Kiến thức cơ bản hóa học tập 10 học kì 2 gồm các kiến thức trọng tâm 10 chương halogen, oxi - lưu lại huỳnh, cân đối hóa học và tốc độ phản ứng. Mời các bạn cùng xem thêm nhé.!


*
byIt"s me

Kiến thức cơ bạn dạng hóa học tập 10 học tập kì 2 gồm những kiến thức trọng tâm 10 chương halogen, oxi – lưu huỳnh, cân đối hóa học tập và tốc độ phản ứng. Mời các bạn cùng xem thêm nhé.! Kiến thức cơ bạn dạng hóa học tập 10 học tập kì 2


Kiến thức cơ bạn dạng hóa học tập 10 học tập kì 2

*
Kiến thức cơ phiên bản hóa học tập 10 học kì 2

KIẾN THỨC CƠ BẢN HÓA HỌC 10 HỌC KỲ 2

CHƯƠNG 5: NHÓM HALOGENI. địa chỉ trong bảng HTTH những nguyên tố.

Bạn đang xem: Tổng hợp lý thuyết hóa 10 học kì 2

– tất cả có các nguyên tố 9F 17Cl 35Br 53I 85At. Phân tử dạng X2 như F2 khí màu sắc lục nhạt, Cl2 khí màu vàng lục, Br2 lỏng gray clolor đỏ, I2 tinh thể tím.


– F gồm độ âm điện lớn số 1 , chỉ gồm số oxi hoá –1. Các halogen sót lại ngoài số oxi hoá –1 còn có số oxi hoá dương như +1 , +3 , +5 , +7

Tính chảy của muối hạt bạc: AgF  AgCl¯ AgBr¯  AgI¯

tan nhiều trắng  vàng lục  đá quý đậm

Kiến thức cơ phiên bản hóa học 10 học kì 2

II. đặc điểm hoá học của các đơn chất: Tính oxi hoá F2 > Cl2 > Br2 > I2

Phản ứngF2Cl2Br2I2
 

Kim loại

Oxi hoá tất cả các sắt kẽm kim loại => muối bột floruaOxi hoá đa số kim loại, yêu cầu đun nóng

Na + Cl2 2NaCl

2Fe + 3Cl2 2FeCl3

Oxi hoá nhiều kim loại, yêu cầu đun nóng

2Na + Br2 2NaBr

2Al + 3Br22AlBr3

 

Oxi hoá những kim loại, chỉ xảy ra khi làm cho nóng hoặc gồm xúc tác

2Al +3I2 2AlI3

xt là H2O

khí hidrohỗn vừa lòng H2, F2 nổ táo bạo trong láng tối.

Xem thêm: Top 15 Hai Vật Nhiễm Điện Cùng Loại Thì Như Thế Nào, Các Vật Nhiễm Điện Khác Loại Thì ……

H2 + F2 → 2HF

 

Cần tất cả ánh sáng, nổ

H2 + Cl2 2HCl

 

Cần ánh sáng cao

H2 + Br2 2HBr ­

Cần nhiệt độ cao hơn, xúc tác

H2 + I2 2 HI

nướckhí flo phản nghịch ứng mãnh liệt với nước, ở ánh nắng mặt trời thường

2F2 + 2H2O → 4HF + O2

Cl+H2OHCl+HClO (Axit hipoclorơ)

Phản ứng chậm hơn Clo

Br2+H2O HBr+ HBrO

Hầu như không tác dụng
Kiến thức cơ phiên bản hóa học 10 học tập kì 2

III. Điều chế các halogen

F2Cl2Br2I2
Điện phân hỗn hợp KF và HFa. Trong chống thí nghiệm

Cho HCl đậm đặc công dụng với những chất ôxi hóa mạnh

2KMnO4 + 16HCl 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2  + 8H2O

MnO2 + 4HCl MnCl2 + Cl2 + 2H2O

b. Trong công nghiệp: dùng phương pháp điện phân

2NaCl + 2H2OH2 + 2NaOH + Cl2

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2

NaBr gồm trong rong biển

Sản xuất I2 trường đoản cú rong biển
a. Nhận biết: Dùng Ag+ (AgNO3) để nhận ra các cội halogenua.