Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 12 bài 21 (có đáp án): thiết kế Chủ nghĩa buôn bản hội ở miền bắc bộ (phần 1)

A. Miền Bắc trọn vẹn giải phóng.

B. Tw Đảng và chính phủ nước nhà trở về Thủ đô.

C. Quân ta tiến vào tiếp quản Thủ đô.

D. Tên quân nhân Pháp sau cuối rút ngoài Việt Nam.

Hiển thị đáp án

Câu 2.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm lịch sử bài 21 lớp 12

Pháp triển khai rút quân khỏi miền nam bộ Việt nam giới trong bối cảnh nào ?

A. Toàn bộ mọi quy định được khí cụ tại hiệp định đã được hoàn tất.

B. Pháp vẫn hoàn tất chuyển nhượng bàn giao mọi trách nhiệm thi hành hiệp định Giơ– ne–vơ cho chính quyền Bửu Lộc.

C. Pháp đang xúc tiến mọi việc cho công việc thống nhất đất nước bằng con đường tổng tuyển cử hai miền.

D. Rất nhiều pháp luật ghi trong hiệp định Giơ-ne-vơ chưa được hoàn tất.

Hiển thị đáp án

Câu 3. Điền từ không đủ trong lời nói sau của ngoại trưởng Đa-lét (Mĩ): Từ ni về sau, vấn đề bức thiết chưa phải là than nuối tiếc dĩ vãng, mà là tận dụng thời cơ để câu hỏi thất thủ Bắc nước ta không mở đường cho ..... Bành trướng sống Đông phái mạnh Á và tây-nam Thái Bình Dương”

A. Chủ nghĩa làng hội.

B. Nhà nghĩa cùng sản.

C. Phương pháp mạng giải phóng dân tộc.

D. Cách social chủ nghĩa.

Hiển thị đáp án

Câu 4. tình trạng chung của phương pháp mạng nước ta sau năm 1954 ?

A. Nước ta đã hoàn thành cách social chủ nghĩa.

B. Vn đã dứt cách mạng hóa giải dân tộc.

C. Bên nước đã xong cách social chủ nghĩa.

D. Một phần nước đã dứt cách mạng dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân.

Hiển thị đáp án

Câu 5. Vấn đề ruộng đất cho dân cày đang được khẳng định lần trước tiên trong văn khiếu nại nào của Đảng ?

A. Cương cứng lĩnh chính trị đầu tiên

B. Luận cương chính trị đầu tiên.

C. Nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành tw Đảng mon 10/1930.

D. Quyết nghị Đại hội Đảng toàn nước lần vật dụng I (3/1935).

Hiển thị đáp án

Câu 6. cho tới năm 1956, ta đã tiến hành bao nhiêu đợt cách tân ruộng đất ?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Hiển thị đáp án

Câu 7. Thành tựu béo của cách tân ruộng đất 1954 - 1956 là :

A. Đã giải quyết và xử lý được 81 vạn héc-ta ruộng đất cho những hộ nông dân.

B. Rộng 2,5 triệu hộ mái ấm gia đình nông dân việt nam được cấp ruộng đất.

C. Thủ tiêu hoàn toàn thế lực kinh tế tài chính của giai cấp địa nhà trong nông thôn Việt Nam.

D. Tất cả các ý trên.

Hiển thị đáp án

Câu 8. Trong quá trình thực hiện cải cách ruộng đất ta vẫn :

A. Quy nhầm, quy sai một số trong những nông dân, cán bộ, đảng viên thành địa chủ.

B. Không quan sát nhận đúng chuẩn những địa nhà tham gia kháng chiến, thế hệ trên gồm công với biện pháp mạng.

C. Không nắm vững phân định nhân tố giai cấp, áp dụng máy móc giáo điều.

D. Tất cả các ý trên.

Hiển thị đáp án

Câu 9. trong thời kì lạ phục gớm tế, ta đã có được những chiến thắng gì ?

A. Năm 1957, ta đã giải quyết và xử lý được nạn đói tởm niên ở Miền Bắc.

B. Năm 1957, ta đã phục hồi và xây mới 97 xí nghiệp, xí nghiệp lớn bởi nhà nước quản lí lí bên trên toàn Miền Bắc.

C. Năm 1957, ta đang đặt quan liêu hệ buôn bán với 27 nước.

D. Tất cả các ý trên.

Hiển thị đáp án

Câu 10. Nhiệm vụ chính của bí quyết mạng khu vực miền bắc trong 3 năm 1958 - 1960 là :

A. Dứt cách mạng ruộng đất.

B. Tập trung cải chế tạo quan hệ sản xuất.

C. Cải tạo quan hệ sản xuất, những bước đầu tiên phát triển kinh tế tài chính xã hội.

D. Kết thúc cách mạng ruộng đất, bước đầu tiên xây dụng các đại lý vật hóa học cho nhà nghĩa buôn bản hội.

Hiển thị đáp án

Câu 11. Khâu thiết yếu của công cuộc cải tạo quan hệ phân phối Xã hội chủ nghĩa ở khu vực miền bắc trong năm 1958 – 1960?

A. Ra đời các công ty công thương nghiệp tư bạn dạng tư doanh.

B. Vận động bắt tay hợp tác hoá trong cấp dưỡng nông nghiệp.

C. Phát triển thành phần kinh tế quốc doanh.

D. Toàn bộ các ý trên.

Hiển thị đáp án

Câu 12. Đến năm 1960, việc làm phát triển tài chính - làng hội ở khu vực miền bắc đã đã đạt được thành tựu gì ?

A. Phát hành được 172 nhà máy lớn do tw quản lí.

B. Gây ra được 192 xí nghiệp lớn bởi địa phương cai quản lí.

C. Chế tạo 500 xí nghiệp lớn do tw quản lí.

D. Thiết kế 217 xí nghiệp sản xuất lớn do trung ương quản lí.

Hiển thị đáp án

Câu 13. mô hình hợp tác xóm được xây dựng trong số những ngành kinh tế tài chính nào ở miền bắc nước ta ?

A. Nông nghiệp, giao thông vận tải vận tải.

B. Nông nghiệp và thủ công nghiệp.

C. Nông nghiệp, bằng tay thủ công nghiệp, yêu đương nghiệp.

D. Thủ công, yêu đương nghiệp với công nghiệp.

Hiển thị đáp án

Câu 14. Thành tựu của giải pháp mạng miền Bắc một trong những năm 1954 – 1960?

A. Căn bạn dạng xóa vứt thành phần tách lột trong đời sống tài chính xã hội.

B. Cách tân và phát triển các hợp tác ký kết xã nông nghiệp, góp phần đặc biệt quan trọng vào việc bảo đảm đời sống vật chất và ý thức cho nhân dân.

C. Cách đầu phát triển thành phần tài chính quốc dân.

D. Toàn bộ các ý trên.

Hiển thị đáp án

Câu 15. một trong những năm 1958 – 1960, giải pháp mạng việt nam đã phạm sai lạc gì ?

A. Rối rít

B. Vi phạm luật nguyên tắc dân chủ tự nguyện

C. Dập khuôn, giáo điều

D. Tất cả các ý bên trên

Hiển thị đáp án

Câu 16. Từ năm 1954, tw Đảng đã xác minh nhiệm vụ của phương pháp mạng khu vực miền nam là gì ?

A. Đấu tranh chính trị phòng Mĩ - Diệm, đòi thi hành hiệp nghị Giơnevơ, duy trì gìn hoà bình, bảo vệ và trở nên tân tiến lục lượng giải pháp mạng.

B. Đấu tranh vũ trang phòng Mĩ - Diệm, kết thúc giải phóng Miền Nam, thống nhất khu đất nước, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

C. Đấu tranh hoà bình chống chế độ độc tài mái ấm gia đình trị của bạn bè Ngô Đình Diệm, tiến cho tới thống nhất đất nước bằng tuyến phố tổng tuyển chọn cử từ bỏ do.

D. Thực hiện cuộc binh lửa chống Mĩ, ngừng sự nghiệp giải hòa dân tộc, thống nhất khu đất nước.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 17. Tại sao trong những năm 1954 - 1958, giải pháp mạng.Miền Nam công ty trương đấu tranh thiết yếu trị kháng Mĩ - Diệm ?

A. Vị lực lượng phương pháp mạng miền nam bộ lúc đó còn non yếu, chưa thể thực hiện đấu tranh vũ trang.

B. Vày lúc đó kẻ thù còn không dám tiến công lực lượng bí quyết mạng bằng vũ lực.

C. Bởi vì ta tôn trọng, nghiêm trang chấp hành hiệp nghị Giơnevơ, công ty trương nhờ vào cơ sở pháp lí thế giới để đấu tranh thiết yếu trị cùng với địch là chủ yếu.

D. Vì bây giờ đấu tranh bởi quân sự sẽ không còn đưa lại thành công như ta mong mỏi muốn.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 18. Phong trào Hoà bình được ban đầu khi như thế nào ? Ở đâu ?

A. Mon 8/1954, Hóc Môn - Gia Định.

B. Mon 8/1955, tp sài gòn - Chợ Lớn.

C. Mon 8/1954, sài thành - Chợ Lớn.

D. Tháng 8/1955, Huế.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 19. Phong trào đấu tranh bao gồm trị nghỉ ngơi Miền Nam trong số những năm 1954 - 1958 đã:

A. Có tác dụng suy yếu hệ thống chính quyền địch ở các đô thị.

B. Tập hợp quần chúng trong một chiến trường chống Mĩ - Diệm rộng lớn.

C. Có tác dụng thất bại chế độ "tố cộng, khử cộng" của Mĩ - Diệm.

D. Những bước đầu làm thất bại âm mưu biến miền nam bộ Việt nam thành nằm trong địa của công ty nghĩa thực dân mới của Mĩ.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 20. họp báo hội nghị nào của Ban Chấp hành tw Đảng đã ra đưa ra quyết định để nhân dân khu vực miền nam sử dụng đấm đá bạo lực cách mạng tiến công đổ chính quyền Mĩ - Diệm?

A. Họp báo hội nghị tháng 1/1958.

B. Họp báo hội nghị tháng 1/1959.

C. Hội nghị tháng 11/1958.

D. Hội nghị tháng 11/1959.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 21. Hình thức khởi nghĩa kháng lại giai cấp của Mĩ - Diệm đã diễn ra đầu tiên ở đâu ?

A. Bến Tre. B. Bình Định, Ninh Thuận.

C. Quảng Ngãi. D. Tây Ninh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 22. Điền tiếp từ không đủ trong câu sau : "Phong trào Đồng khởi đã ghi lại bước cải cách và phát triển của phương pháp mạng miền nam chuyển từ nỗ lực ... Sang thế... ".

A. Bị động; tiến cổng.

B. Phòng thủ bị đông; tiến công.

C. Giữ lại lực lượng; tiến công.

D. Bị động; công ty động.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 23. mặt trận dân tộc bản địa giải phóng khu vực miền nam Việt phái mạnh được thành lập và hoạt động vào lúc nào? chỗ nào ?

A. Ngày đôi mươi /12 /1960, Tây Ninh.

B. Ngày 20/ 2/1960, Bình Định.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 24. Ai là người đầu tiên giữ chức quản trị Mặt trận dân tộc giải phóng khu vực miền nam Việt phái mạnh ?

A. Nguyễn Thị Bình. B. Nguyễn Hữu Thọ.

C. Huỳnh Tấn Phát. D. Lẽ Đức Thọ.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 25. Ý nghĩa lịch sử vẻ vang của trào lưu "Đồng khởi" ?

A. Có tác dụng lung lay tổng thể hệ thống ngụy quyền dùng Gòn, mở đường cho sự phát triển liên tiếp cửa phương pháp mạng miền Nam.

B. Là chiến thắng đánh vệt sự lose chủ nghĩa thực dân new của Mĩ ở miền nam Việt Nam.C. Là thắng lợi có ý nghĩa chiến lược trước tiên của bí quyết mạng miền Nam, mở đường cho sự phát triển khỏe khoắn của chiến tranh cách mạng.

D. Đánh vệt bước cách tân và phát triển của bí quyết mạng khu vực miền nam từ nuốm giữ gìn lực lượng quý phái Tổng tiến công biện pháp mạng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 26. Đại hội đại biểu đất nước hình chữ s lần vật dụng III của Đảng có đặc điểm gì ?

A. Đây là đại hội Đảng đồ vật II có sài gòn tham dự.

B. Đây là đại hội Đảng lần đầu tiên được tổ chức triển khai tại Hà Nội.

C. Đây là đại hội thứ nhất đã đề con đường lối thiết kế chủ nghĩa làng hội nghỉ ngơi nước ta.

D. Toàn bộ các ý trên.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 27. Đại hội Đảng cả nước lần đồ vật III đã xác minh vai trò của cách mạng miền bắc như thế nào ?

A. Giải pháp mạng khu vực miền bắc có phương châm quyết định đối với sự nghiệp thiết kế chủ nghĩa xóm hội sinh sống nước ta.

B. Bí quyết mạng khu vực miền bắc có sứ mệnh quyết định đối với công cuộc công nghiệp hoá, tân tiến hoá đất nước.

C. Biện pháp mạng miền bắc bộ có vai trò đưa ra quyết định nhất so với sự cải cách và phát triển của giải pháp mạng cả nước.

D. Giải pháp mạng miền bắc bộ có vai trò ra quyết định nhất đối với sự cải tiến và phát triển của giải pháp mạng miền Nam.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 28. Sau năm 1954, kim chỉ nam chung của bí quyết mạng nhị miền là gì ?

A. đao binh chống Mĩ, giải phóng trọn vẹn Miền Nam.

B. Kháng chiến chống Mĩ sống Miền Nam, thành lập chủ nghĩa xã hội ngơi nghỉ Miền Bắc.

C. Binh lửa chống Mĩ sinh sống Miền Nam, tiến hành cách mạng ruộng đất ở Miền Bắc.

D. Xong cách mạng dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân vào phạm vị cả nước, thực hiện hoà bình, thống nhất đất nước.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 29. Đường lối triển khai xây dựng chủ nghĩa làng mạc hội ở miền bắc bộ được xác minh trong Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III?

A. Ưu tiên cách tân và phát triển công nghiệp nhẹ - rước công nghiệp vơi là nền tảng gốc rễ của nền kinh tế quốc dân.

B. Ra sức phái triển nông nghiệp và công nghiệp dịu - mang công nghiệp dịu là nền tảng gốc rễ của nền tài chính quốc dân.

C. đem công nghiệp nặng làm gốc rễ của nền kinh tế tài chính - ưu tiên trở nên tân tiến công nghiệp nặng trĩu một phương pháp hợp lí.

D. Kết hợp phát triển công nghiệp với nông nghiệp - lấy nông nghiệp & trồng trọt là căn cơ của nền kinh tế quốc dân.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 30. Đại hội đại biểu đất nước hình chữ s lần sản phẩm III của Đảng đã thai ai làm túng thiếu thư sản phẩm công nghệ nhất?

A. Hồ Chí Minh. B. Lê Duẩn.

Xem thêm: Mẫu Bài Thu Hoạch Cuối Khóa Lớp Bồi Dưỡng Lãnh Đạo Cấp Phòng

C. Ngôi trường Chinh. D. Phạm Văn Đồng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


❮ bài trướcBài sau ❯
*

giáo dục đào tạo cấp 1, 2
giáo dục cấp 3