Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Tra từ điển anh việt

*
*
*

Từ điển Anh Việt.English-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu vớt từ điển WordNet, từ điển Collocation. Tra cứu nghữ pháp

Bạn tất cả thể cài đặt app phần mềm từ điển bên trên Windows nhằm tra từ bỏ điển thuận tiện khi phát âm văn phiên bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem phía dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
trường đoản cú điển a walking (living) dictionary: trường đoản cú điển sống, người học rộng lớn biết các (định ngữ) có đặc điểm từ điển, có đặc thù sách vở a dictionary style: văn sách vở dictionary English: giờ đồng hồ Anh sách vở
thư mục
contents dictionary entry : điểm vào thư mục chương trình
trường đoản cú điển
IRDS (information resource dictionary system) : khối hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
automatic dictionary : tự điển tự động
composite external symbol dictionary : từ điển ký kết hiệu ngoài phối kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : từ điển cam kết hiệu ngoài tinh vi
computer dictionary : từ điển laptop
descriptor dictionary : trường đoản cú điển biểu hiện
dictionary code : mã từ bỏ điển
dictionary order : vật dụng tự trường đoản cú điển
electronic commerce dictionary : từ bỏ điển năng lượng điện tử
external symbol dictionary : từ điển ký kết kiệu không tính
frequency dictionary : trường đoản cú điển gia tốc
information resource dictionary (IRD) : trường đoản cú điển nguồn thông tin
information resource dictionary schema : sơ đồ từ điển nguồn tin tức
information resource dictionary system (IRDS) : hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
integrated data dictionary : trường đoản cú điển tài liệu tích hợp
machine dictionary : từ bỏ điển thứ
main dictionary : từ bỏ điển chính
mechanical dictionary : trường đoản cú điển cơ giới
relocation dictionary : từ bỏ điển chuyển vị
relocation dictionary : từ điển chuyển vị trí
relocation dictionary : từ bỏ điển xác định lại
relocation dictionary : trường đoản cú điển tái định vị
reverse code dictionary : trường đoản cú điền mã ngược
Lĩnh vực: điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
tự điểm nguồn thông tin

*

*Xem thêm: Phát Biểu Cảm Bánh Trôi Nước Lớp 7 Hồ Xuân Hương, Cảm Nghĩ Về Bài Bánh Trôi Nước Ngắn Gọn Nhất

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided khổng lồ consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how to lớn use dictionaries | compile, write | edit | publish