tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Trong những cách sắp xếp những chất nở vì nhiệt từ khá nhiều tới ít sau đây, cách bố trí nào là đúng?

A. Rắn, lỏng, khí

B. Rắn, khí, lỏng

C. Khí, lỏng, rắn

D. Khí, rắn, lỏng


*

*

câu 1 :trong những cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ khá nhiều tới không nhiều sau đây , cách thu xếp naò là đúng ? 

a ) rắn ,lỏng , khí . B) rắn , khí ,lỏng .

Bạn đang xem: Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt

c ) khí , lỏng , rắn . C) khí , rắn , lỏng .


Trong các cách sắp tới xếp các chất nở vì chưng nhiệt từ khá nhiều tới không nhiều sau đây, cách thu xếp nào là đúng?

A. Khí, lỏng, rắn

C. Rắn, lỏng, khí

B. Rắn, khí, lỏng

D. Khí, rắn, lỏng 


Trong các cách sắp đến xếp những chất nở do nhiệt từ khá nhiều tới không nhiều sau đây, cách bố trí nào là đúng?

A. Khí, lỏng, rắn

C. Rắn, lỏng, khí

B. Rắn, khí, lỏng

D. Khí, rắn, lỏng 


Trong các cách sắp tới xếp những chất nở do nhiệt từ không ít tới ít sau đây, cách sắp xếp nào là đúng?

A. Khí, lỏng, rắn

C. Rắn, lỏng, khí

B. Rắn, khí, lỏng

D. Khí, rắn, lỏng 


Câu 13: Trong cách sắp xếp những chất nở vày nhiệt từ khá nhiều tới ít sau đây, cách bố trí nào là đúng?A: Lỏng, rắn khí

B: Khí, rắn lỏng

C: Khí, lỏng, rắn

D: Rắn, lỏng, khí


Câu 1: trong những cách sắp tới xếp các chất nở do nhiệt từ rất nhiều đến ít sau đây, cách bố trí nào là đúng:

A. Rắn, lỏng, khí. C. Rắn, khí. Lỏng,

B. Khí. Rắn, lỏng. D. Khí, lỏng, rắn.

Câu 2: Câu nào nói tới nhiệt độ của nước đá tiếp sau đây là đúng?

A. Vào suốt thời gian nóng chảy ánh sáng tăng.

B. Vào suốt thời hạn đông đặc nhiệt độ giảm.

C. Chỉ trong suốt thời gian đông đặc ánh nắng mặt trời mới không ráng đổi.

D. Cả trong suốt thời gian đông đặc và trong suốt thời gian nóng chảy nhiệt độ đều không gắng đổi.

Câu 3: Hiện tượng nào sau đây không phải là sự dừng tụ?

A. Sương ứ trên lá cây. B. Sương mù.

C. Rượu đựng trong chai cạn dần. D. Mây.

Câu 4: Nhiệt kế y tế họat động dựa trên hiện tượng:

A. Dãn nở vị nhiệt. B. Lạnh chảy.

C. Đông đặc. D. Bay hơi.

Câu 5: Sự sôi có đặc điểm nào sau đây:

A. Xảy ra ở cùng một nhiệt độ xác định so với mọi chất lỏng.

B. Khi đang sôi, nếu liên tiếp đun, nhiệt độ của hóa học lỏng không chũm đổi.

C. Khi đã sôi, chỉ xảy ra sự bay hơi xung quanh thoáng của hóa học lỏng.

D. Khi sẽ sôi, chỉ xảy ra sự cất cánh hơi ở trong trái tim chất lỏng.

Câu 6: Nhiệt kế làm sao sau đây hoàn toàn có thể sử dụng để đo nhiệt độ của tương đối nước đã sôi?

A: nhiệt độ kế rượu B. Nhiệt độ kế y tế

C. Nhiệt kế thủy ngân D. Cả cha nhiệt kế trên đa số không cần sử dụng được?

Câu 7. Trường thích hợp nào dưới đây liên quan tới sự ngưng tụ.

A. Sương ứ trên lá cây.

B. Khăn ướt vẫn khô lúc được phơi nắng.

C. Đun nước đá bỏ từ tủ đá ra ngoài, sau một thời gian, rã thành nước .

D. Đun nước đổ đầy nóng , nước có thể tràn ra ngoài.

Câu 8. Băng kép vận động dựa trên hiện tại tượng:

A. Hóa học rắn nở ra lúc nóng lên. B. Chất rắn co lại khi lạnh lẽo đi.

Xem thêm: Toplist - Bài Phát Biểu Khai Mạc Đêm Trung Thu

C. Hóa học rắn không nở vì nhiệt D. Những chất rắn khác biệt co dãn bởi vì nhiệt không giống nhau.

Câu 9: Trong các bước đúc tượng đồng bao gồm sự chuyển thể nào của những chất?

A. Rét chảy B. Đông quánh C. Ngưng tụ D. Cả lạnh chảy và đông đặc

Câu 10: ly nước lạnh bỏ trên bàn ta thấy có những giọt nước đọng trên thành bên ngoài cốc. Giọt nước chính là do: