A đúng vì: Trong một đội A, trừ nhóm VIIIA, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử thì bán kính nguyên tử tăng dần, độ âm điện bớt dần, tính sắt kẽm kim loại tăng dần, tính phi kim sút dần.

Bạn đã xem: trong 1 nhóm a theo chiều tăng của đthnBạn đang xem: Trong 1 nhóm a theo chiều tăng của đthn

*

*

*

*

*

Anion $X^ - $ và cation Y2+ các có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p6. Vị trí của những nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là:

Cấu hình electron của ion X3+ là 1s22s22p63s23p63d5. Vào bảng tuần hoàn những nguyên tố hoá học, yếu tắc X thuộc

Nguyên tử của yếu tắc X có tổng số phân tử proton, nơtron, electron là 52. Trong phân tử nhân nguyên tử X bao gồm số phân tử không có điện nhiều hơn thế số hạt với điện là 1. Vị trí (chu kỳ, nhóm) của X trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là

Các kim loại X, Y, Z có cấu hình electron nguyên tử lần lượt là: 1s22s22p6 3s1; 1s22s22p63s2; 1s22s22p63s23p1. Hàng gồm các kim nhiều loại xếp theo chiều tăng ngày một nhiều tính khử từ trái sang cần là:

Nguyên tử của thành phần X bao gồm electron ở mức năng lượng cao nhất là 3p. Nguyên tử của yếu tố Y cũng có thể có electron nghỉ ngơi mức năng lượng 3p và có một electron ở lớp ngoài cùng. Nguyên tử X cùng Y tất cả số electron hơn yếu nhau là 2. Yếu tắc X, Y lần lượt là

Cho các nguyên tố M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 9) và R (Z = 19). Độ âm điện của những nguyên tố tăng dần theo sản phẩm công nghệ tự

Cho các nguyên tố: K (Z = 19), N (Z = 7), say đắm (Z = 14), Mg (Z = 12). Hàng gồm các nguyên tố được thu xếp theo chiều sút dần bán kính nguyên tử trường đoản cú trái sang nên là:

X với Y là nhị nguyên tố thuộc và một chu kỳ, hai đội A liên tiếp. Số proton của nguyên tử Y nhiều hơn nữa số proton của nguyên tử X. Tổng số phân tử proton trong nguyên tử X và Y là 33. Dấn xét nào sau đây về X, Y là đúng?

Hai yếu tố X với Y và một chu kì trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, X thuộc nhóm IIA, Y thuộc nhóm IIIA (ZX + ZY = 51). Phát biểu nào sau đây đúng?

Công thức phân tử của hợp chất khí tạo vì nguyên tố R và hiđro là RH3. Vào oxit cơ mà R tất cả hóa trị tối đa thì oxi chiếm 74,07% về khối lượng. Yếu tắc R là:

Nguyên tử của yếu tắc X có cấu hình electron phần bên ngoài cùng là ns2np4. Trong hợp chất khí của thành phần X với hiđro, X chiếm 94,12% khối lượng. Phần trăm trọng lượng của nguyên tố X trong oxit cao nhất là

Phần trăm cân nặng của yếu tắc R vào hợp hóa học khí cùng với hiđro với trong oxit cao nhất tương ứng là a% cùng b%, cùng với a : b = 11 : 4. Phạt biểu như thế nào sau đây là đúng?

Nguyên tố Y là phi kim thuộc chu kỳ luân hồi 3, có công thức oxit cao nhất là YO3. Nguyên tố Y chế tạo với sắt kẽm kim loại M phù hợp chất bao gồm công thức MY, trong các số đó M chỉ chiếm 63,64% về khối lượng. Sắt kẽm kim loại M là
Xem thêm: Yamaha Exciter 155 2022 Vva Mới Nhất Shop2Banh Năm 2022, Yamaha Exciter 155 2022 Vva Mới Nhất

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội


Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT do Bộ tin tức và Truyền thông.