Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Bài tập trắc nghiệm Đại số cùng Giải tích 11Bài 1: Hàm số lượng giácBài 2: Phương trình lượng giác cơ bảnBài 3: một số phương trình lượng giác thường xuyên gặpÔn tập chương 1Bài 1: nguyên tắc đếmBài 2: thiến - Chỉnh thích hợp - Tổ hợpBài 3: Nhị thức Niu-tơnBài 4: Phép demo và đổi thay cốBài 5: phần trăm của đổi thay cốÔn tập chương 2 bài bác 1-2: cách thức quy hấp thụ toán học - dãy sốBài 3: cấp cho số cộngBài 4: cấp cho số nhânÔn tập chương 3Bài 1: giới hạn của hàng sốBài 2: số lượng giới hạn của hàm sốBài 3: Hàm số liên tụcÔn tập chương 4Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàmBài 2: các quy tắc tính đạo hàmBài 3: Đạo hàm của các hàm con số giácBài 4: Vi phânBài 5: Đạo hàm cung cấp haiÔn tập chương 5Ôn tập cuối năm

Để học giỏi môn Đại số với Giải tích 11, loạt bài Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 có đáp án được biên soạn bám sát đít nội dung sgk Đại số cùng Giải tích 11 giúp cho bạn học xuất sắc môn Đại số và Giải tích 11 hơn.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm toán 11

Mục lục bài bác tập trắc nghiệm Đại số với Giải tích 11

Chương 1: Hàm số lượng giác với phương trình lượng giác

Chương 2: tổ hợp - Xác suất

Chương 3: hàng số - cung cấp số cùng và cung cấp số nhân

Chương 4: Giới hạn

Chương 5: Đạo hàm

Danh mục trắc nghiệm theo bài bác học

Chương 1: Hàm số lượng giác cùng phương trình lượng giác

Chương 2: tổ hợp - Xác suất

Chương 3: hàng số - cung cấp số cộng và cung cấp số nhân

Chương 4: Giới hạn

Chương 5: Đạo hàm

Ôn tập cuối năm

Trắc nghiệm bài xích 1 (có đáp án): Hàm con số giác (phần 1)

Bài 1.Hàm số :

*

có tập xác minh là:

A.R

B.Rk2π, k ∈ Z.

C.k2π, k ∈ Z.

D.∅

Hiển thị đáp án

*

Chọn lời giải C


Bài 2.Hàm số y = sinxcos2x là:

A.Hàm chẵn.

B.Hàm không có tính chẵn, lẻ.

C.Hàm không có tính tuần hoàn.

D.Hàm lẻ.

Hiển thị đáp án

*

Chọn câu trả lời D


Bài 3.Hàm số

*
thỏa mãn tính chất nào sau đây?

A.Hàm chẵn.

B.Hàm không có tính chẵn, lẻ.

C.Xác định bên trên R.

D.Hàm lẻ.

Hiển thị đáp án

*

Chọn giải đáp A


Bài 4.Trong những hàm số sau, hàm số nào là hàm lẻ?

A.y = sin2x

B.y = sin2x.cosx.

C.y = tanx/cosx.

D.y = cotx/sinx.

Hiển thị đáp án

*

Chọn câu trả lời C


Bài 5.Trong những hàm số sau, hàm số nào là hàm chẵn?

A.

*
B.y = sinx.cos2x

C.y = cosx.sin2x

D.y = cosxsin3x.

Hiển thị đáp án

Bài 6. Hàm số y = cosx/(2sinx- √3) bao gồm tập khẳng định là:

A.Rπ/3+k2π, k ∈ Z.

B.Rπ/6+kπ, k ∈ Z.

C. Rπ/6+k2π, 5π/6+k2π, k ∈ Z.

D.Rπ/3+k2π, 2π/3+k2π, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Bài 7.Hàm số y = tan(x/2 - π/4) gồm tập xác minh là:

A.Rπ/2+k2π, k ∈ Z.

B.Rπ/2+kπ, k ∈ Z.

C.R3π/2+k2π, k ∈ Z.

D.R.

Hiển thị đáp án

Bài 8.Tập khẳng định của hàm số y = cot(2x - π/3) + 2 là:

A.Rπ/6+kπ, k ∈ Z.

B.Rπ/6+k2π, k ∈ Z.

C.R5π/12+kπ/2, k ∈ Z.

D.Rπ/6+kπ/2, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Bài 9.Hàm số :

*

tất cả tập khẳng định là:

A.Rkπ, k ∈ Z.

B.Rπ/2+π, k ∈ Z.

C.Rπ/2+k2π, k ∈ Z.

D.Rkπ/2, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Bài 10.Cho hàm số y = sinx/(1+tanx) và k ∈ Z.

Khoảng nào dưới đây không phía bên trong tập khẳng định của hàm số?

*
Hiển thị đáp án

Trắc nghiệm bài xích 2 (có đáp án): Phương trình lượng giác cơ bạn dạng (phần 1)

Bài 1: Phương trình cos23x = 1 tất cả nghiệm là:

A.x = kπ, k ∈ Z. B. X =kπ/2, k ∈ Z.

C.x =kπ/3, k ∈ Z. D.x =kπ/4, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Bài 2: Phương trình tan( x - π/4) = 0 tất cả nghiệm là:

A.x = π/4 + kπ, k ∈ Z. B.x = 3π/4 + kπ, k ∈ Z.

C.x = kπ, k ∈ Z. D.x = k2π, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Bài 3: Phương trình cot( x + π/4) = 0 gồm nghiệm là:

A.x = - π/4 + kπ, k ∈ Z. B.x = π/4 + kπ, k ∈ Z.

Xem thêm: Những Câu Chúc Tết Hay Cho Ba Mẹ, Lời Chúc Tết 2022 Cho Bố Mẹ Ý Nghĩa

C.x = - π/4 + k2π, k ∈ Z. D.x = π/4 + k2π, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Bài 6: vào <0;2 π), phương trình sin2x + sinx = 0 gồm số nghiệm là:

A.1 B.2

C.3 D.4

Hiển thị đáp án

Bài 7: Phương trình sinx + √3cosx = 1 gồm số nghiệm thuộc (0;3π) là:

A.2 B.3

C.4 D.6

Hiển thị đáp án

*

Chọn câu trả lời B


Bài 8:Phương trình √2cos(x + π/3) = 1 bao gồm mấy họ nghiệm?

*

A.0 B.2

C.1 D.3

Hiển thị đáp án

*

Chọn lời giải B


Bài 9: Số nghiệm của phương trình sin(x + π/4) = 1 ở trong <0;3π> là:

A.1 B.0

C.2 D.3

Hiển thị đáp án

Ta có sinx = cosx ⇒ sinx = sin(π/2 – x)

*

Do x ∈ <0;π> cần k = 0. Vậy chỉ có một nghiệm của phương trình ở trong <0;π>.Chọn giải đáp A


Giới thiệu kênh Youtube inthepasttoys.net


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, inthepasttoys.net HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký kết khóa học xuất sắc 11 dành riêng cho teen 2k4 trên khoahoc.inthepasttoys.net