Sau đấy là những thắc mắc và đáp án tương quan đến Nhôm không chức năng với hỗn hợp nào sau đây? mà lại Mindovermetal mong mỏi gửi đến toàn bộ những bạn đang theo học bộ môn Hóa Học. Cùng nhau đi tìm kiếm hiểu nhé!


*

Nhôm (Al) là gì?

Ký hiệu hóa học: Al.

Bạn đang xem: Ứng dụng nào sau đây không phải của nhôm

Nguyên tử khối: 26,982 g/mol.Số đơn vị điện tích phân tử nhân: Z = 13.Độ âm điện: 1,61.

Nhôm là tên của 1 nguyên tố chất hóa học trong bảng tuần hoàn. Nhôm tất cả ký hiệu là Al và số hiệu nguyên tử bằng 13.


*

Nhôm được xem như là kim loại phổ cập nhất trong vỏ Trái Đất của bọn chúng ta, chiếm khoảng tầm 17% khối lớp rắn của Trái Đất. Đồng thời là nguyên tố thông dụng thứ 3, chỉ đứng sau oxy với silic mà lại thôi. Còn vào tự nhiên, nhôm tồn tại dưới dạng hợp chất: khu đất sét, mica, boxit, criolit,…

15 câu hỏi liên quan lại về Nhôm (Al)

Nhôm không công dụng với hỗn hợp nào sau đây?

A. HClB. HNO3C. NaOHD. CuSO₄

Đáp án là B. HNO3

Nhôm không tính năng với chất nào sau đây?

A. NướcB. OxiC. OzonD. H₂SO₄ đặc, nguội

Đáp án là D. H₂SO₄ đặc, nguội

Kim loại nhôm không tính năng được với hóa học (hoặc dung dịch) làm sao sau đây?

A. Ba(OH)2B. CuO (nung nóng)C. HCl loãngD. Mg(NO3)2

Đáp án là D. Mg(NO3)2

Kim một số loại nhôm không công dụng được với hỗn hợp Mg(NO3)2 bởi Al thua cuộc Mg trong hàng điện hóa kim loại.

Nhôm có tác dụng tham gia phản ứng với Ba(OH)2, CuO (nung nóng) cùng HCl loãng

2Al + Ba(OH)2 → Ba(AlO2)2 + H2.2Al + 3CuO → Al2O3 + 3Cu.

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2.


*

Nhôm ko phản ứng với dung dịch nào sau đây?

A. H₂SO₄ loãngB. H₂SO₄đặc, nguộiC. H₂SO₄ đặc, nóngD. HNO loãng

Đáp án: B. H₂SO₄đặc, nguội

Giải thích: vị Nhômkhông bội phản ứng với hỗn hợp H₂SO₄ đặc, nguội vày tạo lớp màng oxit bền vững phủ quanh xung quanh mặt phẳng kim các loại ngăn quán triệt phản ứng xảy ra.

Kim loại Nhôm ko phản ứng với

A. dung dịch NaOH.B. Fe2O3 (nhiệt độcao).C. hỗn hợp H2SO4 đặc nguội.D. hỗn hợp HNO3 loãng.

Đáp án: C. Hỗn hợp H2SO4 đặc, nguội.


Nhôm không tính năng được với dung dịch nào?

A. NaOHB. H₂SO₄ loãngC. HClD. NaCl

Đáp án: D. NaCl

Kim loại nhôm ko phản ứng được với dung dịch chất nào sau đây?

A. H₂SO₄ đặc, nóng.B. HNO3 loãng.C. H₂SO₄ đặc, nguội.D. H₂SO₄ loãng.

Đáp án: C. H₂SO₄ đặc, nguội.

Al tiêu cực trong H2SO4 đặc, nguội.


*

Nhôm ko phản ứng được với dung dịch nào sau đây?

A. H₂SO₄ đặc, nóng.B. H₂SO₄ loãng, nguội.C. HNO3 loãng.D. HNO3 đặc, nguội.

Đáp án: D. HNO3 đặc, nguội.

Kim các loại Nhôm không tan được trong hỗn hợp nào sau đây?

A. Ba(OH)2.B. CuO (nung nóng).C. HCl loãng.D. Mg(NO3)2

Đáp án: D. Mg(NO3)2

Kim một số loại nhôm không tác dụng được với hỗn hợp Mg(NO3)2 vị Al thua cuộc Mg trong hàng điện hóa kim loại.

Nhôm có khả năng tham gia bội nghịch ứng cùng với Ba(OH)2, CuO (nung nóng) cùng HCl loãng

2Al + Ba(OH)2 → Ba(AlO2)2 + H2.2Al + 3CuO → t 0 Al2O3 + 3Cu.

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2.


*

Nhôm không tan trong dung dịch nào sau đây?

Câu 1:

A. HCl.B. NaHSO4.C. H₂SO₄ đặc, nguộiD. NH3.

Đáp án: D. NH3.

Lời giải: Nhôm không tan trong dung dịch NH3. Các dung dịch còn lại Al bội phản ứng theo phương trình

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2↑2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2↑

2Al + 6NaHSO4→ 3Na2SO4 + Al2(SO4)3 + 3H2↑

Nhôm không tính năng với hỗn hợp nào sau đây?

A. MgSO4.B. CuCl2.C. AgNO3.D. HCl.

Đáp án: A. MgSO4.

Kim loại Al không phản ứng với dung dịch nào

A. NaOH loãngB. H₂SO₄ loãngC. H₂SO₄ đặc, nguộiD. H₂SO₄ đặc, nóng

Đáp án: C. H2SO4 đặc, nguội

Giải thích: Al, Fe, Cr bị tiêu cực trong HNO3, H2SO4 sệt nguội.


Nhôm không tính năng được với

A. HClB. NaOHC. H₂SO₄ loãngD. NaCl

Đáp án: D. NaCl

Kim các loại nhôm ko phản ứng được với hỗn hợp nào sau đây?

A. H2SO4 đặc, nóng.B. NaOH loãng.C. H2SO4 loãng, nguội.D. HNO3 đặc, nguội.

Đáp án: D. HNO3 đặc, nguội

Tính hóa học nào sau đây của nhôm là đúng?

A. Nhôm tác dụng với các axit ở toàn bộ mọi điều kiệnB. Nhôm tung được trong dung dịch NH3C. Nhôm bị bị động hóa với HNO3 sệt nguội cùng H2SO4 sệt nguộiD. Nhôm là sắt kẽm kim loại lưỡng tính

Đáp án: C. Nhôm bị tiêu cực hóa với HNO3 đặc nguội cùng H2SO4 sệt nguội

20 thắc mắc về Nhôm với Hợp chất của Nhôm


Vị trí của nhôm trong bảng tuần trả là

A. Chu kì 3, team IAB. Chu kì 3, team IIIAC. Chu kì 2, team IIIAD. Chu kì 2, nhóm IIA

Đáp án: B. Chu kì 3, nhóm IIIA

Cho những chất sau: Al, Al2O3, Al(OH)3, MgO, Mg(OH)2, Na2SO4, AgNO3 tất cả bao nhiêu chất bị hòa tan bởi dung dịch HCl cùng dung dịch NaOH

A. 2B. 3C. 4D. 5

Đáp án: C. 4

Tính hóa học vật lí nào sau đây không đề nghị của nhôm?

A. DẻoB. Dẫn điện tốtC. Dẫn nhiệt tốtD. Là sắt kẽm kim loại nặng

Đáp án: D. Là kim loại nặng

Tính hóa học vật lí như thế nào của nhôm không đúng

A. màu trắng bạcB. Là sắt kẽm kim loại nhẹC. dễ dát mỏngD. Dẫn điện tốt hơn kim loại đồng

Đáp án: D. Dẫn điện tốt hơn kim loại đồng

Tính chất hóa học đặc thù của nhôm là

A. Tính khửB. Tính oxi hóaC. Vừa có công dụng oxi hóa, vừa có chức năng khửD. hơi trơ về hóa học

Đáp án: A. Tính khử

Vật bằng nhôm bền trong không khí cùng nước là do

A. gồm màng oxit bảo vệB. sắt kẽm kim loại nhôm không tác dụng với nước cùng không khíC. gồm màng hidroxit bảo vệD. Nhôm bị thụ động hóa

Đáp án: A. Có màng oxit bảo vệ

Nhôm không chức năng với dung dịch hóa học nào sau đây?

A. H2SO4 loãng, nguộiB. CuSO4C. KHSO4D. K2SO4

Đáp án: D. K2SO4

Kim loại nhôm không tác dụng với chất nào sau đây?

A. O2B. Cl2C. Na2OD. CuO

Đáp án: C. Na2O

Kim loại nhôm công dụng được cùng với dung dịch hóa học nào sau đây?

A. NaOHB. NH3C. MgCl2D. HNO3 đặc, nguội

Đáp án: A. NaOH


Nhôm ko khử được oxit sắt kẽm kim loại nào sau đây?

A. CuOB. Fe2O3C. MgOD. Cr2O3

Đáp án: C. MgO

Hiện tượng quan tiếp giáp được khi cho nhôm vào dung dịch NaOH là

A. mở ra kết tủa keo dán trắng, sau rã dần chế tác dung dịch vào suốtB. mở ra kết tủa đồng thời bao gồm khí cất cánh raC. xuất hiện khí, sắt kẽm kim loại tan tạo ra dung dịch trong suốtD. không có hiện tượng

Đáp án: C. Xuất hiện khí, kim loại tan chế tạo dung dịch trong suốt

Nguyên liệu dùng để làm sản xuất nhôm là

A. Quặng dolomitB. Quặng boxitC. Quặng manhetitD. tất cả hổn hợp tecmit

Đáp án: B. Quặng boxit

Phương pháp cung ứng nhôm là

A. Thủy luyệnB. sức nóng luyệnC. Điện phân rét chảyD. Điện phân dung dịch

Đáp án: C. Điện phân lạnh chảy

Nhôm oxit không tồn tại tính hóa học hoặc ứng dụng nào sau đây?

A. dễ tan vào nướcB. Có nhiệt độ nóng rã caoC. dùng để làm điều chế nhômD. Là oxit lưỡng tính

Đáp án: A. Dễ dàng tan vào nước

Chất nào dưới đây không gồm tính lưỡng tính

A. AlB. Al2O3C. Al(OH)3D. NaHCO3

Đáp án: A. Al

Công thức của phèn chua là

A. KAlSO4.24H2OB. K2SO4.Al2(SO4)3.12H2OC. Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2OD. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O

Đáp án: D. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O

Ứng dụng như thế nào của phèn chua ko đúng

A. có tác dụng chất rứa màu trong công nghiệpB. làm trong nước đụcC. làm mềm nước cứngD. cần sử dụng trong công nghiệp giấy

Đáp án: C. Làm mềm nước cứng

Phát biểu nào tiếp sau đây không đúng khi nói tới nhôm oxit

A. Bền, nhiệt độ nóng chảy caoB. Là oxit lưỡng tínhC. Bị khử vày H2 hoặc COD. rã được trong hỗn hợp H2SO4 đặc, nguội

Đáp án: C. Bị khử do H2 hoặc CO

Phát biểu nào dưới đây không đúng

A. kim loại nhôm white color bạc, dẻo, nhẹ, dẫn năng lượng điện tốtB. kim loại nhôm có tính khử mạnhC. sắt kẽm kim loại nhôm rất có thể tan trong dung dịch H2SO4 hoặc hỗn hợp HNO3 đặc, nguội.D. Bột nhôm bốc cháy lúc tiếp xúc với khí clo

Đáp án: C. Kim loại nhôm có thể tan trong dung dịch H2SO4 hoặc dung dịch HNO3 đặc, nguội.

Phát biểu nào sau đây không đúng về nhôm hidroxit

A. Kết tủa dạng keo dán trắngB. rã trong hỗn hợp NaOHC.

Xem thêm: Xem Phim Biết Chết Liền Tập 1

chảy trong hỗn hợp HClD. chảy trong dung dịch NH3

Đáp án: D. Chảy trong hỗn hợp NH3

Hy vọng cùng với những câu hỏi cùng với đáp án liên quan đến Nhôm và Nhôm không công dụng với dung dịch nào sau đây? sẽ giúp cho chính mình vượt qua được môn hóa 1 cách dễ dàng hơn. Đừng quên quan sát và theo dõi Mindovermetal hàng ngày để biết thêm nhiều áp dụng hay các bạn nhé!