Trình giải toán Tiger Algebra

Có phải bạn đang tìm kiếm...

*Bạn đang xem: Ước chung lớn nhất của 24 và 36

*
*
*
*

*
*
*
*

Chúng tôi đến là bạn đã viết:

hcf(24,28,36)

Đây là bài toán về tìm ước bình thường lớn nhất bằng cách phân tích thừa số nguyên tố.


Tìm ước bình thường lớn nhất bằng cách phân tích thừa số nguyên tố

1. Tìm các thừa số yếu tố của 24

*Xem thêm: Các Phương Thức Biểu Đạt Nghị Luận Là Gì, Phương Thức Biểu Đạt Là Gì

Sơ đồ vật cây của các thừa số nguyên tố của 24: 2, 2, 2 với 3

Xác định những thừa số nguyên tố nào là thừa số chung của tất cả các số ban đầu: