A. Hiệu điện thế đặc trưng cho khả năng sinh công khi di chuyển điện tích giữa hai điểm trong điện trường
Bạn đang xem: Trong các nhận định dưới đây về hiệu điện thế

*
Giải do inthepasttoys.net

Có hai điện tích điểm quận 1 = 10-8C và quận 2 = 4.10-8C đặt phương pháp nhau r = 12 cm. Tính điện nỗ lực của năng lượng điện trường gây nên bởi hai năng lượng điện trên tại điểm tất cả cường độ năng lượng điện trường bằng không.


Giữa hai bản kim loại phẳng tuy nhiên song biện pháp nhau 4 cm bao gồm một hiệu điện thay không thay đổi 200 V. độ mạnh điện ngôi trường ở khoảng giữa hai phiên bản kim các loại là


Hai điểm bên trên một đường sức trong một năng lượng điện trường đều giải pháp nhau 2m. Độ khủng cường độ năng lượng điện trường là 1000 V/m2. Hiệu điện cố kỉnh giữa hai điểm này là


Điện nắm tại điểm M là VM = 9 V, trên điểm N là toàn nước = 12 V, tại điểm Q là VQ = 6 V. Phép so sánh nào tiếp sau đây sai ?


Trong một điện trường đều, giả dụ trên một con đường sức, giữa hai điểm biện pháp nhau 4 cm bao gồm hiệu điện vắt 10 V, giữa hai điểm cách nhau 6 cm bao gồm hiệu điện rứa là


Trong đèn hình của sản phẩm thu hình, những electron được tăng tốc vì hiệu điện thay 25000 V. Hỏi lúc electron đập vào màn hình thì vận tốc của nó bằng bao nhiêu ? Coi vận tốc ban sơ của electron nhỏ. Coi cân nặng của electron bằng 9,1.10-31 kg với không nhờ vào vào vận tốc. Điện tích của electron bởi -1,6.10-19 C


Một năng lượng điện q = 10-6 C dịch rời từ điểm A tới điểm B trong một điện trường, thì được năng lượng 2.10-4 J. Hiệu điện cố giữa nhì điểm A với B là


Hiệu điện nắm giữa hai điểm C và D trong năng lượng điện trường là UCD = 120 V. Công điện trường dịch chuyển electron từ bỏ C cho D là


Thế năng tĩnh năng lượng điện của một electron trên điểm M trong năng lượng điện trường của một năng lượng điện điểm là -32.10-19 J. Mốc nhằm tính cố năng tĩnh năng lượng điện ở vô cực. Điện cụ tại điểm M bằng


Cho ba phiên bản kim loại phẳng tích năng lượng điện A, B, C đặt tuy nhiên song như hình vẽ. Cho d1 = 5 cm, d2 = 8 cm. Coi điện trường giữa các phiên bản là đều, có chiều như hình vẽ, bao gồm độ to E1 = 4.104 V/m, E2 = 5.104 V/m. Tính hiệu điện cụ VB, VC của các phiên bản B với C nếu như lấy cội điện cố là điện cố của bản A

*


Quan hệ giữa độ mạnh điện ngôi trường E với hiệu điện cố U thân hai điểm mà hình chiếu đường nối hai đặc điểm này lên mặt đường sức là d thì cho bởi biểu thức
Xem thêm: Cung Xử Nữ Là Cung Gì ? Top 4 Điều Cực Thú Vị Về Xử Nữ Cung Xử Nữ (23/8 Đến 22/9)

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam