Tài liệu gồm gồm 4545 trang được tham khảo và soạn bởi cô giáo Th.s Nguyễn Chín Em, phân dạng và gợi ý giải các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 12 Trung học Phổ thông, với rất đầy đủ các mức độ từ cơ phiên bản (nhận biết và thông hiểu) đến cải thiện (vận dụng và áp dụng cao), giúp học sinh khối 12 học giỏi chương trình Giải tích 12, Hình học 12 với ôn thi THPT nước nhà môn Toán.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm toán 12 có lời giải

Khái quát ngôn từ tài liệu tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm môn Toán 12 tất cả đáp án và lời giải:PHẦN I. GIẢI TÍCH 12.CHƯƠNG 1. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀMĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ.1 SỰ ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ.+ Dạng 1. Xét sự đồng thay đổi – nghịch trở thành của hàm số.+ Dạng 2. Điều khiếu nại của tham số để một hàm số solo điệu trên mọi khoảng chừng xác định.+ Dạng 3. Tìm những khoảng đối kháng điệu; chứng tỏ hàm số 1-1 điệu trên tập K.+ Dạng 4. Tìm điều kiện của tham số nhằm hàm số 1-1 điệu trên một khoảng chừng cho trước.+ Dạng 5. Tìm đk của tham số để hàm số bậc ba có tầm khoảng đơn điệu gồm độ dài đến trước.2 CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ.+ Dạng 1. Cực trị của hàm số.+ Dạng 2. Rất trị có tham số.3 GTLN VÀ GTNN CỦA HÀM SỐ.+ Dạng 1. Tìm giá bán trị lớn số 1 – giá bán trị nhỏ dại nhất của hàm số trên một đoạn.+ Dạng 2. Tìm giá bán trị lớn nhất – giá trị nhỏ tuổi nhất của hàm số trên một khoảng.+ Dạng 3. Sử dụng GTLN, GTNN để giải phương trình, bất phương trình, hệ phương trình.+ Dạng 4. Thực hiện GTLN, GTNN để minh chứng bất đẳng thức.+ Dạng 5. Ứng dụng giá trị to nhất, giá bán trị bé dại nhất của hàm số vào câu hỏi thực tế.+ Dạng 6. Một trong những ứng dụng sự đổi mới thiên của hàm số.4 ĐƯỜNG TIỆM CẬN.5 KHẢO SÁT HÀM SỐ.+ Dạng 1. Khảo sát điều tra sự biến thiên và vẽ trang bị thị của hàm bậc ba.+ Dạng 2. điều tra hàm số bậc 4 trùng phương và các bài toán liên quan.+ Dạng 3. điều tra khảo sát sự vươn lên là thiên và vẽ đồ vật thị hàm số phân thức hữu tỉ.CHƯƠNG 2. HÀM SỐ LŨY THỪAHÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT.1 LŨY THỪA.+ Dạng 1. Rút gọn và tính quý hiếm biểu thức chứa lũy thừa.+ Dạng 2. Chứng minh đẳng thức lũy thừa.+ Dạng 3. So sánh những biểu thức cất lũy thừa.+ Dạng 4. Bài toán lãi kép.2 HÀM SỐ LŨY THỪA.+ Dạng 1. Tính toán – Rút gọn gàng biểu thức lũy thừa.+ Dạng 2. đối chiếu lũy thừa xuất xắc căn số.+ Dạng 3. Câu hỏi lãi kép.3 LÔGARIT.+ Dạng 1. Tính quý giá của biểu thức đựng logarit.+ Dạng 2. Biểu diễn logarit theo các tham số.+ Dạng 3. Tìm giá trị của x vừa lòng hệ thức lôgarit.+ Dạng 4. Chứng minh đẳng thức cất lôgarit.4 HÀM SỐ MŨ, HÀM SỐ LÔGARIT.+ Dạng 1. Tính giới hạn tương quan đến hàm số mũ cùng hàm số logarit.+ Dạng 2. Các bài toán liên quan đến đạo hàm hàm số mũ và hàm số logarit.+ Dạng 3. Đồ thị hàm số mũ cùng đồ thị hàm số logarit.+ Dạng 4. Một vài ứng dụng.5 PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT.+ Dạng 1. Đưa về phương trình mũ cơ bản.+ Dạng 2. Đưa về cùng cơ số.+ Dạng 3. Lôgarit hóa.+ Dạng 4. Đặt một ẩn phụ.+ Dạng 5. Đặt ẩn phụ cùng với phương trình đẳng cấp.+ Dạng 6. Đặt ẩn phu khi tích nhì cơ số bằng 1.+ Dạng 7. Đặt nhì ẩn phụ và Đặt ẩn phụ không trả toàn.+ Dạng 8. Cách thức hàm số giải phương trình mũ.+ Dạng 9. Phương trình mũ chứa tham số.+ Dạng 10. Phương trình logarit cơ bản.+ Dạng 11. Phương pháp đưa về thuộc cơ số.+ Dạng 12. Đặt một ẩn phụ.+ Dạng 13. Đặt ẩn phụ không hoàn toàn.+ Dạng 14. Nón hóa.+ Dạng 15. Phương pháp hàm số giải phương trình lôgarit.+ Dạng 16. Phương trình lôgarit gồm chứa tham số.6 BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ, LÔGARIT.+ Dạng 1. Bất phương trình mũ cơ bản.+ Dạng 2. Phương thức đưa về cùng cơ số.+ Dạng 3. Giải bất phương trình logagit dạng cơ bản.+ Dạng 4. Giải bất phương trình logagit bằng cách đưa về thuộc cơ số.+ Dạng 5. Bất phương trình mũ và logarit bằng cách thức đặt ẩn phụ.+ Dạng 6. Cách thức đặt ẩn phụ trong bất phương trình logarit.+ Dạng 7. Phương thức sử dụng hàm số và bất đẳng thức.CHƯƠNG 3. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂNVÀ ỨNG DỤNG.1 NGUYÊN HÀM.+ Dạng 1. Nguyên hàm đổi biến đổi số nhiều loại I.+ Dạng 2. Nguyên hàm đổi phát triển thành số một số loại II.+ Dạng 3. Search nguyên hàm bằng phương thức từng phần.+ Dạng 4. Nguyên hàm hàm phân thức.+ Dạng 5. Nguyên hàm của hàm vô tỷ.+ Dạng 6. Nguyên hàm tất cả yếu tố mũ cùng lôgarit.+ Dạng 7. Sử dụng biến đổi lượng giác.+ Dạng 8. Phương thức đổi biến.2 TÍCH PHÂN.+ Dạng 1. Tính tích phân cơ bản.+ Dạng 2. Phương thức đổi biến dạng 1.+ Dạng 3. Phương thức đổi biến dạng 2.+ Dạng 4. Tích phân từng phần.+ Dạng 5. Tích phân của hàm phân thức hữu tỉ.+ Dạng 6. Lớp những tích phân đặc biệt.+ Dạng 7. Bài xích tập tổng hợp.3 ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN.+ Dạng 1. Diện tích s hình số lượng giới hạn bởi: đồ thị hàm số – trục hoành với hai cận.+ Dạng 2. Tính diện tích hình phẳng số lượng giới hạn bởi hai thứ thị hàm số.+ Dạng 3. Tính diện tích s hình phẳng giới hạn bởi tía hàm số.+ Dạng 4. Thể tích khối tròn xoay.+ Dạng 5. Vấn đề thực tế.CHƯƠNG 4. SỐ PHỨC.+ Dạng 1. Xác định phần thực – phần ảo của số phức.+ Dạng 2. Khẳng định mô-đun của số phức.+ Dạng 3. Nhì số phức bởi nhau.+ Dạng 4. Kiếm tìm tập đúng theo điểm biểu diễn.+ Dạng 5. Số phức liên hợp.2 CỘNG, TRỪ VÀ NHÂN SỐ PHỨC.+ Dạng 1. Cộng trừ nhì số phức.+ Dạng 2. Phép nhân hai số phức.3 PHÉP chia SỐ PHỨC.+ Dạng 1. Phép phân tách số phức đơn giản.+ Dạng 2. Các bài toán tìm kiếm phần thực cùng phần ảo của số phức.+ Dạng 3. Một số trong những bài toán xác định môđun của số phức.+ Dạng 4. Tìm tập vừa lòng điểm – GTNN – GTLN.4 PHÉP chia SỐ PHỨC.5 PHƯƠNG TRÌNH BẬC nhị VỚI HỆ SỐ THỰC.+ Dạng 1. Giải phương trình bậc hai thông số thực.+ Dạng 2. Phương trình bậc cao với thông số thực.+ Dạng 3. PHƯƠNG TRÌNH BẬC hai HỆ SỐ PHỨC.PHẦN II. HÌNH HỌC.CHƯƠNG 1. KHỐI ĐA DIỆN.1 KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN.+ định nghĩa về hình đa diện với khối nhiều diện.+ Hai nhiều diện bằng nhau.+ phân loại và đính ghép khối đa diện.2 KHỐI ĐA DIỆN LỒI, KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU.3 KHÁI NIỆM VỀ THỂ TÍCH CỦA KHỐI ĐA DIỆN.+ Dạng 1. Thể tích khối chóp tam giác.+ Dạng 2. Thể tích khối chóp tứ giác.+ Dạng 3. Thể tích khối lăng trụ đứng.+ Dạng 4. Thể tích khối lăng trụ xiên.+ Dạng 5. Tỉ số thể tích.+ Dạng 6. Ứng dụng thể tích nhằm tính khoảng cách.+ Dạng 7. Thể tích khối nhiều diện liên quan đến giá trị lớn nhất và giá chỉ trị nhỏ tuổi nhất.CHƯƠNG 2. MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU.1 MẶT NÓN, MẶT TRỤ.+ Dạng 1. Tiết diện qua trục hình trụ, hình nón.+ Dạng 2. Thiết diện không qua trục hình trụ, hình nón.+ Dạng 3. Góc và khoảng cách trong nón cùng trụ.2 MẶT CẨU.+ Dạng 1. Mặt mong ngoại tiếp hình chóp có ở bên cạnh vuông góc với đáy (hình chóp đều).+ Dạng 2. Mặt ước ngoại tiếp hình chóp xuất hiện bên vuông góc với đáy (hình chóp khác).+ Dạng 3. Mặt cầu ngoại tiếp hình hộp, nội tiếp hình chóp.CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁPTỌA ĐỘ trong KHÔNG GIAN.

Xem thêm: Luyện Tập Toán Lớp 4 Tìm Số Trung Bình Cộng Lớp 4, Tìm Số Trung Bình Cộng Lớp 4

1 HỆ TỌA ĐỘ trong KHÔNG GIAN.+ Dạng 1. Sự cùng phương của hai véc-tơ. Cha điểm thẳng hàng.+ Dạng 2. Tìm kiếm tọa độ điểm thỏa điều kiện cho trước.+ Dạng 3. Một số trong những bài toán về tam giác.2 PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG.+ Dạng 1. Sự đồng phẳng của cha vec-tơ, tư điểm đồng phẳng.+ Dạng 2. Diện tích của tam giác.+ Dạng 3. Thể tích khối chóp.+ Dạng 4. Thể tích khối hộp.+ Dạng 5. Lập phương trình khía cạnh phẳng đi qua một điểm và có vectơ pháp tuyến mang lại trước.+ Dạng 6. Lập phương trình phương diện phẳng trung trực của đoạn thẳng.+ Dạng 7. Lập phương trình khía cạnh phẳng đi sang một điểm và bao gồm cặp vectơ chỉ phương mang đến trước.+ Dạng 8. Lập phương trình phương diện phẳng đi qua một điểm và tuy vậy song khía cạnh phẳng cho trước.+ Dạng 9. Lập phương trình khía cạnh phẳng trải qua ba điểm tách biệt không trực tiếp hàng.+ Dạng 10. Lập phương trình mặt phẳng đi qua một điểm và vuông góc với con đường thẳng đi qua hai điểm cho trước.+ Dạng 11. Lập phương trình phương diện phẳng đi qua 1 điểm cùng vuông góc với nhị mặt phẳng giảm nhau đến trước.+ Dạng 12. Lập phương trình khía cạnh phẳng đi qua hai điểm và vuông góc cùng với một mặt phẳng giảm nhau đến trước.+ Dạng 13. Lập phương trình phương diện phẳng tiếp xúc với mặt mong tại điểm mang lại trước.+ Dạng 14. Viết phương trình của phương diện phẳng tương quan đến mặt ước và khoảng chừng cách.+ Dạng 15. Viết phương trình khía cạnh phẳng tương quan đến góc hoặc liên quan đến tam giác.+ Dạng 16. Những dạng không giống về viết phương trình khía cạnh phẳng.+ Dạng 17. Ví trí kha khá của nhị mặt phẳng.+ Dạng 18. Vị trí tương đối của mặt phẳng với mặt cầu.+ Dạng 19. Tính khoảng cách từ một điểm đến lựa chọn một phương diện phẳng. Kiếm tìm hình chiếu của một điểm xung quanh phẳng. Kiếm tìm điểm đối xứng của một điểm qua phương diện phẳng.+ Dạng 20. Search tọa độ hình chiếu của điểm cùng bề mặt phẳng. Điểm đối xứng qua khía cạnh phẳng.3 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG vào KHÔNG GIAN.+ Dạng 1. Viết phương trình mặt đường thẳng khi biết một điểm ở trong nó cùng một véc-tơ chỉ phương.+ Dạng 2. Viết phương trình của mặt đường thẳng trải qua hai điểm mang đến trước.+ Dạng 3. Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm M đến trước cùng vuông góc với mặt phẳng (α) mang lại trước.+ Dạng 4. Viết phương trình đường thẳng trải qua điểm M và tuy vậy song cùng với một đường thẳng mang đến trước.+ Dạng 5. Đường trực tiếp d trải qua điểm M và tuy nhiên song với hai mặt phẳng cắt nhau (P) và (Q).+ Dạng 6. Đường trực tiếp d qua M tuy vậy song với mp(P) cùng vuông góc cùng với d0 (d0 không vuông góc với ∆).+ Dạng 7. Viết phương trình con đường thẳng d đi qua điểm M cùng vuông góc với hai tuyến phố thẳng chéo nhau d1 với d2.+ Dạng 8. Viết phương trình con đường thẳng đi qua điểm A đồng thời giảm cả hai tuyến phố thẳng d1 với d2.+ Dạng 9. Viết phương trình mặt đường thẳng trải qua điểm A, vuông góc với đường thẳng d1 và giảm đường thẳng d2.+ Dạng 10. Viết phương trình con đường thẳng d đi qua điểm A, vuông góc với đường thẳng d1 và cắt đường trực tiếp d1.+ Dạng 11. Viết phương trình đường thẳng d nằm trong mặt phẳng (P) đồng thời giảm cả hai đường thẳng d1 cùng d2.+ Dạng 12. Viết phương trình mặt đường thẳng d tuy vậy song với đường thẳng d0 đồng thời giảm cả hai đường thẳng d1 với d2.+ Dạng 13. Viết phương trình mặt đường thẳng d tuy nhiên song và bí quyết đều hai tuyến đường thẳng tuy vậy song mang lại trước và bên trong mặt phẳng chứa hai tuyến đường thẳng đó.+ Dạng 14. Viết phương trình đường thẳng d là đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo cánh nhau đến trước.+ Dạng 15. Viết phương trình tham số của đường thẳng d0 là hình chiếu của con đường thẳng d xung quanh phẳng (P).