đề: con kê ri, kê gô - Đọc được: q, qu, gi, chợ quê, nắm già; từ bỏ và những câu ứng dụng. Bài bác 24 - Viết được: q, qu, gi, chợ quê, cụ công cụ bà q, qu, gi - Luyện nói trường đoản cú 2 – 3 câu theo công ty đề: tiến thưởng quêTuần Tên bài dạy yêu cầu bắt buộc đạt chú giải - Đọc được: ng, ngh, cá ngừ, củ nghệ; từ cùng câu ứng dụng. Bài bác 25 - Viết được: ng, ngh, cá ngừ, củ nghệ ng, ngh - Luyện nói từ 2 – 3 câu theo nhà đề: bê, nghé, bế. 6 - Đọc được: y, tr, y tá, tre ngà: trường đoản cú và những câu ứng dụng. Bài xích 27 - Viết được: y, tr, y tá, tre ngà y, tr - Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề: bên trẻ - Đọc được: p, ph, nh, g, gh, q, qu, gi, ng, ngh, y, tr; các từ ngữ và câu áp dụng từ bài bác 22 đến bài 27. HS khá, giỏi kể bài xích 27 - Viết được: p, ph, nh, g, gh, q, qu, gi, 7 được 2 – 3 đoạn Ôn tập ng, ngh, y, tr; các từ ngữ cùng câu ứng truyện theo tranh dụng - Nghe hiểu cùng kể lại một quãng câu truyện theo tranh truyện kể: tre ngà. - những bước đầu tiên nhận diện được chữ in hoa. Bài 28 - Đọc được câu vận dụng và những chữ in Chữ hay hoa vào câu ứng dụng. Chữ hoa - Luyện nói từ 2 – 3 câu theo nhà đề: ba vì. - Đọc được: ia, lá tía tô; từ và các câu ứng dụng. Bài bác 29 - Viết được: ia, lá tía tô ia - Luyện nói tự 2 – 3 câu theo chủ đề: 4 chia quà. Tập viết HS khá, tốt viết - Viết đúng các chữ: cử tạ, thợ xẻ, chữ tuần 5 được đủ số chiếc số, cá rô, phá cỗ vẻ bên ngoài chữ viết thường, của tự lao lý trong vở độ lớn vừa theo vở Tập viết 1, tập một. Thợ xẻ… Tập viết 1, tập một Tập viết - Viết đúng các chữ: nho khô, nghé ọ, HS khá, giỏi viết tuần 6 chú ý, cá trê, lá mía dạng hình chữ viết được đầy đủ số loại nho khô thường, độ lớn vừa theo vở Tập viết 1, tập qui định trong vở nghé ọ một. Tập viết 1, tập một - Đọc được: ua, ưa, cua bể, ngựa chiến gỗ; từ và các câu ứng dụng. Bài 30 - Viết được: ua, ưa, cua bể, con ngữa gỗ ua, ưa - Luyện nói từ bỏ 2 – 3 câu theo chủ đề: giữa trưa - Đọc được: ia, ua, ưa; những từ ngữ cùng câu ứng dụng từ bài bác 28 đến bài xích 31. - Viết được: ia, ua, ưa; những từ ngữ ứng HS khá, giỏi kể bài 31 8 dụng. được 2-3 đoạn Ôn tập - Nghe hiểu cùng kể lại một quãng truyện truyện theo tranh. Theo tranh truyện kể: Khỉ và rùa. - Đọc được: oi, ai, bên ngói, nhỏ bé gái; trường đoản cú và các câu ứng dụng Bài 32 - Viết được: oi, ai, bên ngói, bé bỏng gái oi, ai - Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề: Sẻ, ri, bói cá, le le.Tuần Tên bài dạy yêu cầu nên đạt chú giải - Đọc được: ôi, ơi, trái ổi, bơi lội; trường đoản cú và các câu ứng dụng. Bài 33 - Viết được: ôi, ơi, trái ổi, bơi lội ôi, ơi - Luyện nói từ 2 – 3 câu theo công ty đề: liên hoan 8 - Đọc được: ui, ưi, đồi núi, giữ hộ thư; tự và những câu ứng dụng Bài 34 - Viết được: ui, ưi - Luyện nói từ bỏ 2 – 3 câu theo công ty đề: Đồi núi - Đọc được: uôi, ươi, nải chuối, múi bưởi; từ với câu ứng dụng. Bài 35 - Viết được: uôi, ươi, nải chuối, múi 9 uôi, ươi bưởi. - Luyện nói từ bỏ 2 – 3 câu theo chủ đề: Chuối, bưởi, vú sữa. - Đọc được: ay,â,ây, mấy bay, nhảy đầm dây; bài bác 36 5 ay,â- ây từ cùng câu ứng dụng. - Viết được: ay,â,ây, mấy bay, nhảy đầm dây - Luyện nói từ bỏ 2 – 3 câu theo chủ đề: Chạy, bay, đi bộ, đi xe. - Đọc được những vần có kết thúc bằng I / y; tự ngữ, câu áp dụng từ bài bác 32 đến bài bác 37. HS khá, xuất sắc kể bài 37 - Viết được những vần, từ ngữ áp dụng từ được 2 – 3 đoạn Ôn tập bài xích 32 đến bài xích 37. Truyện theo tranh - Nghe hiểu cùng kể được một quãng truyện theo tranh nói truyện: Cây khế - Đọc được: eo, ao, chú mèo, ngôi sao; từ cùng đoạn thơ ứng dụng. Bài bác 38 - Viết được: eo, ao, chú mèo, ngôi sao eo,ao - Luyện nói từ 2 – 3 câu theo công ty đề: Gió, may, mưa, bảo,lũ Tập viết HS khá, giỏi viết - Viết đúng những chữ: xưa kia, mùa dưa, tuần 7 được đầy đủ số dòng ngà voi, con gà mái, … giao diện chữ viết thường, xưa kia hình thức trong vở kích thước vừa theo vở Tập viết 1, tập một. Mùa dưa Tập viết 1, tập một. Tập viết HS khá, tốt viết - Viết đúng các chữ: trang bị chơi, tươi cười tuần 8 được đầy đủ số dòng ngày hội, vui vẻ, … đẳng cấp chữ viết thường, thiết bị chơi mức sử dụng trong vở khuôn khổ vừa theo vở Tập viết 1, tập một. Tươi mỉm cười Tập viết 1, tập một - Đọc được: au,âu,cây cau, chiếc cầu; tự và các câu ứng dụng. Bài xích 39 - Viết được: au, âu, cây cau, mẫu cầu au, âu - Luyện nói từ 2 – 3 câu theo công ty đề:Bà cháu 10 - Đọc được: iu, êu, lưỡi rìu, chiếc phễu; từ và câu ứng dụng: bài bác 40 - Viết được: iu, êu - Luyện nói trường đoản cú 2 – 3 câu theo chủ đề: Ai chịu khóTuần Tên bài dạy yêu thương cầu cần đạt chú giải - Đọc được những âm, vần, những từ, câu ứng dụng từ bài xích 1 đến bài bác 40. HS khá, xuất sắc kể Ôn tập - Viết được những âm, vần, các từ áp dụng được 2-3 đoạn từ bài xích 1 đến bài 40. Truyện theo tranh - Nói được 2-3 câu theo chủ đề đã học. 10 - Đọc được các âm, vần, những từ, câu ứng đánh giá dụng từ bài xích 1 đến bài 40, tốc độ 15 giờ đồng hồ / thân phút. Học kì 1 - Viết được các âm, vần, các từ vận dụng từ bài 1 đến bài 40, vận tốc 15 chữ / phút. Bài 41 - Đọc được: iêu, yêu, diều sáo, yêu quý; Từ bài 41 ( nữa 6 iêu, yêu từ và câu ứng dụng. Cuối HKI ) số câu - Viết được: iêu, yêu, diều sáo, thương mến luyện nói tăng trường đoản cú 2- - Luyện nói trường đoản cú 2 – 4 câu theo nhà đề: nhỏ nhắn 4 câu tự giới thiệu. - Đọc được: ưu, ươu, trái lựu, hươu sao; tự và các câu ứng dụng. Bài bác 42 - Viết được: ưu, ươu, trái lựu, hươu ưu, ươu sao - Luyện nói từ 2 – 4 câu theo công ty đề: Hổ, báo, gấu, hươu, nai, voi. - Đọc được những vần có xong xuôi bằng u / o, những từ ngữ, câu áp dụng từ bài bác 38 đến bài xích 43. HS khá, xuất sắc kể bài 43 - Viết được những vần, các từ ngữ ứng dụng được 2-3 đoạn Ôn tập từ bài xích 38 đến bài xích 40. Truyện theo tranh - Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh nói truyện: Sói và cừu - Đọc được: on, an, bà bầu con, bên sàn; từ bỏ và những câu ứng dụng. Bài 44 11 - Viết được: on, an, chị em con, bên sàn on, an - Luyện nói từ bỏ 2 – 4 câu theo nhà đề: bé xíu và các bạn bè. - Đọc được: ân, ă, ăn, chiếc cân, con trăn; từ với câu ứng dụng. Bài bác 45 - Viết được: ân, ă, ăn, mẫu cân, con trăn ân, ă, ăn uống - Luyện nói trường đoản cú 2 – 4 câu theo công ty đề: Nặn đồ chơi Tập viết HS khá, giỏi viết - Viết đúng mẫu chữ: chiếc kéo, trái đào, sáo tuần 9 được đủ số chiếc sậu, lăng líu … vẻ bên ngoài chữ viết thường, cỡ cái kéo, qui định trong vở vừa theo vở Tập viết 1, tập một trái đào Tập viết 1, tập một. Tập viết HS khá, giỏi viết - Viết đúng mẫu chữ: chú cừu, rau củ non, tuần 10 được đầy đủ số dòng thợ hàn, dặn dò … kiểu chữ viết thường, chú cừu phương tiện trong vở cỡ vừa theo vở Tập viết 1, tập một rau củ non Tập viết 1, tập một. - Đọc được: ôn, ơn, bé chồn, sơn ca; từ và câu ứng dụng. Bài xích 46 12 - Viết được: ôn, ơn, bé chồn, sơn ca ôn, ơn - Luyện nói trường đoản cú 2 – 4 câu theo nhà đề: mai sao khôn lớnTuần Tên bài xích dạy yêu cầu cần đạt ghi chú - Đọc được: en, ên, lá sen, con nhện; trường đoản cú và những câu ứng dụng. Bài xích 47 12 - Viết được: en, ên, lá sen, nhỏ nhện en, ên - Luyện nói từ bỏ 2 – 4 câu theo chủ đề: Ben phải, mặt trái, bên trên, bên dưới. 7 - Đọc được: in, un, đèn pin, con giun; từ cùng đoạn thơ ứng dụng. Bài 48 - Viết được: in, un, đèn pin, nhỏ giun in, un - Luyện nói từ 2 – 4 câu theo nhà đề: Nói lời xin lỗi - Đọc được: iên, yên, đèn điện, nhỏ yến; từ và những câu ứng dụng. Bài 49 - Viết được: iên, yên, đèn điện, nhỏ yến iên, lặng - Luyện nói tự 2 – 4 câu theo nhà đề: biển lớn cả - Đọc được: uôn, ươn, chuồn chuồn, vươn vai; từ và những câu ứng dụng. Bài xích 50 - Viết đựơc: uôn, ươn, chuồn chuồn, uôn, ươn vươn vai - Luyện nói từ bỏ 2 – 4 câu theo nhà đề: Chuồn chuồn, châu chấu, cào cào. - Đọc được các vần có dứt bằng n / những từ ngữ, câu ứng dụng từ bài xích 44 đến bài xích 51. HS khá, xuất sắc kể bài xích 51 - Viết được những vần, những từ ngữ ứng được 2-3 đoạn Ôn tập dụng, từ bài xích 44 đến bài xích 51. Truyện theo tranh - Nghe hiểu với kể được một đoạn truyện theo tranh nhắc truyện: chia phần. - Đọc được: ong, ông, chiếc võng, cái sông; từ với đoạn thơ ứng dụng. Bài bác 52 - Viết được: ong, ông, mẫu võng, loại ong, ông sông. - Luyện nói tự 2 – 4 câu theo nhà đề: Đá trơn - Đọc được: ăng, âng, Măng tre, đơn vị 13 tầng;từ và những câu ứng dụng. Bài bác 53 - Viết được: ăng, âng, Măng tre, công ty ăng, âng tầng. - Luyện nói từ bỏ 2 – 4 câu theo công ty đề: Vâng lời cha mẹ. - Đọc được: ung, ưng, bông súng, sừng hươu từ cùng đoạn thơ ứng dụng. Bài 54 - Viết được ung, ưng, bông súng, sừng ung, ưng hươu - Luyện nói từ 2 – 4 câu theo nhà đề: Rừng, thung lũng, suối đèo. - Viết đúng các chữ: nền nhà, công ty in, cá HS khá, giỏi viết Tập viết biển, lặng ngựa, cuộn dây … hình dạng chữ được đầy đủ số cái tuần 11; nền thường, kích cỡ vừa theo vở Tập viết 1, tập mức sử dụng trong vở nhà, nhà in một Tập viết 1, tập mộtTuần Tên bài bác dạy yêu cầu đề xuất đạt ghi chú 8 Tập viết - Viết đúng các chữ: con ông, cây thông, HS khá, xuất sắc viết tuần 12 vầng trăng, cây sung, củ gừng … hình trạng được đủ số dòng13 con ong chữ viết thường, kích cỡ vừa theo vở Tập viết cách thức trong vở cây thông 1, tập một Tập viết 1, tập một - Đọc được: eng, iêng, lưỡi xẻng, trống chiêng; từ bỏ và các câu áp dụng Bài 55 - Viết được: eng, iêng, lưỡi xẻng, trống eng, iêng chiêng. - Luyện nói trường đoản cú 2 – 4 câu theo nhà đề: Ao, hồ, giếng - Đọc được: uông, ương, trái chuông, nhỏ đường; trường đoản cú và những câu vận dụng Bài 56 - Viết được:uông, ương, quả chuông, uông, ương tuyến đường - Luyện nói tự 2 – 4 câu theo nhà đề: Đồng ruộng. - Đọc được: ang, anh, cây bàng, cành chanh; từ và đoạn thơ áp dụng Bài 57 - Viết được: ang, anh, cây bàng, cành ang, anh chanh14 - Luyện nói tự 2 – 4 câu theo công ty đề: Buổi sáng. - Đọc được: inh, ênh, sản phẩm công nghệ vi tính, dòng kênh; tự và những câu ứng dụng Bài 58 - Viết được: inh, ênh, vật dụng vi tính, mẫu inh, ênh kênh; - Luyện nói tự 2 – 4 câu theo công ty đề: thứ cày, máy nổ, máy khau, sản phẩm tính. - Đọc được các vần có chấm dứt bằng ng / nh những từ ngữ, câu áp dụng từ bài bác 52 đến bài xích 59. HS khá, giỏi kể bài 59 - Viết được những vần, những từ ngữ ứng được 2-3 đoạn Ôn tập dụng, từ bài xích 52 đến bài bác 59. Truyện theo tranh - Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh nói truyện: Quạ và Công. - Đọc được: om, am, thôn xóm, rừng tràn; từ bỏ và những cau ứng dụng. Bài 60 - Viết được: om, am, thôn xóm, rừng om, am tràn - Luyện nói từ bỏ 2 – 4 câu theo công ty đề: Nói15 lời cảm ơn. - Đọc được: ăm, âm, nuôi tằm, hái nấm; bài xích 61 trường đoản cú và những câu ứng dụng. ăm, âm - Viết được: ăm, âm, nuôi tằm, hái nấm mèo - Luyện nói từ 2 – 4 câu theo nhà đề: 9 Thứ, ngày, tháng, nămTuần Tên bài xích dạy yêu cầu nên đạt chú giải - Đọc được: ôm, ơm, con tôm, đóng rơm; từ với đoạn thơ ứng dụng. Bài xích 62 - Viết được: ôm, ơm, bé tôm, đóng góp ôm, ơm rơm - Luyện nói trường đoản cú 2 – 4 câu theo công ty đề: bữa ăn - Đọc được: em,êm, bé tem, sao đêm; từ bỏ và những câu ứng dụng. Bài bác 63 - Viết được: em,êm, con tem, sao đêm em, êm 15 - Luyện nói trường đoản cú 2 – 4 câu theo chủ đề: anh chị em em vào nhà. Tập viết - Viết đúng các chữ: công ty trường, buôn HS khá, tốt viết tuần 13 làng, thánh thiện lành, đình làng, bệnh viện … được đầy đủ số dòng nhà trường, thứ hạng chữ viết thường, độ lớn vừa theo vở Tập công cụ trong vở buôn làng mạc viết 1, tập một. Tập viết 1, tập một Tập viết - Viết đúng những chữ: đỏ thắm, mầm non, HS khá, tốt viết tuần 14 chôm chôm, con trẻ em, ghế đệm … thứ hạng chữ được đủ số mẫu Đỏ thắm viết thường, độ lớn vừa theo vở Tập viết 1, pháp luật trong vở thiếu nhi tập một. Tập viết 1, tập một - Đọc được: im, um, chim câu, chùm khăn từ và đoạn thơ ứng dụng. Bài 64 - Viết được: im, um, chim câu, chùm 16 im, um khăn - Luyện nói từ bỏ 2 – 4 câu theo chủ đề: Xanh, đỏ, tím, vàng - Đọc được: iêm, yêm, dừa xiêm, chiếc yếm ‘ từ bỏ và những câu ứng dụng. Bài bác 65 - Viết đọc: iêm, yêm, dừa xiêm, loại yếm iêm, yêm - Luyện nói từ 2 – 4 câu theo công ty đề: điểm mười. - Đọc được: ưom, ươm, cánh buồm, đàn bướm; tự và các câu ứng dụng. - Viết được: ưom, ươm, cánh buồm, bài bác 66 bầy bướm ưom ươm - Luyện nói từ bỏ 2 – 4 câu theo công ty đề: Ong, bướm, chim, cá cảnh. - Đọc được những vần có dứt bằng m; những từ ngữ, câu vận dụng từ bài bác 60 đến bài bác 67. Bài bác 67 - Viết được những vần, những từ ngữ vận dụng HS khá, giỏi kể Ôn tập từ bài xích 60 đến bài 67. được 2-3 đoạn - Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện truyện theo tranh 10 theo tranh truyện kể: Đi tìm kiếm bạn, - Đọc được: ot, at, giờ hót, ca hát; từ cùng đoạn thơ ứng dụng. Bài 68 - Viết được: ot, at, giờ đồng hồ hót, ca hát ot, at - Luyện nói từ bỏ 2 – 4 câu theo chủ đề: con gà gáy, chim hót, bọn chúng em ca hát.Tuần Tên bài dạy yêu thương cầu bắt buộc đạt ghi chú - Đọc được: ăt, ât, cọ mặt, đấu vật; từ và đoạn thơ ứng dụng. Bài 69: - Viết đọc: ăt, ât, cọ mặt, đấu đồ gia dụng ăt, ât - Luyện nói từ bỏ 2 – 4 câu theo nhà đề: Ngày công ty nhật. - Đọc được: ôt, ơt, cột cờ, dòng vợt; từ cùng đoạn thơ ứng dụng. Bài 70: - Viết được: ôt, ơt, cột cờ, dòng vợt ôt, ơt - Luyện nói trường đoản cú 2 – 4 câu theo nhà đề: đầy đủ người xuất sắc bụng. - Đọc được: et, êt banh tét, dệt vải; từ bỏ và những câu ứng dụng. Bài bác 71: - Viết được: et, êt banh tét, dệt vải vóc et, êt - Luyện nói từ bỏ 2 – 4 câu theo chủ đề: 17 Chợ tết. - Đọc được: ut, ưt, cây viết chì, mức gừng; từ cùng đoạn thơ ứng dụng. Bài xích 72 - Viết được: ut, ưt, cây viết chì, mức gừng ut, ưt - Luyện nói từ 2 – 4 câu theo công ty đề: Ngón út, em út, sau rốt. Tập viết - Viết đúng các chữ: thanh kiếm, âu yếm, HS khá, tốt viết tuần 15 cao chuôm, bành ngọt …. Hình trạng chữ viết được đủ số chiếc thanh kiếm thường, kích thước vừa theo vở Tập viết 1, tập phương tiện trong vở quan tâm một Tập viết 1, tập một Tập viết HS khá, giỏi viết - Viết đúng các chữ: xay bột, đường nét chữ, kết tuần 16 được đủ số cái bạn,chim cúc …. đẳng cấp chữ viết thường, cỡ xay bột biện pháp trong vở vừa theo vở Tập viết 1, tập một đường nét chữ Tập viết 1, tập một - Đọc được: it, iêt, trái mít, chữ viết; từ cùng đoạn thơ ứng dụng. Bài 73 18 - Viết được:: it, iêt, trái mít, chữ viết it, iêt - Luyện nói trường đoản cú 2 – 4 câu theo công ty đề: Em tô, vẽ, viết. - Đọc được: uôt, ươt, loài chuột nhắc, lướt ván; từ cùng đoạn thơ ứng dụng. - Viết được: uôt, ươt, con chuột nhắc, lướt bài xích 74 ván uôt ươt - Luyện nói tự 2 – 4 câu theo nhà đề: 11 Chơi mong trượt - Đọc được những vần, trường đoản cú ngữ; câu áp dụng từ bài xích 68 đến bài 75. - Viết được những vần, các từ ngữ vận dụng HS khá, xuất sắc kể bài bác 75 từ bài xích 68 đến bài xích 75. được 2-3 đoạn Ôn tập - Nghe hiểu cùng kể được một đoạn truyện truyện theo tranh theo tranh truyện kể: con chuột nhà và con chuột đồng.Tuần Tên bài dạy yêu cầu đề nghị đạt chú thích - Đọc được: oc, ac, bé sóc, chưng sĩ; từ bỏ và các câu ứng dụng. Bài bác 76 - Viết được: oc, ac, bé sóc, chưng sĩ oc, ac - Luyện nói tự 2 – 4 câu theo chủ đề: Vừa vui vừa học 18 - Đọc được các vần, từ bỏ ngữ; câu áp dụng từ bài 1 đến bài xích 76. Ôn tập - Viết được các vần, các từ ngữ ứng dụng từ bài bác 1 đến bài bác 76. - Nói từ bỏ 2 – 4 câu theo chủ đề đã học: - Đọc được các vần, từ bỏ ngữ, câu ứng dụng theo yêu cầu phải đạt về mức độ kiến đánh giá thức, kĩ năng: đôi mươi tiếng / phút. 19 cuối - Viết được các vần, từ ngữ ứng dụng học kì 1 theo yêu thương cầu yêu cầu đạt về con kiến thức, kĩ năng: 20 tiếng / 15 phút - Đọc được: ăc, âc, mắc áo, trái gấc; từ cùng đoạn thơ ứng dụng. Bài xích 77 - Viết được: ăc, âc, mắc áo, trái gấc ăc, âc - Luyện nói từ 2 – 4 câu theo công ty đề: Ruộng bậc thang. - Đọc được: uc, ưc, đề xuất trục, lực sĩ; từ với đoạn thơ ứng dụng. Bài bác 78 - Viết được: uc, ưc, buộc phải trục, lực sĩ uc, ưc - Luyện nói tự 2 – 4 câu theo công ty đề: Ai ngủ dậy sớm. - Đọc được: ôc, uôc, thợ mộc, ngọn đuốc; từ cùng đoạn thơ ứng dụng. Bài 79 - Viết được: ôc, uôc, thợ mộc, ngọn ôc, uôc đuốc - Luyện nói trường đoản cú 2 – 4 câu theo nhà đề: Tiêm chủng, uống dung dịch - Đọc được: iêc, ươc, xem xiếc. Rước đèn; từ và đoạn thơ ứng dụng. Bài xích 80 - Viết được: iêc, ươc, coi xiếc. Rước iêc, ươc 12 đèn - Luyện nói từ 2 – 4 câu theo nhà đề: Xiếc, múa rối, ca nhạc HS khá, tốt viết Tập viết - Viết đúng các chữ: tuốt lúa, hạt thóc, được đầy đủ số loại tuần 17 màu sắc … mẫu mã chữ viết thường, độ lớn vừa điều khoản trong vở tuốt lúa theo vở Tập viết 1, tập hai. Tập viết 1, tập nhị hạt thóc. HS khá, xuất sắc viết Tập viết - Viết đúng các chữ: bé ốc, song guốc, cá được đầy đủ số chiếc tuần 18 diếc … thứ hạng chữ viết thường, kích cỡ vừa theo biện pháp trong vở nhỏ ốc vở Tập viết 1, tập hai. Tập viết 1, tập hai song guốcTuần Tên bài xích dạy yêu cầu cần đạt ghi chú - Đọc được: ach, cuốn sách, từ với đoạn thơ ứng dụng. Bài bác 81 - Viết được: ach, cuốn sách ach - Luyện nói tự 2 – 4 câu theo chủ đề: giữ gìn sách vở - Đọc được: ich, êch, tờ lịch, nhỏ ếch; từ và đoạn thơ ứng dụng. Bài 82 - Viết được: ich, êch, tờ lịch, con ếch ich, êch. - Luyện nói tự 2 – 4 câu theo chủ đề: chúng em đi du lịch - Đọc được những vần, từ bỏ ngữ, câu áp dụng từ bài xích 77 đến bài bác 83. - Viết được cácvần, từ bỏ ngữ áp dụng từ HS khá, giỏi kể bài xích 83 20 bài 77 đến bài 83. được 2-3 đoạn Ôn tập - Nghe hiểu cùng kể được một đoạn truyện truyện theo tranh theo tranh truyện kể: anh chàng ngốc và bé ngỗng tiến thưởng - Đọc được: op, ap, họp nhóm, múa sạp; từ và đoạn thơ ứng dụng. Bài xích 84 - Viết được: op, ap, họp nhóm, múa sạp op, ap - Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Chóp núi, ngọn cây,tháp chuông. - Đọc được: ăp, âp, cải bắp, cá mập: từ và đoạn thơ ứng dụng. Bài xích 85 - Viết được: ăp, âp, cải bắp, cá phệ ăp, âp - Luyện nói trường đoản cú 2 – 4 câu theo nhà đề: trong cặp sách của em. - Đọc được: op, ơp, hộp sữa, lớp học; từ và đoạn thơ vận dụng 21 bài 86 - Viết được: op, ơp, hộp sữa, lớp học tập ôp, ơp - Luyện nói từ bỏ 2 – 4 câu theo chủ đề: những 13 các bạn lớp em. - Đọc được: ep, ệp, cá chép, đền rồng xếp; từ với đoạn thơ ứng dụng. Bài 87 - Viết được: ep, ệp, cá chép, đền rồng xếp ep, êp - Luyện nói tự 2 – 4 câu theo chủ đề: Xếp sản phẩm vào lớp. - Đọc được: ip, up, bắt nhịp, búp sen; từ và đoạn thơ ứng dụng. Bài 88 - Viết được: ip, up, bắt nhịp, búp sen ip, up - Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: góp đỡ cha mẹ. - Đọc được: iêp, ươp, tấm thiếp, giàn mướp; từ cùng đoạn thơ ứng dụng. - Viết được:: iêp, ươp, tấm thiếp, giàn bài xích 98 mướp iêp, ươp - Luyện nói trường đoản cú 2 – 4 câu theo nhà đề: công việc và nghề nghiệp của cha mẹTuần Tên bài xích dạy yêu cầu đề xuất đạt ghi chú Tập viết HS khá, giỏi viết - Viết đúng những chữ: bập bênh, lớp nhà, tuần 19 được đủ số mẫu xinh đẹp mắt …. Mẫu mã chữ viết thường, kích cỡ vừa bập bênh phương pháp trong vở theo vở Tập viết 1, tập hai. Lợp bên Tập viết 1, tập nhì 21 - GV lựa chọn từ mang đến Tập viết - Viết đúng những chữ đang học trường đoản cú tuần 1 mang đến HS viết trên các đại lý Ôn tập tuần 19 thứ hạng chữ viết thường, kích cỡ vừa. Phần lớn lỗi những em thường xuyên mắc. - Đọc được các vần, trường đoản cú ngữ, câu vận dụng từ bài 84 đến bài 90. HS khá, giỏi kể bài bác 90 - Viết được các vần, tự ngữ vận dụng từ 22 được 2-3 đoạn Ôn tập bài bác 84 đến bài xích 90. Truyện theo tranh - Nghe hiểu cùng kể được một quãng truyện theo tranh truyện kể: Ngỗng cùng tép - Đọc được: oa, oe, họa sĩ, múa xoè; từ với đoạn thư ứng dụng. Bài 91 - Viết được: oa, oe, họa sĩ, múa xoè oa, oe - Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: mức độ khoẻ là vốn quí nhất. - Đọc được: oai, oay, điện thoại, gió xoáy; từ với đoạn thơ ứng dụng. Bài bác 92 - Viết được: oai, oay, năng lượng điện thoại, gió oai, oay xoáy - Luyện nói tự 2 – 4 câu theo nhà đề: Ghế đầu, ghế xoay, ghế tựa. - Đọc được: oan, oăn, giàn khoan, tóc bài 93 xoắn; từ cùng đoạn thơ ứng dụng. Oan, oăn 14 - Viết được: oan, oăn, giàn khoan, tóc xoắn - Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: nhỏ ngoan, trò tốt - Đọc được: oang, oăng, vỡ vạc hoang, bé hoẵng; từ và đoạn thơ ứng dụng. Bài bác 94 - Viết được:: oang, oăng, vỡ lẽ hoang, con oang. Oăng hoẵng - Luyện nói từ bỏ 2 – 4 câu theo chủ đề: Áo choàng, áo len, áo sơ mi. - Đọc được: oanh, oach, doanh trị, thu hoạch; từ với đoạn thơ ứng dụng. Bài bác 95 - Viết được: oanh, oach, doanh trị, thu oanh, oach hoạch - Luyện nói từ bỏ 2 – 4 câu theo chủ đề: bên máy, công ty cửa, doanh trại. 23 - Đọc được: oat, oăt hoạt hình, loắt choắt;từ cùng đoạn thơ ứng dụng. - Viết được: oat, oăt hoạt hình, loắt bài 96 choắt oat, oăt - Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Phim hoạt hìnhTuần Tên bài dạy yêu thương cầu buộc phải đạt ghi chú - Đọc được các vần, tự ngữ, câu ứng dụng từ bài bác 91 đến bài bác 97. - Viết được các vần, tự ngữ vận dụng từ HS khá, tốt kể bài xích 97 bài 91 đến bài xích 97. được 2-3 đoạn Ôn tập - Nghe hiểu và kể được một quãng truyện truyện theo tranh theo tranh truyện kể: Chú con gà trống khôn ngoan - Đọc được: uê, uy, bông huệ, huy hiệu; từ và đoạn thơ ứng dụng. 23 bài bác 98 - Viết được: uê, uy, bông huệ, huy hiệu uê, uy - Luyện nói từ 2 – 4 câu theo công ty đề: Tàu hoả, tàu thuỷ, ô tô, sản phẩm công nghệ bay. - Đọc được: ươ, uya, hươ vòi, tối khuya; từ và đoạn thơ ứng dụng. Bài 99 - Viết được: ươ, uya, hươ vòi, tối ươ, uya khuya - Luyện nói trường đoản cú 2 – 4 câu theo công ty đề: sáng sủa sớm, chiều tối, đêm khuya. - Đọc được uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền; từ và đoạn thơ ứng dụng. 24 bài xích 100 - Viết được: uân, uyên, mùa xuân, uân, uyên bóng chuyền 15 - Luyện nói trường đoản cú 2 – 4 câu theo công ty đề: Em say đắm đọc truyện. - Đọc được: uât, uyêt, sản xuất, chu đáo binh; từ cùng đoạn thơ ứng dụng. Bài 101 - Viết được: uât, uyêt, sản xuất, ưng chuẩn uât, uyêt binh - Luyện nói từ 2 – 4 câu theo nhà đề: Đất nước ta tuyệt đẹp nhất - Đọc được: uynh, uych, phụ huynh, ngã huỵnh; từ với đoạn thơ ứng dụng. Bài xích 102 - Viết được: uynh, uych, phụ huynh, uynh, uych bửa huỵnh - Luyện nói tự 2 – 4 câu theo công ty đề: Dèn dầu, đèn điện, đèn huỳnh quang - Đọc được những vần, từ ngữ, câu áp dụng từ bài bác 98 đến bài 103. - Viết được các vần, từ ngữ ứng dụng từ HS khá, xuất sắc kể bài 103 bài xích 98 đến bài xích 103. được 2-3 đoạn ôn tập - Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện truyện theo tranh theo tranh truyện kể: Truyện nhắc mãi không hết. HS khá, xuất sắc viết Tập viết - Viết đúng các chữ: hòa bình, hí hoáy, được đủ số chiếc tuần 20 khoẻ khoắn,… đẳng cấp chữ viết thường, cỡ luật pháp trong vở hòa bình, vừa theo vở Tập viết 1, tập hai. Tập viết 1, tập nhì hí hoáyTuần Tên bài xích dạy yêu thương cầu yêu cầu đạt chú thích Tập viết HS khá, tốt viết tuần 20 - Viết đúng những chữ: tàu thuỷ, giấy pơ - được đủ số loại 24 tàu thuỷ luya, tuần lễ,… loại chữ viết thường, cỡ chính sách trong vở giấy vừa theo vở Tập viết 1, tập hai. Tập viết 1, tập hai pơ-luya 2. Phần luyện tập tổng hợp - HS khá, xuất sắc tìm - Đọc trơn tuột cả bài. Đọc đúng những từ: cô được tiếng, nói 25 giáo, dạy dỗ em, điều hay, mái trường. được câu cất Tập phát âm Nhà - Hiểu nội dung bài: Ngôi ngôi trường là nơi tiếng bao gồm vần ai, ay; trường emtrường lắp bó, thân mật với bạn học sinh. Biết hỏi đáp theo trả lời được thắc mắc 1 – 2 ( SGK ) chủng loại về ngôi trường lớp của mình - tô được những chữ hoa: A, Ă, Â, B - HS khá, xuất sắc viết - Viết đúng những vần: ai, ay, ao, au; những từ đầy đủ nét, dãn đúng Tập viết: ngữ: Mái trường, điều hay, sao sáng, mai khoảng cách và sơn chữ hoa sau, hình dạng chữ viết thường, kích thước chữ theo vở viết đầy đủ số dòng, số A,Ă,Â,B Tập viết 1, tập nhì ( từng từ ngữ viết được chữ nguyên lý trong tối thiểu 1 lần. ) vở Tập 1, tập hai. 16 - quan sát sách hoặc bảng, chép lại đúng đoạn “ Trường học là …anh em ” 26 chính tả chữ trong khoảng 15 phút. Ngôi trường em - Điền đúng vần ai, ay; chữ c, k vào vị trí trống. Có tác dụng được bài tập 2, 3 ( SGK ) - Đọc trót lọt cả bài. Đọc đúng những từ ngữ: khuyến mãi cháu, lòng yêu, điện thoại tư vấn là, nước non. - Hiểu câu chữ bài: chưng Hồ khôn cùng yêu các - HS khá, giỏi tìm Tập đọc con cháu thiêu nhi và ước ao muốn các cháu được tiếng, nói khuyến mãi ngay cháu học tốt để đổi thay người có lợi cho khu đất được câu đựng nước. Tiếng tất cả vần ao, au. Vấn đáp được câu hỏi 1 – 2 ( SGK ) - học thuộc lòng bài bác thơ - quan sát sách hoặc bảng, chép lại đúng tứ câu thơ bài tặng ngay cháu trong khoảng 15 – 17 phút. Bao gồm tả - Điền đúng chữ l, n vào vị trí trống hoặc tặng kèm cháu dấu hỏi, dấu xẻ vào chữ in nghiêng bài bác tập (2) a hoặc b. - Đọc trót lọt cả bài. Đọc đúng những từ ngữ: Tập đọc quyển vở, nắn nót, viết, ngay lập tức ngắn, khen. - HS khá, xuất sắc biết mẫu nhản - Biết được chức năng của nhãn vở. Từ bỏ viết nhãn vở vở vấn đáp được thắc mắc 1 – 2 ( SGK ) - kể lại được một đoạn mẩu chuyện dựa theo tranh và gợi ý dưới tranh. - HS khá, tốt kể kể chuyện - đọc lời khuyên nhủ của câu chuyện: Chớ được 2 – 3 đoạn Rùa với Thỏ đề xuất chủ quan, kêu ngạo. Của câu chuyệnTuần Tên bài bác dạy yêu cầu đề nghị đạt ghi chú - Đọc suôn sẻ cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: 26 yêu thương nhất, làm bếp cơm, rám nắng. Tập đọcGia - Hiểu câu chữ bài: cảm tình và sự biết Bàn tay mẹđình ơn mẹ của người tiêu dùng nhỏ. Trả lời được thắc mắc 1 – 2 ( SGK ) - đánh được các chữ hoa: C, D, Đ - HS khá, giỏi viết - Viết đúng những vần: an, at, anh, ach; những đều nét, dãn đúng Tập viết tự ngữ: Bàn tay, phân tử thóc, gánh đỡ, sạch khoảng cách và đánh chữ hoa vẫn kiểu chữ viết thường, cỡ chữ theo vở viết đầy đủ số dòng, số C, D, Đ Tập viết 1, tập hai ( từng từ ngữ viết được chữ chính sách trong tối thiểu 1 lần ) vở Tập 1, tập hai. - quan sát sách hoặc bảng, chép lại đúng đoạn “ Hằng ngày,… chậu tả lót đầy ” chính tả 35 chữ trong tầm 15 – 17 phút. Bài xích tay bà mẹ 17 - Điền đúng vần an, at; chữ g, gh vào khu vực trống. Bài bác tập 2, 3 (SGK ) - Đọc suôn sẻ cả bài. Đọc đúng những từ ngữ: khoẻ sảy, khéo sáng, mặt đường trơn, mưa ròng Tập gọi - Hiểu ngôn từ bài: cảm xúc và sự hiếu loại bống thảo của Bống so với mẹ. Vấn đáp được câu hỏi 1 – 2 ( SGK ) - học thuộc lòng bài đồng dao. - quan sát sách hoặc bảng, chép lại đúng bài bác đồng dao chiếc Bống trong vòng 10 – 15 thiết yếu tả phút. Mẫu Bống - Điền đúng vần anh, ach, chữ ng, ngh vào vị trí trống. - bài bác tập 2, 3 ( SGK ) - Đọc trơn tru cả bài tập đọc vẽ ngựa. Đọc đúng các từ: Bao giờ, sao em biết, bức bài kể chuyện Cô tranh. Nhỏ nhắn trùm khăn đỏ Ôn tập - Hiểu ngôn từ bài: Tính vui nhộn của đưa thành bài bác câu chuyện: nhỏ nhắn vẽ ngựa chiến không ra hình con bài viết liên quan cho ngựa. Khi bà hỏi con gì, bé bỏng lại nghĩ về bà phần đông nơi tất cả điều chưa nhận thấy con ngựa lúc nào kiện vấn đáp được câu hỏi 1 – 2 ( SGK ) - Đọc được những bài ứng dụng theo yêu mong đạt về nút độ loài kiến thức, kĩ năng: 25 chất vấn tiếng / phút; trả lời 1 – 2 câu hỏi đơn giản giữa về nội dung bài xích học. Học tập kì II - Viết được các từ ngữ, bài áp dụng theo yêu thương cầu đề nghị đạt về con kiến thức, kĩ năng: 25 tiếng / phút. - Đọc trơn tuột cả bài. Đọc đúng những từ ngữ: 27 hoa ngọc lan, dày, che ló, ngan ngát, - HS khá, giỏi gọiThiên Tập hiểu khắp vườn,… bước đầu tiên biết nghỉ khá ở được tên các loàinhiên Hoa chỗ bao gồm dấu câu. Hoa trong ảnh ( đất Ngọc Lan - Hiểu văn bản bài: Tình cảm yêu quý SGK )nước cây hoa ngọc lan của người tiêu dùng nhỏ. Trả lời được câu hỏi 1 – 2 ( SGK )Tuần Tên bài bác dạy yêu thương cầu đề xuất đạt chú giải - sơn được các chữ hoa: E, Ê, G - HS khá, xuất sắc viết - Viết đúng các vần: ăm, ăp, ươn, ương; những nét, dãn đúng Tập viết các từ ngữ: chăm học, khắp vườn, vườn khoảng cách và 27 tô chữ hoa hoa, bất tỉnh nhân sự hương hình trạng chữ viết thường, kích cỡ viết đủ số dòng, số E, Ê, G chữ theo vỡ Tập viết 1, tập hai ( mỗi từ chữ hình thức trong ngữ viết được ít nhất 1 lần ) vở Tập 1, tập hai. - quan sát sách hoặc bảng, chép lại đúng bài xích Chính tả 18 đơn vị bà đơn vị bà ngoại: 27 chữ trong khoảng 10 – nước ngoài 15 phút. - Điền đúng vần ăm, ăp; chữ c, k vào nơi trống. Bài tập 2, 3 ( SGK ) - Đọc trơn tru cả bài. Đọc đúng những từ ngữ: dậy sớm, ra vườn, lên đồi, đất trời, ngóng đón. Bước đầu biết nghỉ tương đối ở cuối mỗi Tập đọc chiếc thơ, khổ thơ. HS khá, giỏi học Ai dậy mau chóng - Hiểu ngôn từ bài: Ai dậy sớm new thuộc lòng bài xích thơ. Thấy hết được cảnh quan của đất trời. Trả lời thắc mắc tìm hiểu bài xích ( SGK ) - học thuộc lòng tối thiểu 1 khổ thơ. - nhìn sách hoặc bảng, chép lại đúng bài xích Câu đố về con ong: 16 chữ trong tầm Chính tả 8 – 10 phút. Câu đố - Điền đúng chữ: ch, tr, v, d hoặc gi vào địa điểm trống. Bài xích tập ( 2 ) a hoặc b - Đọc trót lọt cả bài. Đọc đúng những từ ngữ: chộp được, hoảng lắm, nén sợ, lễ phép. Bước đầu biết nghỉ hơi ở đoạn có vết câu. Tập đọc: - Hiểu ngôn từ bài: Sự thông minh, Mưu chú Sẻ cấp tốc trí của Sẻ đã khiến cho chú hoàn toàn có thể tự cứu vãn mình thoát nạn. Trả lời câu hỏi 1 – 2 ( SGK ) - kể lại được một đoạn mẩu truyện dựa theo tranh và nhắc nhở dưới tranh. đề cập chuyện - Hiểu nội dung của câu chuyện: Trí phoán đoán khôn của con tín đồ giúp bé người quản lý được môn loài. - Đọc trót lọt cả bài. Đọc đúng những từ ngữ: mặt hàng xoan, xao xuyến, lảnh lót, thơm phức, mộc mạc, ngõ. Những bước đầu tiên biết ngủ 28 Tập đọc hơi làm việc cuối loại thơ, khổ thơ.Gia ngôi nhà - Hiểu câu chữ bài: tình cảm của bạnđình nhỏ với ngôi nhà. Trả lời được câu hỏi 1 – 2 ( SGK )Tuần Tên bài xích dạy yêu thương cầu cần đạt ghi chú - đánh được các chữ hoa: H, I, K - Viết đúng những vần: iêt, uyêt, iêu, yêu 28 Tập viết những từ ngữ: hiếu thảo, yêu mến, ngoan - HS khá, tốt viết tô chữ hoa ngoãn, giành giải hình trạng chữ viết thường, cỡ phần đông nét, dãn đúng H,I,K khoảng cách và 19 viết đầy đủ số dòng, số chữ theo tan vỡ Tập viết 1, tập nhì ( từng từ chữ nguyên tắc trong ngữ viết được ít nhất 1 lần ) vở Tập 1, tập hai. - chú ý sách hoặc bảng, chép lại đúng khổ thơ 3 bài bác Ngôi nhà trong tầm 10 – 12 chính tả phút. Căn nhà - Điền đúng vần iêu xuất xắc yêu; chữ c hay chữ k vào địa điểm trống bài xích tập 2 – 3 ( SGK ) - Đọc trơn tru cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: lần nào, luôn luôn luôn, về phép, vững vàng. Bước đầu tiên biết nghỉ hơi ở cuối mỗi cái HS khá, tốt học Tập hiểu thơ, khổ thơ. Nằm trong lòng cả bài bác Quà Của cha - Hiểu câu chữ bài: tía là cỗ đội bên cạnh thơ đảo xa, tía rất nhớ với yêu em. Trả lồi câu hỏi 1, 2 ( SGK ) - học tập thuộc lòng một khổ của bài xích thơ. - nhìn sách hoặc bảng, chép lại đúng khổ thơ 2 bài Quà của bố khoảng tầm 10 – 12 bao gồm tả phút. Kim cương Của cha - Điền đúng vần s giỏi x; Vần im tuyệt iêm vào địa điểm trống bài xích tập 2a cùng 2b - Đọc trơn cả bài. Đọc đúng những từ ngữ: Khóc oà, hoảng hốt, cắt bánh, đứt tay. Tập đọc những bước đầu biết nghỉ hơi tại vị trí có vệt câu. Vì bây giờ - Hiểu văn bản bài: Cậu bé xíu làm nũng chị em mẹ bắt đầu về phải đợi bà mẹ về mới khóc. Trả lời thắc mắc 1,2 ( SGK ) - nói lại được một đoạn câu chuyện dựa nhắc chuyện theo tranh và gợi nhắc dưới tranh. HS khá, giỏi kể bông hoa - hiểu câu chữ câu chuyện: Lòng hiếu được tổng thể câu cúc white thảo của cô nhỏ nhắn làm mang đến đất trời cũng cảm chuyện theo tranh động, giúp cô chữa trị khỏi căn bệnh cho mẹ. - Đọc suôn sẻ cả bài. Đọc đúng những từ ngữ: xanh mát, ngan ngát, thanh khiết, dệt lại.

Xem thêm: Tại Sao Triều Đình Huế Kí Hiệp Ước Giáp Tuất (1874)? Tại Sao Triều Đình Huế Kí Hiệp Ước Giáp Tuất

Tập đọc những bước đầu biết ngủ hơi ở chỗ có vệt câu. Đầm sen - Hiểu ngôn từ bài: Vẻ đẹp mắt của lá, hoa, 29 hương nhan sắc loài sen.Thiên - trả lời được câu hỏi 1, 2 ( SGK )nhiên - sơn được những chữ hoa: L, M, N HS khá, giỏi viết Đất - Viết đúng các vần, en, oen, ong, oong; các nét, dãn đúngnước Tập viết các từ ngữ: hoa sen, nhoẻn cười, trong khoảng cách và đánh chữ hoa xanh, cải xoong loại chữ viết thường, khuôn khổ viết đầy đủ số dòng, số L, M, N chữ theo vở Tập viết 1, tập nhị ( mỗi từ chữ hình thức trong ngữ viết được ít nhất 1 lần vở Tập viết 1, tập nhị 20