Bài viết cầm tắt lý thuyết về chuyển động tròn phần nhiều và các dạng bài tập tương quan có kèm theo câu trả lời giúp học sinh luyện tập dễ dàng hơn.

Bạn đang xem: Trong chuyển động tròn đều thì vectơ gia tốc


*

*

1. lựa chọn câu sai: vận động tròn phần đa có

A. Vận tốc góc cố kỉnh đổi. B. Tốc độ góc ko đổi. C. Quỹ đạo là con đường trịn. D. Tốc độ dài không đổi.

2. Khi vật hoạt động tròn phần đông thì:

A.vectơ tốc độ không đổi. B.vectơ gia tốc luôn luôn hướng vào tâm.

C.vectơ gia tốc không đổi. D.vectơ vận tốc luôn luôn hướng vào tâm.

3. chu kỳ luân hồi trong chuyển động tròn những là ;

A.thời gian vật gửi động. B.số vòng đồ dùng đi được trong một giây.

C.thời gian đồ vật đi được một vòng. D.thời gian vật di chuyển.

4. Tốc độ hướng trọng điểm trong vận động tròn số đông có

a. Hướng không đổi b. Chiều không thay đổi c. Phương không thay đổi d. độ lớn không đổi

5. Chỉ ra câu sai. Hoạt động tròn đều phải sở hữu các điểm sáng sau:

a. Hành trình là mặt đường tròn; b. Vectơ tốc độ không đổi;

c. Vận tốc góc ko dổi; d. Vectơ gia tốc luôn hướng vào tâm.

7. Điều nào sau đó là đúng khi nói đến chu kì cùng tần số của vật chuyển động tròn đều?

A.Khoảng thời gian trong đó hóa học điểm tảo được một vòng hotline là chu kì quay.

B.Tần số cho thấy thêm số vòng mà chất điểm cù được vào một giây.

D.Các phát biểu A,B,C đúng.

8. hoạt động của vật nào sau đây là chuyển động tròn những ?

A.Chuyển rượu cồn của một bé lắc đồng hồ. 

B.Chuyển động của một mắt xích xe cộ đạp. 

C.Chuyển đụng của đầu van xe cộ đạp so với người ngồi bên trên xe; xe chạy đều. 

D.Chuyển đụng của đầu van xe pháo đạp so với mặt đường; xe đua đều. 

9. vận động của vật nào dưới đây là vận động tròn đầy đủ ?

A.Chuyển cồn quay của bnh xe pháo ơtơ khi vừa khởi hnh. 


B.Chuyển động quay của Tri Đất quanh phương diện Trời .

C.Chuyển đụng quay của cnh quạt khi đã quay ổn định định.

D.Chuyển rượu cồn quay của cnh quạt lúc vừa tắt điện.

10. Hãy nêu những điểm lưu ý của vận tốc hướng tm trong chuyển động tròn đều. 

A.Đặt vào vật chuyển động tròn.

B.Luôn hướng vào tâm của tiến trình tròn ; 

C.Độ to không đổi, nhờ vào tốc độ quay và bán kính quỹ đạo tròn ;

D.Bao gồm cả ba điểm sáng tròn.

11.Công thức contact giữa vận tốc góc cùng với chu kì T với giữa vận tốc góc với tần số f trong hoạt động tròn số đông là gì ?

A. = 2/T ; = 2f. C. = 2T ; = 2/∕f.

B. = 2/T ; = 2/f. D. = 2T ; = 2f

12. chọn biểu thức đúng về độ béo của tốc độ hướng trung ương ?

a­­ht = B a­­ht = C a­­ht = r D a­­ht = r

13. chỉ ra rằng câu SAI. Chuyển động tròn phần nhiều có điểm sáng sau:

A. Quỹ đạo là con đường tròn. B. Tốc độ góc không đổi.

C. Véc tơ gia tốc không đổi. D. Véc tơ gia tốc luôn luôn hướng vào tâm.


14. Trong hoạt động tròn đông đảo khi tốc độ góc tăng lên 2 lần thì :

A . Tốc độ dài bớt đi 2 lần . B . Gia tốc tăng lên 2 lần .

C . Gia tốc tạo thêm 4 lần . D . Vận tốc dài tăng lên 4 lần .

15. Chọn cu sai. Chu kỳ quay:

A. Là số vòng quay được trong 1 giây B. Là thời hạn 1 điểm chuyển động quay được 1 vòng.

C. Được tính bằng công thức T = D. Tương tác với tần số bởi công thức T =

16. Trong chuyển động tròn đều, gia tốc hướng tâm đặc trưng cho:

A.mức độ tăng hay bớt của vận tốc. B.mức độ tăng hay giảm của tốc độ góc.

C.sự cấp tốc hay đủng đỉnh của chuyển động. D.sự vươn lên là thiên về phía của vectơ vận tốc.

18. Một chất điểm vận động tròn đầy đủ trong1s tiến hành 3vòng. Vận tốc gốc củachất điểm là :

A.w=2p/3 (rad/s) B.w=3p/2 (rad/s) C.w=3p (rad/s) D.w=6p (rad/s)

19. Một hóa học điểm hoạt động tròn đều triển khai một vòng mất 4s. Tốc độ gốc của chất điểm là :

A.w=p/2 (rad/s) B.w=2/p (rad/s) C.w=p/8 (rad/s) D.w=8p (rad/s)


20. Một dòng xe đang làm việc với tốc độ dài 36 km/h trên một vịng đĩa có bán kính 100 m. Độ lớn gia tốc hướng chổ chính giữa của xe cộ là: A. 0,1 m/s2 B.12,96 m/s2 C. 0,36 m/s2 D. 1 m/s2

21. Một đĩa tròn bán kính 10cm, quay đông đảo mỗi vòng hết 0,2s. Vận tốc dài của một điểm nằm trong vành đĩa có mức giá trị: A. V=314m/s. B. V=31,4m/s. C. V=0,314 m/s. D. V=3,14 m/s.

22. Tìm tốc độ góc của Trái Đất quanh trục của nó. Trái Đất cù 1 vòng quanh trục của nó mất 24 giờ. 

 A. ≈ 7,27.10-4rad/s ; B. ≈ 7,27.10-5rad/s ; C. ≈ 6,20.10-6rad/s ; D. ≈ 5,42.10-5rad/s ;

23. Tính gia tốc hướng trung tâm aht tác dụng lên một tín đồ ngồi trên ghế của một chiếc đu tảo khi loại đu vẫn quay với tốc độ 5 vịng/pht. Khoảng cch từ bỏ chỗ tín đồ ngồi cho trục xoay của mẫu đu là 3m. 

A. Aht = 8.2 m/s2 ; B. Aht ≈ 2,96. 102 m/s2 ; C. Aht = 29.6. 102 m/s2 ; D. Aht ≈ 0,82m/s2. 

24. Một vành bánh xe đạp hoạt động với tần số 2 Hz. Chu kì của một điểm trên vành bánh xe đạp là:


A. 15s. B. 0,5s. C. 50s. D. 1,5s.

25. Một cánh gió quay đều, vào một phút xoay được 120 vòng. Tính chu kì, tần số con quay của quạt.

A. 0,5s với 2 vòng/s. B.1 phút với 120 vòng/phút.

C.1 phút và 2 vòng/phút. D.0,5s với 120 vòng/phút.

27. cho một điểm trên vành bánh xe xoay một vòng bao gồm tần số 200 vòng/phút .Vận tốc góc cuả điểm đó là:

A. 31,84m/s B. 20,93m/s C. 1256m/s D. 0,03 m/s

28. Một vệ tinh nhân tạo vận động tròn số đông quanh trái đất mỗi vòng không còn 90 phút. Vệ tinh bay cách mặt khu đất 300km. Biết nửa đường kính trái khu đất là: 6400km.

I. Tốc độ góc của vệ tinh là:

A. B. C. D.

II. vận tốc dài của vệ tinh là:

A. B. C. D.

III. tốc độ hướng chổ chính giữa của vệ tinh là:

A. B. C. D.

29. Một hóa học điểm vận động đều bên trên một tiến trình tròn, nửa đường kính 0,4m, biết rằng nó đi được 5 vòng vào một giây. Hãy khẳng định gia tốc hướng trung khu của nó là (lấy )


A. 569,24m/s2 B. 396,3m/s2 C. 128,9m/s2 D. 394,38m/s2

30. Một quạt trần quay với tần số 300 vòng/phút. Cánh quạt dài 0,75 m. Vận tốc dài của một điểm ở đầu cánh quạt la : A. 23,55 m/s B. 225 m/s C. 15,25 m/s D. 40 m/s

31.

Xem thêm: Cấu Trúc Đề Thi Đại Học Môn Toán 2016, Cấu Trúc Đề Thi Thpt Quốc Gia Môn Toán Năm 2016

vận tốc góc của kim giây là

A. B. C. D.

Luyện bài xích tập trắc nghiệm môn vật dụng lý lớp 10 - coi ngay