Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Bài tập trắc nghiệm Đại số với Giải tích 11Bài 1: Hàm số lượng giácBài 2: Phương trình lượng giác cơ bảnBài 3: một vài phương trình lượng giác hay gặpÔn tập chương 1Bài 1: luật lệ đếmBài 2: hoạn - Chỉnh đúng theo - Tổ hợpBài 3: Nhị thức Niu-tơnBài 4: Phép test và biến chuyển cốBài 5: phần trăm của trở thành cốÔn tập chương 2 bài xích 1-2: phương thức quy nạp toán học tập - dãy sốBài 3: cấp cho số cộngBài 4: cấp số nhânÔn tập chương 3Bài 1: giới hạn của dãy sốBài 2: số lượng giới hạn của hàm sốBài 3: Hàm số liên tụcÔn tập chương 4Bài 1: Định nghĩa và chân thành và ý nghĩa của đạo hàmBài 2: những quy tắc tính đạo hàmBài 3: Đạo hàm của các hàm số lượng giácBài 4: Vi phânBài 5: Đạo hàm cấp haiÔn tập chương 5Ôn tập cuối năm
80 bài tập trắc nghiệm Toán 11 Chương 3 (có đáp án): dãy số
Trang trước
Trang sau

80 bài xích tập trắc nghiệm Toán 11 Chương 3 (có đáp án): dãy số

Để học xuất sắc Đại Số với Giải tích lớp 11, dưới đấy là mục lục các bài tập trắc nghiệm Đại số với Giải tích 11 Chương 3: hàng số - cấp cho số cộng và cấp số nhân. Các bạn vào tên bài xích để theo dõi và quan sát phần bài tập và thắc mắc trắc nghiệm có đáp án tương ứng.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm chương 3 đại số 11


Trắc nghiệm phương thức quy hấp thụ toán học tập - hàng số tất cả đáp án

Câu 1: chứng minh rằng với đa số số nguyên n, ta có:

*

Hiển thị đáp án

*

Vậy (1) đúng với n = k + 1. Cho nên theo nguyên lí quy nạp, (1) đúng với tất cả số nguyên dương n.

Chọn đáp án


Câu 2: Với từng số nguyên dương n, điện thoại tư vấn un = 9n - 1. Chứng tỏ rằng với mọi số nguyên dương n thì un luôn luôn chia hết mang lại 8.

Hiển thị đáp án

* Ta có u1 = 91 - 1 = 8 phân tách hết cho 8 (đúng với n = 1).

* mang sử uk = 9k - 1 phân tách hết cho 8.

Ta cần minh chứng uk + 1 = 9k + 1 - 1 phân tách hết mang đến 8.

Thật vậy, ta có:

uk + 1 = 9k + 1 - 1 = 9.9k - 1 = 9(9k - 1) + 8 = 9uk + 8.

Vì 9uk và 8 đa số chia hết đến 8, buộc phải uk + 1 cũng chia hết cho 8.

Vậy với tất cả số nguyên dương n thì un chia hết cho 8.

* với n = 2 ta tất cả 22+1 > 2.2 + 3 ⇔ 8 > 7 (đúng).

Vậy (*) đúng cùng với n = 2 .

* trả sử với n = k, k ≥ 2 thì (*) đúng, tất cả nghĩa ta có: 2k + 1 > 2k + 3 (1).

* Ta phải minh chứng (*) đúng cùng với n = k + 1, bao gồm nghĩa ta đề nghị chứng minh:

2k + 2 > 2(k + 1) + 3

Thật vậy, nhân nhì vế của (1) cùng với 2 ta được:

2.2k + 1 > 2(2k + 3) ⇔ 2k + 2 > 4k + 6 > 2k + 5.

(vì 4k + 6 > 4k + 5 > 2k + 5)

Hay 2k + 2 > 2(k + 1)+ 3

Vậy (*) đúng với n = k + 1.

Do kia theo nguyên lí quy nạp, (*) đúng với đa số số nguyên dương n ≥ 3 .
Câu 4: Tìm cách làm tính số hạng tổng quát un theo n của dãy số sau

*

A. Un = 3n + n2 -1

B. Un = 2n + 1

C. Un = 4n - 10

D. Đáp án khác

Hiển thị đáp án

*

Chọn giải đáp


Câu 5: Xét tính tăng giảm của hàng số (un) biết:

*

A. Hàng số tăng

B. Hàng số giảm

C. Hàng số ko tăng không giảm

D. Dãy số không đổi.

Hiển thị đáp án

*

Chọn câu trả lời B


Câu 6: Xét tính tăng hay giảm và bị ngăn của dãy số :

*

A. Dãy số giảm, bị ngăn trên

B. Dãy số tăng, bị ngăn dưới

C. Dãy số tăng, bị chặn.

D. Hàng số giảm, bị ngăn dưới.

Hiển thị đáp án

*

Chọn đáp án C


Câu 7: mang đến dãy số (un) gồm số hạng tổng thể

*
. Số 167/84 là số hạng thiết bị mấy?

A. 300.

B. 212.

C. 250.

D. 249.

Hiển thị đáp án

*

Chọn giải đáp C


Câu 10: Tìm phương pháp tính số hạng bao quát un theo n của hàng số sau

*

A. Un = n2 - 3n + 10

B. Un = 2n

C. Un = 2n

D. Un = n + 2

Hiển thị đáp án

Trắc nghiệm cung cấp số cộng gồm đáp án

Câu 1: dãy số (un) liệu có phải là cấp số cộng không ? Nếu buộc phải hãy khẳng định số công không đúng d, biết rẳng

a. Un = 2n + 3

A. D = -2

B. D = 3

C. D = 5

D. D = 2

b. Un = -3n + 1

A. D = -2

B. D = 3

C. D = -3

D. D = 1

c. Un = n2 + 1

A. D = Ø

B. D = 3

C. D = -3

D. D = 1

d. Un = 2/n

A. D = Ø

B. D = 1/2

C. D = -3

D. D = 1

Hiển thị đáp án

Câu 2: Cho cấp số cộng bao gồm 8 số hạng. Số hạng đầu bằng 3 số hạng cuối bằng 24. Tính tổng những số hạng này

A. 105

B. 27

C. 108

D. 111

Hiển thị đáp án

Câu 3: mang đến một cấp số cộng gồm u1 = -3; u6 = 27. Tìm kiếm d ?

A. D = 5

B. D = 7

C. D = 6

D. D = 8

Hiển thị đáp án

Câu 4: mang lại 4 số lập thành cấp số cộng. Tổng của chúng bằng 22. Tổng những bình phương của chúng bằng 166. Tổng các lập phương của chúng bởi :

A. 22

B. 166

C. 1752

D. 1408

Hiển thị đáp án

Câu 5: Cho cấp số cùng (un) có: u1 = -0,1; d = 0,1. Số hạng trang bị 7 của cấp cho số cộng này là:

A. 1,6

B. 6

C. 0,5

D. 0,6

Hiển thị đáp án

Câu 6: Cho cấp số cộng (un) thỏa:

*

a. Khẳng định công thức bao quát của cung cấp số

A. Un = 3n - 2

B. Un = 3n - 4

C. Un = 3n - 3

D. Un = 3n - 1

b. Tính S = u1 + u4 + u7 +...+ u2011.

A. S = 673015

B. S = 67334134

C. S = 673044

D. S = 141

Hiển thị đáp án

Câu 7: đến hai cung cấp số cộng (un): 4, 7, 10, 13, 16, ...và (vn):1, 6, 11, 16, 21, ...Hỏi trong 100 số hạng trước tiên của mỗi cung cấp số cộng , tất cả bao nhiêu số hạng chung?

A.10

B. đôi mươi

C. 30

D. 40

Hiển thị đáp án

*

Ứng với 20 giá trị của t cho 20 giá trị của n và đôi mươi giá trị của k.

Vậy có đôi mươi số hạng chung của nhì dãy

Chọn giải đáp B


Câu 8: Cho cấp số cộng (un) thỏa mãn:

*
.

a. Tính số hạng lắp thêm 100 của cấp cho số ;

A. - 243

B. - 295

C. - 231

D. - 294

b. Tính tổng 15 số hạng đầu của cung cấp số ;

A. - 244

B. - 274

C. - 253

D. - 285

Hiển thị đáp án

Câu 9: tía số hạng liên tiếp của một cấp số cộng gồm tổng bằng -9 với tổng những bình phương của chúng bởi 29. Search số hạng thứ nhất

A. -3 hoặc – 6

B. – 4 hoặc -2

C. -1 hoặc -5

D. -4 hoặc - 7

Hiển thị đáp án

Câu 10: đến tam giác ABC biết 3 góc của tam giác lập thành một cấp số cộng và tất cả góc bé dại nhất bằng 25°. Kiếm tìm 2 góc còn lại?

A. 65° ; 90°.

B. 75° ; 80°.

C. 60° ; 95°.

Xem thêm: Sim * 6368 Là Gì ? Ý Nghĩa Thiêng Liêng Của Con Số Thiên Thần 8386

D. 55°; 100°.

Hiển thị đáp án

Giới thiệu kênh Youtube inthepasttoys.net


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, inthepasttoys.net HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học giỏi 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.inthepasttoys.net