Hóa học, một nhánh của kỹ thuật tự nhiên, là ngành nghiên cứu và phân tích về thành phần, cấu trúc, tính chất, với sự chuyển đổi của thứ chất.Hóa học nói đến các nguyên tố, phù hợp chất, nguyên tử, phân tử, và những phản ứng hóa học xảy ra trong số những thành phần đó.Hóa học nhiều lúc được điện thoại tư vấn là "khoa học trung tâm" vì nó là mong nối các ngành khoa học thoải mái và tự nhiên khác như đồ vật lý học, địa chất học với sinh học.

Lớp 11 - Năm máy hai ở cấp cho trung học phổ thông, gần mang lại năm cuối cấp cần học tập là nhiệm vụ đặc biệt nhất. Nghe những đến triết lý sau này rồi học tập đại học. Ôi nhiều khi thật là sợ, hoang mang và sợ hãi nhưng những em hãy từ bỏ tin với tìm dần dần điều mà mình muốn là về sau nhé!

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi & kiểm traAppReview sáchRead manga EnglishRead novel EnglishTổng thích hợp mã bớt giá