Bài kiêm tra Trắc nghiệm Toán 12 Ôn tập chương 2Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit với nội dung các thắc mắc xoay quanh rút gọn, đổi khác các biểu thức, tính đạo hàm, phân biệt các đặc điểm của hàm số lũy thừa, hàm số mũ cùng hàm số lôgarit, giải phương trình - bất phương trình mũ và logarit để giúp các em rèn luyện, cũng cố tài năng giải bài xích tập từ bỏ cơ bạn dạng đến nâng cao.

Bạn đang xem: Bộ đề kiểm tra giải tích 12


Câu 1:

Cho biểu thức(P = sqrt<3>x^2sqrt xsqrt<5>x^3 .)Mệnh đề nào dưới đây đúng?


A.(P = x^frac1415)B.(P = x^frac1736)C.(P = x^frac1315)D.(P = x^frac1615)
A.(x in left( - infty ;0 ight) cup left( 2; + infty ight))B.(x in (-2;0))C.(x in (0;2))D.(x in left( - infty ; - 2 ight) cup left( 0; + infty ight))
A.(f"left( x ight) = sqrt 2 cos left( x + fracpi 4 ight).e^x)B.(f"left( x ight) = sqrt 2 sinleft( x + fracpi 4 ight).e^x)C.(f"left( x ight) = sin left( x - fracpi 4 ight).e^x)D.(f"left( x ight) = frac1sqrt 2 cos left( x - fracpi 4 ight).e^x)

Câu 5:

Tập giá trị của tham số m để phương trình(5.16^x - 2.81^x = m.36^x)có đúng một nghiệm?


A.(m in left( - infty ; - sqrt 2 ight) cup left( sqrt 2 ; + infty ight))B.(m in left( 0; + infty ight))C.(m in mathbbR)D.(m in emptyset )

Câu 6:

Tìm tập nghiệm S của bất phương trình(log _fracpi 4left( x^2 + 1 ight)


A.(S = left( - 2; - 1 ight))B.(S = left( - 2; + infty ight))C.(S = left( 3; + infty ight) cup left( - 2; - 1 ight))D.

Xem thêm: Trịnh Văn Quyết Là Ai - Tại Sao Không Phải Người Được Ông Quyết Ủy Quyền

(S = left( 3; + infty ight))

Câu 7:

Cho 3 số thực dương a, b, c khác 1. Đồ thị hàm số(y = log _ax;y = log _bx)như hình vẽ.

Khẳng định nào sau đấy là đúng?

*


A.(log_690 = frac2b - 1a + b)B.(log_690 = fracb+1a + b)C.(log_690 = frac2b +1a + b)D.(log_690 = frac2b + 1a +2 b)

Câu 9:

Cho a, b, c là những số thực dương thỏa mãn(b = log a + 1,c = log b + 2.)Khẳng định như thế nào sau đây là đúng?


A.(log fracab = b + c + 1)B.(log left( ab ight) = b + c - 3)C.(log left( ab ight) = left( b - 1 ight)left( c - 2 ight))D.(log left( ab ight) = fracb - 1c - 2)

Câu 10:

Tìm m để phương trình(3^x^2 - 4.5^x + m = 3)có 2 nghiệm phân biệt thỏa mãn phương trình(left| x_1 - x_2 ight| = log _35)

.​*


Toán 12

Lý thuyết Toán 12

Giải bài bác tập SGK Toán 12

Giải BT sách cải thiện Toán 12

Trắc nghiệm Toán 12

Giải tích 12 Chương 4

Đề thi HK2 môn Toán 12


Ngữ văn 12

Lý thuyết Ngữ Văn 12

Soạn văn 12

Soạn văn 12 (ngắn gọn)

Văn chủng loại 12

Hồn Trương Ba, da hàng thịt

Đề thi HK2 môn Ngữ Văn 12


Tiếng Anh 12

Giải bài xích Tiếng Anh 12

Giải bài Tiếng Anh 12 (Mới)

Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 12

Unit 16 Lớp 12

Tiếng Anh 12 mới Unit 9

Đề thi HK2 môn giờ Anh 12


Vật lý 12

Lý thuyết vật dụng Lý 12

Giải bài bác tập SGK trang bị Lý 12

Giải BT sách cải thiện Vật Lý 12

Trắc nghiệm đồ Lý 12

Vật lý 12 Chương 7

Đề thi HK2 môn trang bị Lý 12


Hoá học 12

Lý thuyết Hóa 12

Giải bài tập SGK Hóa 12

Giải BT sách cải thiện Hóa 12

Trắc nghiệm Hóa 12

Hoá học tập 12 Chương 8

Đề thi HK2 môn Hóa 12


Sinh học tập 12

Lý thuyết Sinh 12

Giải bài tập SGK Sinh 12

Giải BT sách nâng cao Sinh 12

Trắc nghiệm Sinh 12

Ôn tập Sinh 12 Chương 8 + 9 + 10

Đề thi HK2 môn Sinh 12


Lịch sử 12

Lý thuyết lịch sử vẻ vang 12

Giải bài tập SGK lịch sử vẻ vang 12

Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 12

Lịch Sử 12 Chương 5 lịch sử dân tộc VN

Đề thi HK2 môn lịch sử vẻ vang 12


Địa lý 12

Lý thuyết Địa lý 12

Giải bài tập SGK Địa lý 12

Trắc nghiệm Địa lý 12

Địa Lý 12 Địa Lý Địa Phương

Đề thi HK2 môn Địa lý 12


GDCD 12

Lý thuyết GDCD 12

Giải bài xích tập SGK GDCD 12

Trắc nghiệm GDCD 12

GDCD 12 học tập kì 2

Đề thi HK2 môn GDCD 12


Công nghệ 12

Lý thuyết technology 12

Giải bài tập SGK công nghệ 12

Trắc nghiệm công nghệ 12

Công nghệ 12 Chương 6

Đề thi HK2 môn technology 12


Tin học 12

Lý thuyết Tin học 12

Giải bài bác tập SGK Tin học 12

Trắc nghiệm Tin học 12

Tin học 12 Chương 4

Đề thi HK2 môn Tin học tập 12


Xem các nhất tuần

Đề thi thử THPT đất nước 2022

Đề thi trung học phổ thông QG 2022 môn thiết bị lý

Đề thi thpt QG 2022 môn Hóa

Đề thi thpt QG 2022 môn Sinh

Đề thi thpt QG 2022 môn Sử

Đề thi trung học phổ thông QG 2022 môn Địa

Đề thi trung học phổ thông QG 2022 môn GDCD

Đề thi trung học phổ thông QG 2022 môn Toán

Đề thi trung học phổ thông QG 2022 môn tiếng Anh

Đề thi thpt QG 2022 môn Ngữ Văn

Đề thi thân HK1 lớp 12

Đề thi giữa HK2 lớp 12

Đề thi HK1 lớp 12

Đề thi HK2 lớp 12

Đề cưng cửng HK2 lớp 12

Tin học 12 bài bác 10: Cơ sở tài liệu quan hệ

Tây Tiến

Việt Bắc

Đất Nước

Vợ ông xã A Phủ

Vợ Nhặt

Rừng xà nu

Chiếc thuyền không tính xa

Tiếng Anh Lớp 12 Unit 16


*

Kết nối với bọn chúng tôi


*
*

TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - máy 7: từ bỏ 08h30 - 21h00

inthepasttoys.net.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị công ty quản: công ty Cổ Phần giáo dục đào tạo HỌC 247


Chịu nhiệm vụ nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc doanh nghiệp CP giáo dục đào tạo Học 247